×

LATVIJAI LEJUPSLĪDE 2019. GADA KORUPCIJAS UZTVERES INDEKSĀ

2019. gada Korupcijas uztveres indeksā Latvija ir saņēmusi 56 punktus no 100 un ierindojas 44. vietā starp 180 pasaules valstīm un teritorijām. Latvija indeksā saņēmusi par 2 punktiem mazāk nekā 2018. gadā. Rezultāti parāda stagnāciju centienos mazināt korupciju – pēdējo piecu gadu laikā Latvija ir pakāpusies indeksā tikai par vienu punktu.

.

Indeksu veidojošo datu analīze rāda, ka 2019. gadā samazinājies vērtējums par cīņu ar politisko korupciju Latvijā, tajā skaitā tādām korupcijas formām kā interešu konflikti un privātā sektora ietekme uz valsts pārvaldi, lai saņemtu priekšrocības.

.

Korupcijas uztveres indeksu ik gadu publicē starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International un tas ir pasaulē visplašāk lietotais publiskā sektora korupcijas līmeņa indikators, kas balstās 13 dažādu pētījumu rezultātos. Indeksā valstīm tiek piešķirti punkti skalā no 0 līdz 100, kur 0 nozīmē, ka valstī ir augsta korupcijas uztvere, bet 100, ka korupcijas uztvere ir zema.

.

Latvijas vieta Korupcijas uztveres indeksā pasliktinājusies arī attiecībā pret pārējām Baltijas valstīm. Lietuva (60 punkti) un Igaunija (74) šogad abas pakāpušās par vienu punktu.

.

Latvijas stagnējošā tendence ir pilnīgi pretēja valdības uzstādītajam mērķim panākt, ka 2022. gada indeksā Latvijai būs labākie rādītāji starp Baltijas valstīm. Lai panāktu progresu, Delna aicina valdību un Saeimu 2020. gadā ieviest starptautiskās rekomendācijas Latvijai un stiprināt politisko godprātību, kā arī turpināt pilnveidot tiesu sistēmas efektivitāti un publisko iepirkumu pārvaldību, iesaistot sabiedrību iepirkumu uzraudzībā.

.

Delnas ieskatā jāstiprina arī valsts iestāžu iekšējā godaprāta un kontroles sistēmas, lai radītu korupcijai nelabvēlīgu augsni. Tāpat jāpilnveido interešu konfliktu novēršana un jāpaplašina to pārvaldības sistēma, iekļaujot arī neatalgotus ārštata padomniekus. Lai veicinātu atklātību par lēmumu pieņemšanas procesu, jāpieņem visaptverošs lobēšanas atklātības regulējums, nodrošinot lobētājiem vienādus spēles noteikumus.

.

Eiropas Savienības valstu vidējais rādītājs ir 64 punkti. Indeksā pirmās trīs vietas ieņem Jaunzēlande (87), Dānija (87), Somija (86).

.

.

Plašāka Korupcijas uztveres indeksa rezultātu analīze: Delnas podkāsta 1. sērija, kurā pretkorupcijas eksperts Valts Kalniņš komentē 2019. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus: https://anchor.fm/delna

.

Par Korupcijas uztveres indeksu:

 

Transparency International ir starptautiska nevalstiskā pretkorupcijas organizācija ar vairāk nekā 100 nodaļām pasaulē. Sabiedrība par atklātību – Delna ir dibināta pirms vairāk nekā 20 gadiem un ir Transparency International nodaļa Latvijā.

.

Vairāk informācijas: Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, liene.gatere@delna.lv.

.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52