×

ATVĒRTĀS PĀRVALDĪBAS PARTNERĪBAS ZINĀŠANU PĀRNESE PRETKORUPCIJAS JOMĀ

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 30.03.2020. – 31.03.2021.
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 7625,- EUR
  • FINANSĒTĀJS: Transparency International sekretariāts, Atklātības fonds
  • PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt zināšanu pārnesi Latvijas ceturtajā Atvērtās pārvaldības partnerības plānā ietvertās trešās apņemšanās “Interešu pārstāvniecība un lobēšanas atklātība” ietvaros
  • KONTAKTPERSONA: Agnija Birule
  • GALVENĀS AKTIVITĀTES: Pieredzes apmaiņas pasākuma organizēšana Latvijā ar Baltijas un Ziemeļvalstu Atvērtās pārvaldības partnerībā iesaistīto valsts institūciju un nevalstisko organizāciju dalību. Konferences par interešu pārstāvību organizēšana, mājaslapas http://interesuaizstaviba.lv/ izstrādāšana.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52