×

COVID-19 CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU UZRAUDZĪBA – PIRMĀ MĒNEŠA ZIŅOJUMS

KĀ DELNA UZRAUGA ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJĀ VEIKTOS CENTRALIZĒTOS IEPIRKUMUS.

Lai sekmētu atklātību, godīgu konkurenci un efektīvu valsts līdzekļu izlietošanu,  Delna 30. aprīlī noslēdza līgumu ar Aizsardzības ministriju par Covid-19 centralizēto iepirkumu uzraudzību. Atbilstoši līgumam, līdz ārkārtējās situācijas beigām Delna uzraudzīs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) izveidotās iepirkumu komisijas un Aizsardzības ministrijas izveidotās Valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupas (darba grupa) darbu.

.

Delnas mērķis ir uzraudzīt ārkārtējās situācijas centralizēto iepirkumu procedūru, ievērojot labas pārvaldības principus un normatīvajos aktos noteikto. Delna nevērtē iesniegtos piedāvājumus pēc būtības un neizvēlas komersantus, ar ko slēgt līgumus, bet uzrauga visu iesaistīto institūciju darbību un tās atbilstību pieņemtajai procedūrai un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

.

Delna uzraudzību veic pro bono, par to nesaņemot atlīdzību no valsts. Uzraudzību veic Delnas juriste Zane Zvirgzdiņa.

.

DELNAS DARBS LĪDZ 22.05.2020..

No 21.04.2020. līdz 22.05.2020. Delna ir bijusi klātesoša desmit Aizsardzības ministrijas darba grupas sanāksmēs un kopš 11.05.2020. piedalījusies trīs VAMOIC iepirkumu komisijas sēdēs.

.

Šobrīd Delnas prioritāte, pirmkārt, ir turpināt dalību aktuālo iepirkumu procesā un saņemt informāciju par visām sēdēm, kurās tiek pieņemti ar centralizētajiem iepirkumiem saistīti lēmumi, lai varētu tajās pilnvērtīgi piedalīties un veikt uzraudzības procesu. Svarīgi, lai Delnai būtu nodrošināta un ērti pieejama visa informācija, kas attiecas uz iepirkumiem, tāpēc otra prioritāte ir apkopot un iepazīties ar visu dokumentāciju saistībā ar iepriekš notikušajiem iepirkumiem, pieprasīt un saņemt dokumentus, kurus iestādes Delnai vēl nav izsniegušas, lai izvērtētu to atbilstību procedūrai.

.

Pēc pirmā mēneša darba secinām, ka iestādes ir izveidojušas detalizētu centrālo iepirkumu procedūru, tomēr ir daži procedūras punkti, kurus pašas iestādes vēl pilnveido. Tas attiecas, piemēram, uz preču pieņemšanu un kvalitātes vērtēšanu.

.

UZRAUDZĪTIE IEPIRKUMI:

.

Nr. Iepirkums Svarīgi datumi Statuss Delnas darbība
1. Individuālie aizsardzības līdzekļi – maskas un respiratori 02.04.2020. grozījumi MK rīkojumā – VAMOIC no NVD pārņem uzsākto (bet vēl nenoslēgto) līgumu sarunas; 09.04.2020. noslēgti līgumi ar SIA “TITLED” un ADDI Trading PTE Ltd.; 01.05.2020. SIA “TITLED” piegādā preces uz Latviju; 13.05.2020. SIA “TITLED” krava tiek pieņemta. Izpildīts Dalība 8 darba grupas sēdēs, sākot no 21.04.2020.
2. Dezinfekcijas līdzekļi rokām un virsmām (info: https://ej.uz/36gw un https://ej.uz/6ppz) 24.04.2020. noslēgti līgumi par dezinfekcijas līdzekļu piegādi ar AS “Spodrība” un AS “Madara Cosmetics”. Izpildīts Dalība 2 darba grupas sēdēs, sākot no 21.04.2020.
3. Individuālie aizsardzības līdzekļi II (info: https://ej.uz/c53u un https://ej.uz/4cwy) 07.05.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkumu pasi; iepikumu komisijas sēdes: 11.05.2020., 19.05.2020., 20.05.2020.; 14.05.2020. līgums par respiratoru iegādi_SIA Tavol; 19.05.2020. līgums par FFP2 respiratoru ar vārstu iegādi_SIA Tavol; VAMOIC iepirkumu komisijā Dalība 3 Iepirkumu komisijas sēdēs un 10 darba grupas sēdēs, sākot no 21.04.2020.
4. Dezinfekcijas līdzekļu iegāde Spānijas karalistei pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma (info: https://ej.uz/vg6f) 19.05.2020. līgums par dezinfekcijas līdzekļu piegādi Spānijai_SIA Kvadro. Līguma izpildes stadijā Dalība 1 Iepirkumu komisijas sēdē un 6 darba grupas sēdēs.
5. Sejas vizieri (aizsargekrāni) Iepirkumu komisijas sēde 20.05.2020. VAMOIC iepirkumu komisijā Dalība 1 Iepirkumu komisijas sēdē un 7 darba grupas sēdēs, sākot no 21.04.2020.
6. Dezinfekcijas līdzekļi II (virsmām, skolēnu eksāmenu norises nodrošināšanai) Iepirkumu komisijas sēde 20.05.2020. VAMOIC iepirkumu komisijā Dalība 1 Iepirkumu komisijas sēdē un 10 darba grupas sēdēs.

.

JAUNUMI:

12.05.2020. – Delnas komentārs LTV7 par Covid19 centralizēto iepirkumu uzraudzību (no 8:35 min)

05.05.2020. – Artis Pabriks: apvienojam operativitāti ar atklātību

30.04.2020. – Delna pro bono uzraudzīs centralizētos iepirkumus

..

Vairāk informācijas: Zane Zvirgzdiņa, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” juriste, zane.zvirgzdina@delna.lv

Pievienot komentāru

 •  

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1