×

KĀRLIS ĀTRENS IEVĒLĒTS PAR DELNAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU

Padomes priekšsēdētājs un vietnieks

2020. gada 9. jūnijā norisinājās Delnas biedru kopsapulce, kurā tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi, t. sk. ievēlēti jauni padomes locekļi.

Pēc ievēlēšanas jaunā Delnas padome 18. jūnija sanāksmē no sava vidus ievēlēja jauno padomes priekšsēdētāju – Kārli Jāni Ātrenu. Viņš ir bijis Delnas padomes loceklis trīs gadus (kopš 2017. gada) un 2020. gada jūnijā padomē ievēlēts atkārtoti. K.Ātrens strādā IT vadībā Baltic Agro Machinery SIA, Rīgas Biznesa Skolā lasa lekcijas par uzņēmējdarbību un korporatīvo pārvaldību (sk. CV).

Padome atkārtoti par padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Kasparu Strazdu.

Delnas padomes locekļi un biroja darbinieki saka lielu paldies Valdim Liepiņam par Delnas padomes priekšsēdētāja amata pildīšanu piecu gadu garumā. V. Liepiņš turpina būt Padomes loceklis līdz 2021. gada pavasarim.

Ievēlēti jauni padomes locekļi

Biedri padomē ievēlēja:

 • Kārli Jāni Ātrenu,
 • Annu Plaudiņu,
 • Janu Simanovsku.

Padomes locekļa kandidātes statusā ievēlēta Agnese Alksne.

Sk. padomes un biroja sastāvu šeit ->.

Valdes locekle

Biedri apstiprināja statūtu grozījumus, lai turpmāk arī Delnas direktora vietnieks būtu valdes loceklis Biedrību un nodibinājumu likuma izpratnē. Līdz ar grozījumiem Inese Tauriņa iecelta par Delnas valdes locekli.

Statūtu izmaiņas

Biedri apstiprināja vairākas statūtu izmaiņas, jaunāko Statūtu redakciju skatīt šeit ->. Veikti statūtu papildinājumi par:

 • padomes kandidātiem (panti 11.4.5. – 11. 4.8. un 11.6.2.),
 • direktora vietnieku (panti 7.3. un 15.2.) un
 • finanšu līdzekļu izlietojumu kārtību (pants 19.2.).

.

Delnas padome un birojs

Delnas padome un birojs. Pirmajā rindā no kreisās: Liene Gātere, Jana Simanovska, Inese Tauriņa, Anna Plaudiņa. Otrajā rindā no kreisās: Antonio Greco, Zane Zvirgzdiņa, Kārlis Jānis Ātrens, Kaspars Strazds, Valdis Liepiņš. Aiz kadra: Evija Celma, Valdis Verners, Ieva Strazdiņa.

Pievienot komentāru

 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

  bilde

  empiric_1