×

DEPOZĪTA SISTĒMAS OPERATORU JĀIZVĒLAS GODĪGĀ UN ATKLĀTĀ CEĻĀ

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” pirmdien, 12. oktobrī, nosūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) un Valsts vides dienestam (VVD) ar aicinājumu īstenot atklātu un objektīvu depozīta sistēmas operatora izvēles procesu, kas balstīts uz labas pārvaldības principiem. Delna mudina izvērtēšanas procesa laikā nodrošināt atklātību un informēt sabiedrību, tāpat arī aicina VVD komisijai piesaistīt pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kas nodrošinātu papildu uzraudzību un neatkarīgu ekspertīzi.

Depozīta sistēmas (DS) operatora kandidātu izvērtējuma procedūra ir unikāla, jo līdz šim Latvijā DS nav darbojusies un atbildīgajām institūcijām nav praktiskas pieredzes kandidātu izvērtēšanā. Tādēļ nepieciešams ievērot labāko publisko iepirkumu praksi, kā arī izvērtēšanas procesa laikā nodrošināt atklātību. Ņemot vērā depozīta sistēmas lomu un nozīmi vides aizsardzības jomā, ir svarīgi īstenot tādu uzraudzības procesu, kas nodrošinātu iespējami objektīvu, neitrālu un neatkarīgu izvērtēšanas procedūru.

Delna aicināja VVD komisiju piesaistīt pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kas varētu nodrošināt papildu uzraudzību, neatkarīgu ekspertīzi un komunikācijas kanālus ar plašāku sabiedrību, tādējādi mazinot iespējamos spekulatīvu paziņojumu riskus un kopējos riskus depozīta sistēmas veiksmīgai darbībai.

VĒSTULES TEKSTS 

Vairāk informācijas: Liene Gātere, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, liene.gatere@delna.lv, +371 67285585.

Attēls: “Bottles and Cans in the Garbage”, Mr.TinDC ar licenci CC BY-ND 2.0

Šī ziņa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52