×

VAI VARAM MAZINĀT KORUPCIJU, ATBALSTOT INICIATĪVAS PLATFORMĀ MANABALSS?

Biedrībai “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir veiksmīga pieredze Manabalss platformā savākt 11 000 parakstus vairākām iniciatīvām. Viena no tām rezultējusies Satversmes grozījumos, kas kopš 2019. gada nosaka Valsts prezidenta ievēlēšanu atklātā balsojumā. Šoreiz Delna izvērtēja trīs citu autoru publicētas iniciatīvas, kas var palīdzēt veicināt atklātību, sabiedrības līdzdalību un mazināt korupciju Latvijā. Delna iepazīstina ar iniciatīvu mērķi un aicina ikvienu pašu izvērtēt sniegtos argumentus, lai lemtu par atbalstu.

1. Iniciatīva par autotransportu aprīkošanu ar GSM, GPS izsekošanas ierīcēm

Iniciatīva “Valsts un pašvaldību autotransportu aprīkot ar GSM, GPS izsekošanas ierīcēm” rosina likuma grozījumus, kas Delnas ieskatā var mazināt amatpersonu nelikumīgas un koruptīvas rīcības riskus un var veicināt lietderīgāku nodokļu ieņēmumu izlietošanu. Valsts un pašvaldību autotransportu aprīkošana ar GSM, GPS izsekošanas ierīcēm nodrošinās auto izmantošanas izsekojamību un uzskaiti, iestāžu vadītāji zinās, kur atrodas darbinieki. Tādējādi tiks būtiski samazinātas iespējas iestāžu darbiniekiem izmantot auto privātām vajadzībām. Ieguvumi būs ietaupītā degviela, uzturēšanas izdevumi, nebūs jātērē laiks ceļa zīmju gatavošanai u. c. Balstoties uz datiem, iestāžu vadītāji varēs izvērtēt, vai visi auto ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai. Lai iniciatīvu izskatītu Saeimā, tai nepieciešamas vēl apmēram 7500 Latvijas pilsoņu balsis.

2. Iniciatīva “Par pašvaldības referendumiem”

Likumdevējs jau daudzus gadus izskata iespējas Latvijā ieviest pašvaldību referendumus. To izsenis mudinājusi arī Delna. Ar 2008. gada 17. jūlija grozījumiem likuma “Par pašvaldībām” 61.3 pantā pašvaldībām formāli tika ierakstītas tiesības rīkot pašvaldības referendumu, tomēr minētais pants joprojām nav stājies spēkā.

Šī Saeimas sasaukuma deputāti 2018. gada decembrī lēma no 12. Saeimas pārņemt iesākto likumprojektu “Vietējo pašvaldību referendumu likums”, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vietējās nozīmes jautājumu lemšanā. Šobrīd turpinās likumprojekta izskatīšana Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, tostarp tiek vērtēta iespēja referendumos atļaut elektronisko balsošanu.

Delnas ieskatā pašvaldību referendumi būtiski paplašinās iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldību pieņemtos lēmumus, dos iespēju iesaistīties pašvaldības politikas veidošanā tieši, ne tikai ar pašvaldību vēlēšanu starpniecību. Pašvaldību referendumu ieviešana veicinātu sabiedrības kontroli pār publisko sektoru un pašvaldības darbību tās iedzīvotāju interesēs.

Tomēr būtu jāpievērš uzmanība ManaBalss pieteiktās iniciatīvas tvērumam. ManaBalss iniciatīva iestājas par jebkādu jautājumu risināšanu, kas skar pašvaldību, kas Delnas ieskatā varētu novest pie nesamērīga rezultāta. Likumprojekta teksts paredz iespēju rīkot referendumu tikai trijos gadījumos: par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, domes lēmumu par publiskas ēkas būvniecību vai domes atlaišanu.

Delna aicina iedzīvotājus, kuri vēlas Saeimai dot signālu, ka pēc vietējiem referendumiem joprojām ir pieprasījums un sabiedrība sagaida raitu Saeimas darbu, lai likums tiktu pieņemts iespējami ātri, apsvērt iniciatīvas “Par pašvaldību referendumu” parakstīšanu, jo vēl ir nepieciešamas apmēram 8000 Latvijas pilsoņu balsis.

3. Iniciatīva “Par valsts un pašvaldības līdzekļu izlietojuma atklātumu”

Arvien vairāk publiskajā telpā tiek aktualizēts jautājums par vienlīdzīgu un atklātu līdzekļu izlietojumu un iepirkumu organizēšanu valsts un pašvaldību sektorā. Platformā ManaBalss ir publicēta iniciatīva “Par valsts un pašvaldības līdzekļu izlietojuma atklātumu”. Iniciatīvas mērķis ir grozīt Komercnoslēpuma aizsardzības likumu, lai par komercnoslēpumu nevarētu uzskatīt informāciju, kas saistīta ar rīcību ar valsts vai pašvaldības, to nodibinājumu vai kapitālsabiedrību finanšu līdzekļiem vai mantu un izlietojumu. Iniciatīvas autors vēlas nodrošināt iespējas sabiedrībai ar žurnālistu līdzdalību kontrolēt pasūtījumu un līdzekļu publisku, godīgu norisi, mazinot korupcijas riskus, un ilgtermiņā dodot arī ekonomisku efektu.

Iespējams šī iniciatīva drīz sasniegs 10 000 parakstus un tiks iesniegta Saeimā, taču būtu rūpīgi jāvērtē, vai atbalstīt iniciatīvas redakcijas plašo tvērumu. Lai novērstu problēmu, ka ierobežotas pieejamības informācijas statuss tiek noteikts informācijai, kas tāda nav, Delnas ieskatā būtu nepieciešami grozījumi Informācijas atklātības likuma 9. pantā. Būtu jānosaka par pienākumu iestāžu mājaslapās publicēt sarakstu ar informāciju, kam iestāde noteikusi ierobežotas pieejamības statusu. Šobrīd likumā noteikts, ka personai ir tiesības iepazīties ar iestādes ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, taču nav noteikts pienākums sarakstus publicēt mājaslapās. Tāpat Delna aicina apsvērt iespēju kādai konkrētai iestādei uzlikt pienākumu rūpēties par informācijas atklātību, kā arī paredzēt, ka šajā iestādē varētu apstrīdēt nepamatotus informācijas izsniegšanas atteikumus. Tas atvieglotu žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības darbu, jo šobrīd vienīgā iespēja ir vērsties tiesā.

Latvijas digitālā līdzdalība.

“Digitālā līdzdalība ir joma, kurā Latvijā jau ir izveidojusies uzticības sabiedrība – Latvijas pilsoņi reāli ietekmē likumdošanas procesu arī starp vēlēšanām – katru mīļu dienu. Citās Eiropas un pasaules valstīs tas ne tuvu nav pašsaprotami. Mēs varam būt paraugs pat klasiskām uzticības sabiedrībām Ziemeļvalstīs,” saka platformas ManaBalss satura redaktors Didzis Meļķis. “Latvijas digitālās līdzdalības sasniegums ir ievērojams – sabiedrība deviņos gados ir mainījusi 36 likumus, ieskaitot valsts konstitūciju, kas ir pasaulē nebijis gadījums. Citur pārvaldības zinātnieki lauza galvas, kā digitālās līdzdalības efektivitāti mērīt. Taču Latvijas amatpersonas man ir teikušas, ka viņām šie Latvijā pašsaprotamie fakti saviem ārvalstu kolēģiem ir jāpasaka divreiz, jo pirmoreiz viņiem šķiet, ka ir pārklausījušies,” stāsta D. Meļķis.

Vairāk par iniciatīvām:

.

Aicinām iepazīties un parakstīt arī Delnas izveidotās iniciatīvas:

.

Papildu informācija:
Liene Gātere,
biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore
liene.gatere@delna.lv

Izmantotā ilustrācija no canva.com

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52