×

ATKLĀTĪBAS SARGI: CEĻŠ UZ ATBILDĪGIEM LĒMUMIEM VALSTĪ UN PAŠVALDĪBĀS

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2020. – 31.12.2023.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 104 992.88 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds, un Delnas līdzfinansējums.
 • PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt sabiedrības informētību par to, kā korupcija un atklātības trūkums kavē demokrātijas attīstību un iesaistīt sabiedrību atklātības un atbildības prasīšanā no lēmumu pieņēmējiem.  Projekta rezultātā tiks pilnveidots pretkorupcijas un atklātības regulējums Latvijā, stiprināta pretkorupcijas kopiena Latvijā un vairota dažādu sabiedrības grupu neiecietība pret korupciju un spējas pret to stratēģiski iestāties.
 • GALVENĀS AKTIVITĀTES:

1. lobēšanas atklātības veicināšana Latvijā;

2. dažādu sabiedrības grupu informēšana par korupcijas apmēru, formām un mazināšanas iespējām;

3. nacionālā un reģionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju stiprināšana kvalitatīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un prasīt atbildību no lēmumu pieņēmējiem;

4. darba koordinēšana pie pretkorupcijas likumprojektu un politikas dokumentu darba nacionālā līmenī (piem., KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome, Saeimas komisijas), iesaistot nacionālā un reģionālā līmeņa organizācijas;

5. mērķtiecīga nedzirdīgo un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana, radot speciālus materiālus;

6. “Jauniešu Delnas” organizēšana, ilgākā laika periodā izglītojot un uzturot komunikāciju ar aktīviem jauniešiem, sniedzot atbalstu, motivējot un iesaistot viņus praktiskās aktivitātēs un zināšanu tālākā nodošanā Latvijas skolām, vadot “Pretkorupcijas stundas”.

JAUNUMI

Pievienot komentāru

 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

  bilde

  empiric_1