×

ZIŅOJUMS: IEKŠĒJO TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMU IEVIEŠANA LATVIJĀ

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2020. gada oktobrī veica izpēti par Trauksmes celšanas likuma (turpmāk – likums) 5. pantā noteikto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu ieviešanas gaitu Latvijā.

Delnas mērķis ir atbalstīt likuma atbilstošu ieviešanu Latvijā un veicināt iekšējo sistēmu pilnveidi. Tāpēc, balstoties uz publiskotajiem rezultātiem par likuma ieviešanu pirmajā tā darbības gadā, Delna veica priekšizpēti par to, cik efektīvi ieviestās iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbojas, cik lielā mērā tās atbilst Valsts kancelejas vadlīnijās noteiktajam, kā arī galvenos iemeslus, kāpēc sistēmas dažās iestādēs tomēr nav ieviestas. Efektīvu iekšējo sistēmu izveide ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem trauksmes cēlēju aktivitātei, tāpēc sistēmām jānodrošina iespēja darbiniekiem droši ziņot par pārkāpumiem un jāgarantē viņiem aizsardzība.

Priekšizpētes galvenie secinājumi ir, ka caur iekšējām trauksmes celšanas sistēmām saņemto gadījumu skaits iestādēs un uzņēmumos ir neliels. Neskatoties uz to, ir zināms vismaz viens gadījums, kad trauksmes cēlējam radītas nelabvēlīgas sekas. Tāpēc Delnas ieskatā jāveic mērķtiecīgs darbs, lai veicinātu darbinieku informētību par iekšējās trauksmes celšanas sistēmām, radītu uzticību sniegtās informācijas drošībai un trauksmes cēlēja aizsardzībai pret nelabvēlīgām sekām.

Ne visās iestādēs un uzņēmumos tiek nodrošināta trauksmes cēlēju personas datu aizsardzība un informācijas droša glabāšana. Veicinot vadītāju izpratni par šiem jautājumiem, varētu veicināt arī iekšējo sistēmu izmantošanu trauksmes celšanai. Tāpat ne visās iestādēs un uzņēmumos notiek regulāras darbinieku un jauno darbinieku apmācības par trauksmes cēlēju iekšējo sistēmu. Veicinot sistemātisku un regulāru pieeju darbinieku apmācībām, varētu veicināt arī iekšējo sistēmu izmantošanu trauksmes celšanai.

Pilns priekšizpētes ziņojuma teksts pieejams šeit ->.

Vairāk informācijas:
Inese Tauriņa
inese.taurina@delna.lv
+371 67285585

Ziņojums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņojuma saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52