×

13. SAEIMAI VĒL JĀPIEŅEM BŪTISKI LĒMUMI TIESISKUMA UN ATKLĀTĪBAS VEICINĀŠANAI

Pretkorupcijas organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir apkopojusi 13. Saeimas nozīmīgākos paveiktos darbus korupcijas mazināšanai, kā arī atklātības un labas pārvaldības veicināšanai. Delna analizēja 13. Saeimas paveikto no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 30. oktobrim.

Otrajā 13. Saeimas pilnvaru gadā likumdošanas darbu lielā mērā ietekmēja Covid–19 un tā seku novēršanai izsludinātā ārkārtējā situācija. Lai gan Saeima salīdzinoši veiksmīgi pārgāja uz attālinātu darbu, nodrošinot sabiedrības līdzdalību, darbs pie vairāku likumprojektu izskatīšanas tika atlikts.

Delna īpaši izceļ trīs Saeimas deputātu lēmumus:

 • Palielināts valsts finansējuma apjoms politiskajām partijām, reizē samazinot atļauto viena ziedojuma apjomu no privātpersonām. 2020. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums”, ar kuriem partijām piešķirtais valsts finansējums palielināts aptuveni sešas reizes. Papildus vienas fiziskās personas kopējais atļautais ziedojumu apmērs samazināts līdz 5 minimālajām mēnešalgām Saeimā pārstāvētajām partijām, bet līdz 12 mēnešalgām partijām, kuras saņēmušas no diviem līdz pieciem procentiem balsu. Grozījumi potenciāli mazinās politisko partiju atkarību no privātiem ziedojumiem.
 • Veicinātas iespējas noteikt uzņēmumu reālos patiesā labuma guvējus. Uzņēmumu reģistra (UR) datu bāze pieejama bez maksas un ziņas par patiesā labuma guvējiem līdz ar 2020. gada 19. oktobrī izsludinātajiem grozījumiem likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” jāpublicē atvērto datu formātā no šī gada 1. novembra. Grozījumi paredz arī informācijas pārbaudes kārtību Latvijas un ārvalstu reģistros. Papildus arī pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam ir iekļautas darbības reālo patiesā labuma guvēju noteikšanai, taču tās vēl nav ieviestas.
 • Pieņemta jauna ģenerālprokurora atlases kārtība. 2020. gada 11. martā stājās spēkā grozījumi Prokuratūras likumā un likumā “Par tiesu varu”. Grozījumi veicina lielāku atklātību par atlases procesu un lielāku lomu piešķir Tieslietu padomei. Šī gada 18. jūnijā Saeima pēc jaunās kārtības ģenerālprokurora amatā iecēla Juri Stukānu.

 

2020. gada 26. oktobrī organizētajā Delnas diskusijā ar Saeimas frakciju pārstāvjiem deputāti bez jau minētajiem lēmumiem īpaši izcēla pieņemtos grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas potenciāli veicinās “taisnīga soda saņemšanu saprātīgā termiņā”, lēmumu par Ekonomisko lietu tiesas izveidi, kā arī sabiedriskā medija un mediju politikas jautājumu sakārtošanu u.c.

Vairākas nozīmīgas iniciatīvas līdz 30. oktobrim 13. Saeima ir sākusi skatīt. Piemēram, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā 2020. gada 27. oktobrī pirms 3. lasījuma tika atbalstīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””, taču līdz oktobra beigām tas vēl nebija apstiprināts Saeimas plenārsēdē. Grozījumi paredz ierobežot iespējas pašvaldībām izmantot savus izdevumus negodīgai priekšvēlēšanu konkurencei vai tam, lai no mediju tirgus izspiestu neatkarīgus medijus.

Delna aicina Saeimu atlikušajos divos gados prioritāri atbalstīt iniciatīvas, kas ilgstoši atradušās lēmumu pieņēmēju darba kārtībā, vēl nav atbalstītas, bet stiprinātu tiesiskumu un atklātību Latvijā, kā arī nodrošinātu politisko partiju priekšvēlēšanu solījumu izpildi:

 • Ieviest pašvaldību līmeņa referendumus.
 • Lemt par pietiekamu un ilgtspējīgu atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām.
 • Uzticēt Saeimas budžeta revīziju Valsts kontrolei un vērtēt arī budžeta izlietojuma lietderību.
 • Atcelt iespēju Saeimas balsojumos balsot “atturos”.
 • Pieņemt lobēšanas atklātības regulējumu.

 

Saeimas paveiktais pirmajos divos gados

 

Pārskats par 13. Saeimas panākot progresu uzdevumu izpildē -> pdf fails.

Iepriekšējais Delnas Saeimas darba apskats pieejams šeit -> mājaslapa (31.10.2019.).

Vairāk informācijas:
Inese Tauriņa
inese.taurina@delna.lv
+371 67285585

 

Pārskats ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pārskata saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52