×

AICINĀM PIEDALĪTIES DELNAS 2020. GADA PRETKORUPCIJAS NOTIKUMU TOPA VEIDOŠANĀ

2020. gads ir bijis notikumiem un izaicinājumiem bagāts. Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina Jūs atskatīties uz 2020. gada galvenajiem notikumiem un lēmumiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā. Mēs esam identificējuši svarīgākās politiskās un sabiedriskās aktivitātes un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā 2020. gadā.

Aicinām Jūs balsot un izveidot savu 2020. gada pretkorupcijas notikumu topu! Lūgums aizpildīt anketu līdz 2021. gada 15. februārim šeit.

Ja anketas pildīšanas laikā vēlaties gūt papildus informāciju par pretkorupcijas notikumiem valstī un Delnas paveikto 2020. gadā, lasīt šo rakstu un atvērt saites uz papildus informācijas avotiem.

 

 

Latvijas pretkorupcijas notikumu TOPS

 • Trauksmes celšana. Starptautiskā iniciatīva “Atvērtās pārvaldības partnerība” novērtēja Latvijas trauksmes celšanas regulējumu un tā ieviešanu kā labās prakses piemēru Eiropas reģionā. 2020. gadā tika pilnveidota trauksmes cēlēju atbalsta un ziņošanas sistēma, pieņemti grozījumi Trauksmes celšanas likumā. Grozījumi nosaka administratīvo atbildību par nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlējam un viņa radiniekiem, kā arī par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu trauksmes cēlēja ziņojumā un ceļot trauksmi publiski.
 • Politisko partiju finansēšana. Stājās spēkā grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas paredz būtisku palielinājumu politisko partiju finansējumam no valsts budžeta līdzekļiem. Vienlaikus ievērojami samazinot pieļaujamo ziedojumu apmēru.
 • Atvērtie dati par patiesā labuma guvējiem. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas ļauj gūt informāciju Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā atvērto datu formātā par patiesā labuma guvējiem.
 • Ģenerālprokurora iecelšana. Veikti grozījumi Prokuratūras likumā un grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas reglamentē kārtību, kā tiek izraudzīts un iecelts ģenerālprokurors, un pirmo reizi ģenerālprokurors tika iecelts amatā atklātā konkursā.
 • Kriminālprocesa likums. Veikti grozījumi Kriminālprocesa likumā, to mērķis ir paātrināt kriminālprocesa norisi, piemēram, nosakot aizdomās turētā vai apsūdzētā pienākumu sniegt patiesas liecības. Likumā nostiprinātas arī žurnālistu tiesības fiksēt lietas izskatīšanas gaitu tiesā.
 • Finanšu sistēma. gadā Finanšu darījumu darba grupa (FATF) neiekļāva Latviju “pelēkajā sarakstā”, jo ir izveidota stipra un noturīga finanšu sistēma aizsardzībai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu. Finanšu izlūkošanas dienesta apskatu skatīt šeit.
 • Saeimas deputātu kompensācijas. Pēc skandāla par Saeimas deputātu kompensāciju ļaunprātīgu izmantošanu kriminālvajāšanai izdeva Aldi Adamoviču (“Jaunā Vienotība”). Šis gadījums pievērsta uzmanība Saeimas deputātu kompensāciju izlietojumam un rosināja diskusijas par grozījumiem Saeimas Kārtības rullī.
 • Rīgas dome. Saeima atlaida Rīgas domi un tika organizētas Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas, kā vienu no atlaišanas iemesliem minot iespējamas nelikumīgas un patvaļīgas rīcības. Rīgas domes atlaišanas likumu skatīt šeit.
 • Nils Ušakovs. Eiropas Parlaments sāka skatīt jautājumu par parlamentārās imunitātes atcelšanu Nilam Ušakovam (“Saskaņa”), lai prokuratūra pret viņu varētu sākt kriminālvajāšanu par aizliegtu operatīvās darbības pasākumiem paredzētās stratēģiskās nozīmes ierīces glabāšanu.
 • Kapitālsabiedrību pārvaldīšana. Ieviestas pozitīvas pārmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanā. No 2020. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kas pilnveido valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību. Kā arī citi notikumi, kas liecina par pārmaiņām kapitālsabiedrību pārvaldībā – no amata atkāpās Latvenergo vadītājs Āris Žīgurs pēc tam, kad Latvenergo padome sāka pārbaudi par Žīgura sarunām pirtī ar uzņēmēju Martinsonu 2015. gadā. No “Tet” valdes priekšsēdētāja amata tika atsaukts Juris Gulbis pēc prokuratūras uzrādītajām apsūdzībām saistībā ar  līdzdalību krāpšanā digitālās televīzijas ieviešanā.

Delnas nozīmīgāko darbu TOPS

 • “Deputāti uz Delnas”. Delna publicēja jaunu versiju sabiedrībā populārajai tīmekļa vietnei “Deputāti uz Delnas”, kurā ikviens interesents var gūt informāciju par politisko partiju finansēšanu Latvijā, privātajiem ziedojumiem un 13. Saeimas deputātu deklarētajām interesēm. Kopā ar šo projektu publicējām arī ziņojumu par tematu “Deputāti uz Delnas: Izgaismojot saikni starp naudu un politiku Latvijā”.
 • Lobēšanas regulējums. Aktualizējām interešu aizstāvības regulējuma nepieciešamību Latvijas sabiedrībā un atbalstījām Saeimu šī likumprojekta izstrādes darba grupā. 2020. gada 11. decembrī kopā ar Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju un Valsts kanceleju organizējām interešu aizstāvības tiesiskā regulējuma izstrādei Latvijā veltītu konferenci. Konferences pilnu ierakstu var noskatīties šeit.
 • Trauksmes celšana. Sniedzām atbalstu trauksmes cēlējiem un pusotru gadu pēc Trauksmes celšanas likuma stāšanās spēkā kopā ar Valsts kanceleju organizējām konferenci “Trauksmes celšana: nākamais līmenis”.
 • Skolēnu iesaiste lēmumu pieņemšanā skolās. Organizējām līdzdalīgās budžetēšanas projektu 6 Latvijas skolās un tā ietvaros veicinājām skolēnu izpratni par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā un budžeta veidošanā savā skolā un pašvaldībā, kā uzraudzīt lēmuma izpildi un pieprasīt atklātību. Ar projekta materiāliem var iepazīties šeit.
 • Saeimas darba analīze un diskusija ar deputātiem par 13. Saeimas paveikto tiesiskuma stiprināšanā Latvijā. Diskusiju var noskatīties šeit.
 • Saeimas deputātu atturos balsojumi. Delna jau vairākus gadus analizē Saeimas deputātu balsojumus un aicina Saeimas deputātus atteikties no balsojuma “atturos”, tā ar savu izvēli vairot likumdevēja atbildību un atklātību. Esam novērojuši, ka pieaug Saeimas deputātu skaits, kas neizvēlas balsojumu “atturos”. Pilnu apskatu lasīt šeit.
 • Amatpersonu atlase. Pateicoties ziedotāju atbalstam uzraudzījām Latvenergo padomes nominācijas komisijas darbu un Valsts policijas priekšnieka amata kandidātu atlases procesu, esot novērotāja statusā.
 • Rīgas dome. Pirms gaidāmajām Rīgas pašvaldības vēlēšanām diskutējām ar Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidātiem par korupcijas mazināšanas pasākumiem Rīgas domē. Diskusijas ierakstu var noskatīties šeit.
 • Publiskie iepirkumi. Sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādājām un publicējām paraugnolikumus pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem.
 • Covid-19 iepirkumi. Pateicoties ziedotāju atbalstam uzraudzījām Aizsardzības ministrijas veiktos publiskos iepirkumus COVID-19 ārkārtas situācijā.
 • Apmācības. Vadījām kopā ar Valsts administrācijas skolu tiešsaistes apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem par interešu konfliktu novēršanu, korupciju un profesionālo ētiku. Kopā apmācīti nepilni 600 darbinieki no kontrolējošajām un uzraugošajām institūcijām, ministrijām, tiesībaizsardzības institūcijām.
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Kopā ar starptautisko pretkorupcijas organizāciju Transparency International un tās nodaļām Lietuvā un Zviedrijā publicējām paziņojumu, kurā vērš uzmanību uz nepilnībām Eiropas Savienības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmā. Paziņojumu lasīt šeit.
 • AB.LV banka. Sekojām līdzi AB.LV bankas pašlikvidācijas procesam un izteicām viedokli par procesa gaitu.
 • Publiskie iepirkumi. Kopā ar Igaunijas un Lietuvas partneriem publicējām jauna tiešsaistes rīka “Opener” prototipu. Rīks palīdz filtrēt informāciju, lai identificētu iespējamus interešu konfliktus Latvijas un Igaunijas publiskajos iepirkumos. Šī iniciatīva Starptautiskā valūtas fonda konkursā ieņēma 5. vietu no 120 dalībnieku konkurencē, ir plānots šo rīku attīstīt 2021. gadā.
 • Reaģēšana uz notikumiem. Esam pildījuši Delnas “sargsuņa” un interešu aizstāvja darbu, proaktīvi reaģējot uz notikumiem – depozītu sistēmu, amatpersonu deklarāciju noslepenošanas mēģinājuma novēršanu, Covid-19 ārkārtas iepirkumu procesa uzraudzības un atklātības aktualizēšanu u.c.
 • Korupcijas uztveres indekss. Publicējām ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa Latvijā rezultātus un aicinājām valdību un Saeimu 2020. gadā ieviest starptautiskās rekomendācijas Latvijai un stiprināt politisko godprātību, kā arī turpināt pilnveidot tiesu sistēmas efektivitāti un publisko iepirkumu pārvaldību, iesaistot sabiedrību iepirkumu uzraudzībā.

 

Šis ieraksts ir publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52