×

AICINĀM KOMANDAI PIEVIENOTIES PĒTNIEKU/-CI–PROJEKTU VADĪTĀJU

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International nodaļa Latvijā. Delna ir Latvijas vadošā pretkorupcijas nevalstiskā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās.

Delna strādā ar dažādām pretkorupcijas tēmām, tostarp politisko integritāti, trauksmes celšanu, publisko iepirkumu atklātību, atklātu un atbildīgu valsts pārvaldību, atvērtajiem datiem, nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu un Latvijas finanšu tirgus stiprināšanu, pilsoniskās līdzdalības veicināšanu. Delna veic šādas aktivitātes:

 • pierādījumos balstītas politikas veicināšana un aizstāvība,
 • sadarbība un atbalsta sniegšana korupcijas uzraudzības un izmeklēšanas institūcijām,
 • sabiedrības izpratnes veicināšana un pilsoņu iesaiste,
 • viedokļu un komentāru sniegšana par Latvijas politiskajā vidē aktuāliem tematiem.

 

Pētnieka/-ces – projektu vadītājs/-a galvenie pienākumi:

 • Sagatavot pētījumus, kopsavilkumus, ziņojumus, komentārus, vēstules par korupcijas un labas pārvaldības tēmām Delnas projektu ietvaros, kā arī par politiskajā vidē aktuāliem problēmjautājumiem.
 • Analizēt informāciju un dokumentus, izvērtēt vai, pamatojoties uz analizēto informāciju, ir pamats sniegt rekomendācijas valdībai un rosināt grozījumus Latvijas pretkorupcijas tiesību aktos un regulējumos.
 • Sekot līdzi starptautiskajām rekomendācijām, kuras Latvijai ir jāievieš.
 • Attīstīt sadarbību ar Latvijas un starptautiskajām iestādēm un organizācijām.
 • Pārstāvēt Delnu publiskos pasākumos (konferencēs, publiskās diskusijās, lekcijās u. tml.).
 • Vadīt Delnas projektus, gatavot projektu atskaites.
 • Sniegt ekspertīzi un atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā, kā arī līdzekļu piesaistīšanā Delnas darbības īstenošanai.
 • Nodrošināt Delnai administratīvo atbalstu.
 • Veikt citus uzdevumus.

Prasības

 • Vēlams maģistra grāds politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās, tiesību zinātnē, ekonomikā, uzņēmumu vadībā vai citā nozarē, kas saistīta ar iepriekš minēto pienākumu veikšanu.
 • Vismaz trīs gadu profesionālā pieredze amatā, kas saistīts ar līdzīgu pienākumu veikšanu.
 • Pieredze pētījumu, ziņojumu, politikas pārskatu, preses relīžu, komentāru un līdzīgu darbu sagatavošanā.
 • Pieredze projektu vadībā un koordinēšanā.
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos). Angļu valodas zināšanas tiks pārbaudītas.
 • Ļoti labas datorprasmes (MS programmas).

Kompetences

 • Spēja īsā termiņā apkopot sarežģītus dokumentus.
 • Lieliskas komunikācijas spējas gan rakstiski, gan mutvārdos.
 • Augsta atbildības sajūta un konfidencialitāte.
 • Analītiska un radoša domāšana.
 • Izcilas organizatoriskās un plānošanas prasmes.
 • Stresa noturība, spēja veikt vairākus uzdevumus īsā laika posmā un strauji mainīgā darba vidē.
 • Aktīva, elastīga un dinamiska attieksme pret darbu.
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā, tai skaitā multikulturālā vidē.

Priekšrocības

 • Akadēmiskās vai profesionālās zināšanas pretkorupcijas jautājumos.
 • Profesionāla pieredze pētījumos.
 • Profesionāla pieredze informācijas iegūšanā un analīzē no dažādām ar pretkorupciju saistītām datu bāzēm (piem., politiskais finansējums, publiskie iepirkumi, valsts amatpersonu interešu un aktīvu deklarācijas, uzņēmumu īpašumtiesības).
 • Trešās valodas zināšanas.

Piedāvājam

 • Pilna laika darbu, samaksa sākot no 1200,- līdz 1700,- eiro mēnesī (bruto), atkarībā no pieredzes un kvalifikācijas.
 • Biroju Rīgas centrā un iespēju veikt darbu attālināti.
 • Atbildīgu lomu sešu cilvēku komandā ar iespēju ietekmēt procesus un politiku Latvijā un līdzdarboties Delnas attīstībā.
 • Entuziastiskus un motivētus kolēģus, kuri vēlas mazināt korupciju un veicināt Delnas darbu.
 • Būt daļai no Transparency International starptautiskās komandas.

Pieteikšanās

Kandidātus aicinām līdz 14. februārim sūtīt pieteikumu uz e-pastu ti@delna.lv:

 • CV (max 2 lpp).
 • Motivācijas vēstule (max 500 vārdu).
 • Vienu publikāciju latviešu valodā (ziņojums, politikas pārskats, konferences ziņojums, bloga ieraksts, eseja, analīze vai tml.). Publikācijai nav obligāti jābūt saistītai ar korupcijas apkarošanas tēmu, tomēr aicinām izvēlēties šādu piemēru.
 • Pēc izvēles: rakstiska darba piemērs angļu valodā, neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar korupcijas tēmu.

 

Sūtot e-pasta ziņojumu, norādiet šādu tēmu: “PIETEIKUMS [VĀRDS UZVĀRDS]”.

Delna pieteikumus izskatīs tiklīdz tie būs iesūtīti, tādēļ lūdzam pieteikumus sūtīt jau pirms norādītā termiņa.

Pieteikšanās rezultātus Delna paziņos līdz februāra beigām. Kandidātiem, kurus aicināsim uz nākamo kārtu, lūgsim veikt uzdevumu, lai novērtētu atbilstību amatam un, pozitīva iznākuma gadījumā, aicināsim uz darba interviju.

 

Lai saņemtu sīkāku informāciju par pozīciju, lūdzu, sazinieties ar Delnas direktori Inesi Tauriņu, zvanot +371 67285585 vai rakstot ti@delna.lv

 

Pievienot komentāru

 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

  dddddd

  bilde

  empiric_1