×

NOZĪMĪGĀKIE PRETKORUPCIJAS NOTIKUMI 2020. GADĀ

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2020. gada nogalē apkopoja svarīgākās politiskās un sabiedriskās aktivitātes un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā, kas noticis gada laikā, un aicināja Delnas darba atbalstītājus balsot par viņu gada notikumu korupcijas jomā. Apkopojumā iekļāvām politiskās un sabiedriskās aktualitātēs valstī un Delnas paveikto pretkorupcijas jomā, norādot arī uz šo aktualitāšu pienesumu sabiedrībai. Aptaujāto vērtējumā visnozīmīgākais 2020. gada pretkorupcijas notikums ir Rīgas domes atlaišana.

Aicinājām ikvienu Delnas un pretkorupcijas darba atbalstītāju balsot, izvēloties 3 līdz 5 nozīmīgākos notikumus, un izveidot savu pretkorupcijas notikumu topu. Ar Delnas pretkorupcijas notikumu apkopojumu (aptaujas jautājumiem) var iepazīties šeit.

Balsojums par 2020. gada notikumiem parādīja, ka iedzīvotāji lielākoties seko līdzi skaļiem politiskajiem notikumiem, kuros ar korupciju saistītās aktivitātēs ir iesaistīti tautas vēlēti deputāti un augsta līmeņa amatpersonas, un interesējas par deputātu darbu Saeimā. Tops signalizē, ka iedzīvotāji vēlas taisnīgu tiesu ar korupciju saistītos gadījumos un atklātību politiskajos procesos, īpaši, ja tas skar augsta līmeņa amatpersonas. Aptaujas dalībnieki novērtē arī Delnas iesaisti Saeimas un deputātu darba uzraudzībā, tajā skaitā sekošanu līdzi politisko partiju finansēšanai, un ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa publicēšanu un Latvijas rezultātu analīzi.

Pretkorupcijas notikumu tops

1. Rīgas domes atlaišana
2. Ģenerālprokurora iecelšana atklātā konkursā
3. Finanšu sistēmas “remonts”
4. Grozījumi likumā par politisko organizāciju (partiju) finansēšanu
5. Atvērtie dati par patiesā labuma guvējiem Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā
6. Jautājums Eiropas Parlamentā par Nila Ušakova parlamentāro imunitāti
7. Trauksmes celšanas sistēmas pilnveidošana un grozījumi Trauksmes celšanas likumā
8. Pozitīvas izmaiņas kapitālsabiedrību pārvaldīšanā
9. Grozījumi Kriminālprocesa likumā
10. Saeimas deputātu kompensāciju jautājums pēc skandāla ar deputātu Aldi Adamoviču (Jaunā Vienotība)

Aptaujāto skatījumā visnozīmīgākais pretkorupcijas notikums valstī 2020. gadā bija Rīgas domes atlaišana – kā rezultāts domes nelikumībām un patvaļīgajai rīcībai vairāku gadu garumā. Otrajā vietā ierindojas grozījumi Prokuratūras likumā un likumā “Par tiesu varu”, kas noteica to, ka pirmo reizi ģenerālprokurors tika iecelts amatā atklātā konkursā. Savukārt trešajā vietā ierindojas uzlabojumi Latvijas finanšu sistēmā, 2020. gadā Finanšu darījumu darba grupa neiekļāva Latviju “pelēkajā sarakstā”, jo ir izveidota stipra un noturīga finanšu sistēma aizsardzībai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

No trešās vietas mazliet atpaliek grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā. Šie grozījumi paredz būtisku palielinājumu politisko partiju finansējumam no valsts budžeta līdzekļiem, vienlaikus ievērojami samazinot pieļaujamo ziedojumu apmēru, līdz ar to arī mazina partiju atkarību no ziedotājiem.

Mazāk populāra ir Latvijas trauksmes cēlēju atbalsta un ziņošanas sistēma un pieņemtie grozījumi Trauksmes celšanas likumā. Grozījumi nosaka administratīvo atbildību par nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlējam un viņa radiniekiem, kā arī par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu trauksmes cēlēja ziņojumā un ceļot trauksmi publiski. Pieļaujam, ka trauksmes celšanas joma Latvijā vēl nav pietiekami populāra, atbildīgajām iestādēm un Delnai šajā jomā būtu jāveic papildus skaidrojošais darbs.

Delnas darbu tops

1. Saeimas deputātu atturos balsojumu analīze
2. Tīmekļa vietnes “Deputāti uz Delnas” atjaunošana
3. Ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa publicēšana
4. Publiskie iepirkumi
5. Saeimas darba analīze
6. Amatpersonu atlase
7. Lobēšanas regulējuma neesamības aktualizēšana un darbs pie tā izstrādes
8. Aizsardzības ministrijas ar COVID-19 saistīto publisko iepirkumu uzraudzība
9. Trauksmes celšana
10. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
11. Apmācības kopā ar Valsts administrācijas skolu par interešu konflikta novēršanu, korupciju un profesionālo ētiku
12. Līdzdalīgās budžetēšanas projekts Latvijas skolās
13. Diskusija ar Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidātiem pirms vēlēšanām
14. Tiešsaistes rīka “Opener” prototipa publicēšana
15. Sekojām līdzi AB.LV bankas pašlikvidācijas procesam

 

Līdzās sabiedriskajām un politiskajām aktualitātēm valsts mērogā, aptaujātie vērtēja arī Delnas paveikto 2020. gadā. Vispopulārākais Delnas darbs ir Delnas analīze par Saeimas deputātu balsojumiem un aicinājums Saeimas deputātiem atteikties no balsojuma “atturos”, tā ar savu izvēli vairojot likumdevēja atbildību un atklātību. Otrajā vietā ierindojas Delnas tiešsaistes rīks “Deputāti uz Delnas”. 2020. gada nogalē mēs publicējām jaunu versiju sabiedrībā populārajai tīmekļa vietnei “Deputāti uz Delnas”, kurā ikviens interesents var gūt informāciju par politisko partiju finansēšanu Latvijā, privātajiem ziedojumiem un 13. Saeimas deputātu deklarētajām interesēm. Kopā ar šo rīku publicējām arī ziņojumu par tematu “Deputāti uz Delnas: Izgaismojot saikni starp naudu un politiku Latvijā”.

Trešajā vietā ierindojas ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa izziņošana. Korupcijas uztveres indeksu ik gadu publicē Transparency International, un tas ir pasaulē visplašāk lietotais publiskā sektora korupcijas līmeņa indikators. Delna ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa.

Aptaujātie atzinīgi vērtē Delnas darbu un iesaka komandai un plašajai Delnas saimei vairāk sekot līdzi notiekošajam reģionos un reģionālajās pašvaldībās. Savā ikdienā komunicēt arī par labās prakses piemēriem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, tādējādi dodot iespēju Delnas sekotājiem redzēt, ko var darīt labāk un galvenais, kā to darīt, tādējādi pastiprinot arī Delnas izglītojošo darbu.

Pretkorupcijas notikumu topa izveide, iesaistot sabiedrību, ir daļa no Delnas informatīvā darba par pretkorupcijas iniciatīvām un aktualitātēm. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, plānojot Delnas aktivitātes un iesaisti pretkorupcijas iniciatīvās. Aptaujā piedalījās 57 cilvēki – Delnas pretkorupcijas darba atbalstītāji un biedri.

 

Šis ieraksts ir publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52