×

DELNAS ATZINUMS PAR INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAS ATKLĀTĪBAS REGULĒJUMA PAMATPRINCIPIEM

Kā iepriekš ziņots, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 26. janvārī nodeva sabiedriskajai apspriešanai dokumentu “Interešu pārstāvības atklātības regulējuma pamatprincipi”. Apspriešanā ieinteresētas puses tika aicinātas sniegt atzinumus, gatavojoties likumprojekta tālākajai virzībai. Arī biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir sniegusi savu atzinumu par  komisijas publicēto dokumentu, cerot uz produktīvu tālāku sadarbību ar atbildīgo komisijas darba grupu.

Delna darba grupas uzsākto darbu vērtē atzinīgi. Delnas izstrādātajā atzinumā ņemti vērā ne vien darba grupas izstrādātie pamatprincipi, par ko jau panākta vienošanās, bet arī starptautiskās nevalstiskās organizācijas “Transparency International” izstrādātie lobēšanas regulējuma standarti, kā arī citu starptautisko organizāciju rekomendācijas.

Būtiskākie aspekti, kas būtu jāapsver, izstrādājot likumprojektu, ir: normatīvā akta tvērums, definīcijas, interešu pārstāvju reģistrs, uzraudzība, sankciju administrēšana, uzvedības standarti amatpersonām un interešu pārstāvjiem, papildu pasākumi, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti, regulāra regulējuma pārskatīšana.

Delna arī centusies ņemt vērā un salāgot trīs apsvērumus:
1. iecere Latvijā izveidot interešu pārstāvības regulējumu;
2. nepieciešamība pēc regulējuma, ko būtu iespējams veiksmīgi ieviest;
3. vēlme ievērot samērīguma principu, domājot par lēmumu pieņēmēju un interešu pārstāvju pienākumiem.

Pilns Delnas atzinuma teksts pdf failā ->.

Papildu informācija:
Inese Tauriņa, Delnas direktore, inese.taurina@delna.lv

 

Šo aktivitāti finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52