×

PUBLIKĀCIJA – NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS PAR INTEGRITĀTES PAKTU IEVIEŠANU

Delna ir publicējusi noslēguma ziņojumu par Integritātes paktu (IP) ieviešanu ar Rīgas tramvaja līniju infrastruktūru saistīto iepirkumu uzraudzībā laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam. Ziņojumā iekļauts kopsavilkums par soļiem, kas nepieciešami IP ieviešanai, īpaši pievēršot uzmanību projekta ietekmei un atziņām, kas gūtas attiecībā uz iepirkumu uzraudzību, komunikāciju un iedzīvotāju iesaisti.

Rīgas tramvaja līnijas attīstības projekts, ko īstenoja pašvaldības uzņēmums “Rīgas satiksme”, bija vērsts uz sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanu un Rīgas centrā esošās Skanstes apkaimes attīstīšanu. Sākotnēji bija iecerēts, ka projekts, kura finansējums bija 97 miljoni eiro (no tiem aptuveni 70% ES Kohēzijas fonda finansējums), turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tomēr tika pārtraukts 2019. gada maijā sliktas pārvaldības un nepieņemami augstu korupcijas risku dēļ, kas atklājās korupcijas lietā saistībā ar “Rīgas satiksmes” iepirkumiem periodā no 2013. līdz 2016. gadam.

Kā redzams ziņojumā, IP ieviešana ar Rīgas tramvaja līniju infrastruktūru saistīto iepirkumu uzraudzībā sniegusi tādus ieguvumus, kā pārkāpumu identificēšana un novēršana iepirkuma procesā, lielāka atklātība un informācijas pieejamība attiecībā uz piedāvājumu izskatīšanas procesu un piedāvājumu dokumentācijas kvalitātes uzlabošanās.

Vienlaikus virkne neparedzētu faktoru, kā pret tramvaja līnijas atrašanās vietu vērsts pilsonisks aktīvisms, IP projekta politizācija un ar “Rīgas satiksmi” saistītā korupcijas lieta sniedza svarīgas atziņas IP projektu plānošanai un ieviešanai attiecībā uz infrastruktūras projektu uzraudzību nākotnē. Konkrētāk, nepieciešama skarto kopienu un pilsoniskās sabiedrības iesaiste jau projekta plānošanā, nevis piedāvājumu izskatīšanas fāzē, kā paredz tradicionālā IP pieeja.

Lai novērstu līdzīgu sarežģījumu rašanos infrastruktūras pārvaldībā nākotnē, Delna ierosina paredzēt:

i) obligātu neatkarīgu ekspertu iesaisti dārgu infrastruktūras projektu plānošanā;
ii) starptautisku atvērto datu standartu ieviešana visā projekta ieviešanas ciklā;
iii) pilnvērtīgāku pilsoniskās sabiedrības iesaisti, izmantojot platformas, kas varētu savest kopā pieprasījumu un piedāvājumu attiecībā uz iepirkumu uzraudzības ekspertīzi, un ieviešot organizācijas Transparency International 2018. gadā izstrādāto uzraudzības vienošanās modeli.

Turpinot šajā projektā iesākto, Delna Latvijas Ceturtā nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2020.-2021. gadam ietvarā sadarbojas ar Iepirkumu uzraudzības biroju, lai uzlabotu pilsoniskās sabiedrības īstenoto ES finansētu projektu uzraudzību Latvijas pašvaldībās.

ZIŅOJUMU IESPĒJAMS LEJUPIELĀDĒT, SPIEŽOT UZ ATTĒLA

Publikācija izstrādāta projekta “Integritātes pakts – ES fondu uzraudzība” ietvarā, kas tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52