×

AICINĀM AIZPILDĪT ANKETU UN IZTEIKT VIEDOKLI PAR INTEREŠU AIZSTĀVĪBU LATVIJĀ

Pēc vairāk nekā 10 gadus ilgiem mēģinājumiem Latvija ir ceļā uz Interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma pieņemšanu. 13. Saeima aktīvi strādā pie jaunā regulējuma izstrādes un “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir viens no regulējuma atbalstītajiem un vēlas piedāvāt Latvijas situācijai piemērotāko likuma tvērumu.  

Delna aicina interešu aizstāvjus izteikt viedokli par interešu aizstāvības jomu Latvijā, līdz 2021. gada 26. martam aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama šeit ->. Ikviena viedoklis ir svarīgs, tādēļ aicinām interešu pārstāvjus aizpildīt šo aptaujas anketu, kā arī dalīties ar šo ziņu – nodot informāciju tiemkuriem tā ir aktuāla! 

Delna ir izstrādājusi šo aptauju, lai izzinātu plašu interešu grupu pārstāvju viedokli par iespējamu interešu pārstāvības regulēšanu Latvijā un tās pamatprincipiem. Aptaujā ir 32 jautājumi ar atbilžu variantiem un atvērtajām atbildēm. Ar aptaujas palīdzību noskaidrosim: 

  • Pašreizējo interešu pārstāvības praksi nacionālā un pašvaldību līmenī;  
  • Viedokļus un attieksmi pret gaidāmo interešu pārstāvības atklātības likumu. 

Aptaujas rezultātus izmantosim, lai veidotu pārskatus par minētajiem izpētes virzieniem un sniegtu ieteikumus 13. Saeimas likumprojekta sabiedriskās apspriešanas laikā šī gada vasarā. Ir plānots jauno likumprojektu pieņemt šī likumdevēja pilnvaru laikā. Aptaujas rezultātus publicēsim Delnas mājaslapā  www.delna.lv un www.interesuaizstaviba.lv 2021. gada aprīlī. 

Aptauja ir anonīma, tomēr aptaujas noslēgumā respondentiem, kuri vēlēsies piedalīties padziļinātās intervijās par tēmu un / vai turpināt sazināties ar Delnu, piedāvājam iespēju norādīt savu kontaktinformāciju. Šī informācija netiks publicēta vai kā citādi izpausta trešajam pusēm. Lai gūtu plašāku ieskatu par interešu aizstāvības jomu Latvijā un, kā tas tiek darīts citās Eiropas valstīsiesakām apmeklēt Delnas tīmekļa vietni www.interesuaizstaviba.lv, kur var iepazīties arī ar vairāku Latvijas interešu pārstāvju viedokļiem par regulējuma nepieciešamību, 13. Saeimas līdz šim paveikto un turpmākajiem darba plāniem 

Interešu pārstāvība ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa. Šai jomai ir jābūt nostiprinātai arī Latvijā ar piemērotu regulējumu, kas nodrošinātu atklātu un godīgu sabiedrības pārstāvniecību lēmumu pieņemšanā. Veidosim izpratni par interešu pārstāvības jomu Latvijā kopā, un tieksimies uz lielāku atklātību interešu pārstāvībā un komunikācijā ar lēmumu pieņēmējiem!  

 

Šo aktivitāti finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52