×

DELNA PUBLICĒ TĪMEKĻA VIETNES “DEPUTĀTI UZ DELNAS” ATJAUNINĀJUMU

Delna ir publicējusi tīmekļa vietnes “Deputāti uz Delnas” atjauninājumu.

Atjauninājumā ir iekļauta jauna sadaļa – “Deputātu datubāze”, kurā lietotājiem ir iespēja vizualizēt statistiku par šobrīd Saeimā esošajiem deputātiem. Izmantojot deputātu uzskaitījumu, iespējams ērti piekļūt deputātu profilu informācijai, kā arī datiem par maksājumiem politiskajām organizācijām un ārējām saistībām. Informācija atjauninājumam ir iegūta no Saeimas un Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.

Papildināti arī dati par politisko organizāciju finansēšanu. Tagad tie aptver arī 2020. gadā veiktos ziedojumus, biedru naudu maksājumus un Saeimas deputātu iemaksas.

Vienlaikus Delna publicējusi arī informatīvu bukletu, kurā skaidrots, kas ir “Deputāti uz Delnas”, kā tīmekļa vietne lietojama un, kā ar tās palīdzību iespējams identificēt tendences politisko partiju finansēšanā un informācijā, kas iegūstama no deputātu amatpersonu deklarācijām.

Informatīvo bukletu iespējams lejupielādēt šeit->.

 

Papildus tam www.deputatiuzdelnas.lv ir iekļauta arī saite, ar kuras palīdzību lietotājs var piekļūt jaunajai tīmekļa vietnei Integrity Watch Data Hub, ko izstrādājusi Transparency International Eiropas Savienības nodaļa. Pēc bezmaksas reģistrācijas šajā vietnē lietotājs var piekļūt ne vien visiem Integrity Watch projekta ietvaros izveidotajiem instrumentiem, kas apkopo datus par 8 ES valstīm un 2 ES līmeņa institūcijām[i], bet arī lejupielādēt mašīnlasāmā formātā (Excel un CSV) vairāk nekā 20 datu kopas, kas attiecas uz lobēšanu, politisku organizāciju finansējumu un amatpersonu deklarācijām.

Šis atjauninājums iezīmē projekta Integrity Watch Europe noslēgumu. Projekts pēdējos pāris gadus ir bijusi nozīmīga Delnas un citu TI ES nodaļu iniciatīva, cenšoties panākt ar politisko integritāti saistītu datu iegūšanas un lietošanas atvieglošanu, veicinot lēmumu pieņēmēju atklātību un atbildīgumu.

Lai gan projekts ir noslēdzies, Delna plāno turpināt sadarbību ar ieinteresētajām pusēm gan valsts, gan privātajā sektorā, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietne tiek regulāri atjaunināta un attīstīta, pievienojot jaunas datu kopas un instrumentus.

Ja uzskatāt, ka varat līdzdarboties šī mērķa sasniegšanā, aicinām ar mums kontaktēties, izmantojot e-pastu deputatiuzdelnas@delna.lv vai ti@delna.lv.

Mūsu kopīgais ceļš, tiecoties uz lielāku atklātību attiecībā uz politikas un naudas saikni Latvijā un Eiropā, ir tikai sācies!

[i] Francija, Grieķija, Itālija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Slovēnija, Spānija, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments

 

Kā izmantot rīku “Deputāti uz Delnas”? Skatiet mūsu izveidoto īso video:

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonds – Policija. Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autoru viedokli un ir tikai viņu atbildība. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par publikācijā ietvertās informācijas izmantošanu.

 

Šo projektu līdzfinansēja un atbalstīja Latvijas Republikas Kultūras ministrija

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52