×

EKSPERTU FORUMS UN APAĻĀ GALDA DISKUSIJAS PAR GRECO REKOMENDĀCIJU IEVIEŠANAS PROGRESU LATVIJĀ

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.04.2021. –14.11.2021.

PROJEKTA IZMAKSAS: 13 100 EUR

FINANSĒTĀJS: Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds.

PROJEKTA MĒRĶIS: Organizēt publisku diskusiju ciklu par GRECO rekomendācijām, kurās Latvijai nav vērojams progress un ir nepieciešams pievērst Latvijas likumdevēju (Saeimas deputātu) un ekspertu uzmanību.

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES

Delna projekta ietvaros rīkoja četrus ekspertu forumus un publiskās diskusijas laika posmā no 2021. gada aprīļa līdz oktobrim, kas bija veltītas GRECO rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas apkarošanā un atklātības veicināšanā.

Pasākumi notika tiešsaistē un tie pulcēja Latvijas un ārvalstu pretkorupcijas ekspertus, tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjus, Saeimas deputātus, ministriju pārstāvjus, kā arī pilsonisko sabiedrību un citus interesentus. Šos pasākumus izmantojām kā formātu, kura ietvaros pievērst lēmumu pieņēmēju un sabiedrības uzmanību starptautisko rekomendāciju ieviešanas progresam un novērst ar ieviešanu saistītos trūkumus, ja tādi tiek konstatēti.

 

Diskusiju kopsavilkumi:

“Interešu pārstāvniecības regulējums Latvijā”

“Interešu konfliktu pārvaldība”

“Kā veicināt sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei Latvijā”

“Likums un tiesu vara: ierocis, lai mazinātu korupciju”

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52