×

ZIŅAS NO DELNAS BIEDRU SAPULCES

“Sabiedrības par atklātību – Delna” ikgadējā biedru sapulce notika 2021. gada 25. martā. Delnas biedri ievēlēja divus jaunus padomes locekļus, apstiprināja Delnas 2020. gada pārskatu un sprieda par citiem jautājumiem.

Delnas 2020. gada pārskats

Direktore Inese Tauriņa iepazīstināja biedrus ar 2020. gada pārskatu (darbības un finanšu pārskats), kā arī saņemto revidenta ziņojumu. Šie un citi pārvaldes dokumenti pieejami sadaļā Pārvaldes dokumenti.

Jaunā Delnas padome

Delnas padomes locekļus ievēl uz trīs gadu termiņu. 2021. gadā biedri padomē ievēlēja Agnesi Alksni un Jēkabi Kārli Rasnaču. Padomē turpina darboties: Kārlis Jānis Ātrens, Jana Simanovska, Anna Plaudiņa, Kaspars Strazds un Valdis Verners.

Padome savā pirmajā sēdē 12. aprīlī par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Kārli J. Ātrenu, par priekšsēdētāja vietnieci – Janu Simanovsku, par sekretāru – Jēkabu K. Rasnaču.

Kārlis J. Ātrens ir Delnas padomes loceklis jau četrus gadus (kopš 2017. gada, ievēlēts uz otro termiņu 2020. gadā). K. J. Ātrens strādā ilgus gadus IT vadībā, Rīgas Biznesa Skolā lasa lekcijas par uzņēmējdarbību un korporatīvo pārvaldību. Padomes priekšsēdētājs uzsver, ka galvenais uzdevums ir pabeigt Delnas 2021.–2025. gada stratēģijas dokumentu un tad tūlīt doties darbos, lai sasniegt nospraustos mērķus.

 

Delna padome

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    bilde

    empiric_1