×

ZIŅOJUMS PAR VALSTS KONTROLES PADOMES LOCEKĻU ATLASES UZRAUDZĪBU

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) no 2021. gada 10. februāra līdz 15. aprīlim uzraudzīja Valsts kontroles (VK) padomes locekļu amata pretendenta atlases komisijas darbu. Delna tika iekļauta komisijas sastāvā kā novērotāja bez balstiesībām. Delnu komisijā pārstāvēja Inese Tauriņa un Agnija Birule, kuras piedalījās visās komisijas sēdēs, novērojot procesu. Delna nesaņēma atlīdzību no Valsts kontroles.

Delnas pārstāves nevērtēja kandidātu kompetenci vai atbilstību izvirzītajām prasībām, bet gan vērtēja komisijas procesa atbilstību labas pārvaldības, godīguma un vienlīdzības principiem, lai tiktu nodrošināta iespējami profesionālāko un atbilstošāko kandidātu izraudzīšana.

Kopumā Delna atzinīgi novērtē, ka VK organizēja atklātu konkursu uz VK Padomes locekļu vietām. Iepriekš VK netika organizēts atklāts konkurss uz šīm amata vietām. Valsts Kontroles likuma 27. pants nosaka, ka “Valsts kontroles padomes locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma apstiprina Saeima uz četriem gadiem”, taču nav noteikts, kā notiek šo kandidātu izraudzīšana.

Delna guva pārliecību, ka Valsts kontroles padomes locekļu amata pretendenta atlases komisija ievēroja iepriekš izstrādāto un apstiprināto “Valsts kontroles padomes locekļa amata pretendenta atlases kārtību”. Delna atzinīgi novērtē lietišķo un skaidro komisijas darbu, kā arī trešās novērtējuma kārtas organizēšanu.

Tāpat Delna ir guvusi pārliecību par konkursa noteikumu pamatotību un sludinājuma atbilstību Valsts kontroles darba vajadzībām. Konkursa sludinājums ļāva pieteikties dažādiem pretendentiem ar plašu profesionālo un vadītāja pieredzi privātajā un publiskajā sektorā. Kopumā komisijas darbs atbilda labas pārvaldības, godprātības un vienlīdzības principiem, lai tiktu nodrošināta iespējami profesionālāko un atbilstošāko kandidātu izraudzīšana.

Pilns ziņojuma teksts ->

Papildu informācija: Inese Tauriņa, inese.taurina@delna.lv.

 

Ziņojums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla  saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52