×

AICINĀM KOMANDAI UZ LAIKU PIEVIENOTIES PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI/-U

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International nodaļa Latvijā. Delna ir Latvijas vadošā pretkorupcijas nevalstiskā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās.

Delna strādā ar dažādām pretkorupcijas tēmām, tostarp politisko integritāti, trauksmes celšanu, publisko iepirkumu atklātību, atklātu un atbildīgu valsts pārvaldību, atvērtajiem datiem, nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu un Latvijas finanšu tirgus stiprināšanu, pilsoniskās līdzdalības veicināšanu. Delna veic šādas aktivitātes:

 • pierādījumos balstītas politikas veicināšana un aizstāvība,
 • sadarbība un atbalsta sniegšana korupcijas uzraudzības un izmeklēšanas institūcijām,
 • sabiedrības izpratnes veicināšana un pilsoņu iesaiste,
 • viedokļu un komentāru sniegšana par Latvijas politiskajā vidē aktuāliem tematiem.

 

Projektu vadītāja asistentes/-a galvenie pienākumi

 • Palīdzēt Delnas projektu vadītājam projektos, gatavot projektu materiālus, dokumentus, atskaites.
 • Atbalstīt un piedalīties Delnas publiskās komunikācijas organizēšanā (t. sk. sociālajos tīklos, mājaslapā), kā arī komunikācijā ar projektu partneriem, lai sasniegtu Delnas un tās projektu mērķus;
 • Sagatavot materiālus ziņojumiem, komentāriem, vēstulēm par korupcijas un labas pārvaldības tēmām Delnas projektu ietvaros, kā arī par politiskajā vidē aktuāliem problēmjautājumiem;
 • Piedalīties pētījumu un kopsavilkumu sagatavošanā projektu ietvaros;
 • Attīstīt sadarbību ar Latvijas un starptautiskajām iestādēm un organizācijām;
 • Nodrošināt Delnai administratīvo atbalstu;
 • Veikt citus līdzīgus uzdevumus.

 

Prasības

 • Vēlams maģistra grāds politikas vai komunikācijas zinātnēs, starptautiskajās attiecībās, tiesību zinātnēs, ekonomikā, uzņēmumu vadībā vai citā nozarē, kas saistīta ar iepriekš minēto pienākumu veikšanu.
 • Pieredze komentāru, preses relīžu, ziņojumu, politikas pārskatu, pētījumu un līdzīgu darbu sagatavošanā.
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos). Angļu valodas zināšanas tiks pārbaudītas.
 • Ļoti labas datorprasmes (MS programmas).

 

Kompetences

 • Augsta motivācija strādāt pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā.
 • Lieliskas komunikācijas spējas gan rakstiski, gan mutvārdos.
 • Augsta atbildības sajūta un konfidencialitāte.
 • Analītiska un radoša domāšana.
 • Izcilas organizatoriskās un plānošanas prasmes.
 • Stresa noturība, spēja veikt vairākus uzdevumus īsā laika posmā un mainīgā darba vidē.
 • Aktīva, elastīga un dinamiska attieksme pret darbu.
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā, tai skaitā multikulturālā vidē.

 

Priekšrocības

 • Pieredze projektu vadībā un koordinēšanā.
 • Akadēmiskās vai profesionālās zināšanas pretkorupcijas jautājumos.
 • Pieredze amatā, kas saistīts ar līdzīgu pienākumu veikšanu.
 • Profesionāla pieredze pētījumos.
 • Trešās valodas zināšanas.

 

Piedāvājam

 • Pilna laika darbu uz 4 mēnešiem. Ar iespējām pagarināt līguma termiņu.
 • Apmaksa no 650,- līdz 1100,- eiro mēnesī (bruto), atkarībā no pieredzes un kvalifikācijas.
 • Iespēju veikt darbu attālināti, Delnas birojs atrodas Rīgas centrā.
 • Atbildīgu lomu septiņu cilvēku komandā ar iespēju ietekmēt procesus un politiku Latvijā un līdzdarboties Delnas attīstībā.
 • Entuziastiskus un motivētus kolēģus Latvijā un Transparency International tīklā, kuri vēlas mazināt korupciju un veicināt Delnas darbu.
 • Būt daļai no Transparency International starptautiskās komandas.

 

Pieteikšanās

Kandidātus aicinām līdz 23. maijam sūtīt pieteikumu uz e-pastu ti@delna.lv:

 • CV (max 2 lpp).
 • Motivācijas vēstule (max 500 vārdu).

Sūtot e-pasta ziņojumu, norādiet šādu tēmu: “PIETEIKUMS [VĀRDS UZVĀRDS]”.

Delna pieteikumus izskatīs tiklīdz tie būs iesūtīti, tādēļ lūdzam pieteikumus sūtīt jau pirms norādītā termiņa. Plānojam darba uzsākšanu no 1. jūnija.

Pieteikšanās rezultātus Delna paziņos līdz jūnija sākumam. Kandidātiem, kurus aicināsim uz nākamo kārtu, lūgsim veikt uzdevumu, lai novērtētu atbilstību amatam un, pozitīva iznākuma gadījumā, aicināsim uz darba interviju.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par pozīciju, lūdzu, sazinieties ar Delnas direktori Inesi Tauriņu, zvanot +371 67285585 vai rakstot ti@delna.lv.

 

Pievienot komentāru

 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

  bilde

  empiric_1