×

DELNA AICINA SKOLAS IESAISTĪTIES PROJEKTĀ “SKOLĒNU LĪDZDALĪBAS TĪKLS”

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina aktīvas skolas visā Latvijā iesaistīties projektā “Skolēnu līdzdalības tīkls”. Projektā iesaistīsim vismaz 20 skolas – skolēnus un skolotājus, kuri ir gatavi visu 2021. gadu aktīvi strādāt un iegūt jaunu pieredzi.

“Skolēnu līdzdalības tīkls” nodrošinās iespēju piedalīties informatīvās un praktiskās nodarbībās ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem par to, kā sekmēt skolēnu pilsonisko aktivitāti gan skolās, gan pašvaldībās, kā veicināt lēmumu pieņemšanas atklātību, kā arī, kā skolām piesaistīt finansējumu no vietējiem uzņēmējiem un pašvaldībām skolu līdzdalīgās budžetēšanas projekta īstenošanai. Skolām – skolēniem un skolotājiem būs iespēja izstrādāt darbības plānu skolēnu iesaistei skolas un pašvaldības aktivitātēs, apmainīties ar idejām un pieredzi ar citām līdzdalības tīkla skolām.

 

Lai uzzinātu vairāk par projektu un to, kāpēc skolām vērtīgi iesaistīties, aicinām noskatīties semināru “Kāpēc iesaistīt skolēnus lēmumu pieņemšanā”. Nila Mosejonoka prezentācija pieejama šeit -> (pdf dokuments).

 

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt skolu kapacitāti un zināšanas, iesaistot skolēnus lēmumu pieņemšanā savās skolās un pašvaldībās, sniedzot priekšzināšanas tajā, kā uzraudzīt lēmumu izpildi un prasīt atklātību. Projekta uzdevums ir iepazīstināt skolēnus ar lēmumu pieņemšanas un izpildīšanas procesiem viņu skolās un pašvaldībās, kā arī piešķirt viņiem lielāku lomu savu skolu budžeta noteikšanā, īstenojot arī skolu līdzdalīgās budžetēšanas projektu.

Šī iniciatīva ir nākamais solis skolu integritātes (godprātības) stiprināšanā un skolēnu iesaistē pilsoniskajās aktivitātēs. Delnas 2020. gada nogalē īstenotā iniciatīva “Īsteno savu ideju skolā” bija pamats šī projekta tālākai attīstībai arī 2021. gadā. Šīs iniciatīvas īstenošanā smelsimies pieredzi no pagājušā gada dalībniekiem, kā arī kolēģiem citās valstīs, kas jau vairākus gadus īsteno līdzīgus projektus.

Piedalās: vismaz 20 skolas visā Latvijā, no kurām vismaz 10 skolas īsteno līdzdalīgās budžetēšanas projektu. Iesaistīto skolēnu vecuma grupa – 13-19 gadi.

Norise:

 • Skolas – skolēni un skolotāji piedalās ikmēneša semināros ar ekspertiem skolēnu pilsoniskās aktivitātes, līdzdalīgās budžetēšanas un atklātības jautājumos.
 • Skola sagatavo darbības plānu ar idejām, kā turpmāk labāk iesaistīt skolēnus pilsoniskajās aktivitātēs skolā un pašvaldībā.
 • Skolas prezentē savus izstrādātos darbības plānus, apmainās ar idejām un pieredzi kopīgā seminārā ar citām skolām skolēnu līdzdalības tīkla ietvaros.
 • Skolas, kas to izvēlējušās, īsteno līdzdalīgās budžetēšanas projektu savā skolā:
  • Skola aicina skolēnus ierosināt un līdzlemt par konkrētu skolas budžeta izlietojumu skolas vides uzlabojumu ieviešanai.
  • Skolēni izdomā, kas, viņuprāt, skolā nepieciešams. Izstrādā ideju, pamato to.
  • Skolēni prezentē savu ideju visai skolas saimei (personāls, skolotāji, skolēni).
  • Visa skolas saime balso par labāko ideju.
  • Uzvarējusī ideja saņem skolas finansējumu, kura piesaisti Delna palīdzēs sekmēt.
  • Skola realizē ideju, skolēni seko līdzi tās realizācijai.
 • Projekta noslēgumā skolas dalās ar savu pieredzi sākotnēji izstrādātā skolēnu iesaistes plāna īstenošanā, kā arī skolas, kas to bija izvēlējušās – līdzdalīgās budžetēšanas īstenošanā.

 

Skolas iesaiste:

 • Ja skola saka JĀ iesaistei skolēnu līdzdalības tīklā, tad:
  • slēdzam sadarbības vienošanos;
  • skola nodrošina skolotāju – kontaktpersonu (kontaktpersona nodrošina skolas pārstāvību projekta pasākumos, ir tiešā kontaktpersona organizatoriskos jautājumos saistībā ar projekta īstenošanu).
 • Ja skola saka JĀ arī līdzdalīgās budžetēšanas projekta īstenošanai:
  • skola nodrošina finansējumu vai tā piesaisti, kas nepieciešama projekta īstenošanai;
  • norādītā kontaktpersona koordinē ideju izvirzīšanas, prezentācijas, balsošanas, realizācijas procesus savā skolā.

 

Delnas atbalsts:

 • Konsultē skolas administrāciju, skolotājus un skolēnus projekta norises laikā;
 • nodrošina ar skolā izvietojamiem un izplatāmiem plakātiem un baneriem par konkursu un tā gaitu;
 • uzvarējušās idejas autoriem dāvina īpaši dizainētus projekta T-kreklus;
 • izveido projekta video;
 • organizē iespēju dalīties ar savas idejas realizācijas procesu plašākā publikā;
 • nodrošina konsultatīvu atbalstu skolām, kas nolēmušas piedalīties līdzdalīgās budžetēšanas projektā, finansējuma piesaistei.

 

Skolotāji un skolēni – aicinām pieteikties un iesaistīties projektā!

Pieteikumus gaidām līdz 18. jūnijam, aizpildiet anketu šeit ->!

Aktīvu darbu sāksim septembrī. Delna sazināsies ar visiem, kas būs pieteikušies.

 

Papildu informācija: Inese Tauriņa, inese.taurina@delna.lv, tālr. 67285585.

 

Projektu atbalsta Vācijas Federālā Ārlietu ministrija.

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52