×

DELNA AICINA PUBLISKO IEPIRKUMU UZRAUDZĪBĀ IESAISTĪT PILSONISKO SABIEDRĪBU UN PUBLICĒ ROKASGRĀMATU LĒMUMU PIEŅĒMĒJIEM

ES dalībvalstis ir vienojušās par līdz šim nepieredzēti liela budžeta – EUR 1,8 triljonu apmērā piešķiršanā, un tuvāko mēnešu un gadu laikā ES valstu valdības ieguldīs lielu daļu šo līdzekļu, noslēdzot publisko iepirkumu līgumus. Iepriekš nepieredzētais ieguldāmo līdzekļu pieplūdums, kā arī nepieciešamība tos ātri iztērēt, ievērojami palielina krāpšanas un korupcijas risku. Ir īstais laiks, lai papildinātu esošos publisko iepirkumu kontroles mehānismus ar atklātiem un līdzdalīgiem uzraudzības pasākumiem, iesaistot tajos pilsonisko sabiedrību.

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir viena no Latvijas pilsoniski aktīvajām organizācijām, kas vienmēr ir iestājusies par atklātu, godīgu un atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu un ieviešanu. Delna ir arī atbalstījusi jaunas pilsoniskās iniciatīvas, lai vairotu sabiedrības uzticību valsts un pašvaldību institūciju tēriņiem publiskajos iepirkumos, izskaustu iespējamu negodprātīgu rīcību un samazinātu korupcijas un krāpšanas iespēju publisko iepirkumu līgumu jomā. Viena no šādām iniciatīvam ir integritātes pakti, un Delna kopā ar citām starptautiskā pretkorupcijas tīkla Transparency International nodaļām ir izveidojusi rokasgrāmatu – pamācību lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskajai sabiedrībai par kopīgu publiskā iepirkuma līguma uzraudzību. Ar rokasgrāmatu var iepazīties šeit ->

Integritātes pakts dod iespēju dažādām iestādēm sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un šīs sadarbības rezultātā panākt lielāku atklātību par publisko iepirkumu. To var pielāgot dažādam publisko iepirkumu jomām, un nav noteikts vienots slieksnis, no kura to izmantot. Ideālā gadījumā integritātes pakts tiek iekļauts jau publiskā iepirkuma līguma izstrādes posmā, bet ne vēlāk kā pirms konkursa izsludināšanas. Integritātes paktam būtu jāaptver visi iepirkuma posmi, sākot no līguma plānošanas un beidzot ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kā arī visi līguma slēgšanas posma cikli, sākot no plānošanas un beidzot ar īstenošanu (ja iespējams piemērot).

Integritātes paktus Delna iesaka īstenot, ja konkrētais iepirkums ir sabiedrībai nozīmīgs , projekts ir tehniski sarežģīts, joma ir specifiska, projekts ir dārgs, pastāv aizdomas par kukuļošanu, interešu konfliktu vai neatbilstošu ietekmi. Šajās situācijās integritātes pakts kļūst par instrumentu, lai novērstu negodpratīgu rīcību publiskā iepirkuma procesa gaitā.

Integritātes paktu iniciatīvu popularizē ES, veiksmīgi īstenojot projektu “Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds”, kurā piedalījās valsts aģentūras, pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors no 11 ES valstīm, lai panāktu, ka 18 nozīmīgi publiskā iepirkuma līgumi tiek izstrādāti un īstenoti, ievērojot visaugstākos iespējamos atklātības un pārskatatbildības  principus. 2019. gadā projekts “Integrity Pacts EU” saņēma Eiropas Ombuda Labas administrācijas balvu kategorijā “Izcilība atvērtajā pārvaldībā”. Tajā pašā gadā Eiropas Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā integritātes pakti ir izcelti kā “novatorisks krāpšanas novēršanas pasākums”.

Delna, iesaistoties šajā integritātes pakta projektā uzraudzīja  ar Rīgas tramvaja līnijas infrastruktūru saistītos iepirkumus laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam. Ar Delnas ziņojumiem var iepazīties šeit. Ziņojumā iekļauts kopsavilkums par soļiem, kas nepieciešami integritātes paktu ieviešanai, īpaši pievēršot uzmanību projekta ietekmei un atziņām, kas gūtas attiecībā uz iepirkumu uzraudzību, komunikāciju un iedzīvotāju iesaisti.

Delna aicina visus lēmumu pieņēmējus Latvijā izmantot integritātes paktu mehānisma priekšrocības, lai aizsargātu stratēģiskus ieguldījumus, ko atbilstoši jaunajai daudzgadu finanšu shēmai 2021.–2027. gadam, kā arī no Ekonomikas atveseļošanas fondiem finansē ES.

Transparency International nodaļas un partneri var sniegt papildu informāciju, lai palīdzētu iestādēm plānot un izstrādāt integritātes paktu publiskā iepirkuma līguma projektam vai programmai, kā arī novērtēt uzraudzības izmaksas. Transparency International sekretariāts, kas atrodas Berlīnē, arī var palīdzēt noteikt un iesaistīt valsts līmeņa un vietējas organizācijas, kas var vadīt uzraudzības mehānismu.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52