×

DELNA PUBLICĒ ZIŅOJUMU PAR ATKLĀTĪBU COVID-19 LAIKĀ

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) publicē ziņojumu par Covid-19 laikā valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā. Ziņojums balstās uz starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) identificētajām COVID-19 krīzes tendencēm un fokusgrupu diskusijām ar Rīgas, Liepājas, Daugavpils iedzīvotājiem un nevalstiskā sektora organizāciju un mediju pārstāvjiem. Šī izpēte var kalpot kā viens no atskaites punktiem, vērtējot pandēmijas ietekmi uz Latvijas sabiedrību, un piedāvā vispārīgus rīcības virzienus pandēmijas negatīvo seku mazināšanai un demokrātijas noturīguma spēcināšanai.  

Kopā tika organizētas trīs fokusgrupu diskusijas ar Latvijas iedzīvotājiem Rīgā, Liepājā un Daugavpilī un viena diskusija ar mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 2021. gada maijā un jūnijā. Fokusgrupu dalībniekus aicinājām pastāstīt, kā COVID-19 laiks ietekmēja viņu ikdienas dzīvi. Fokusgrupu mērķis bija identificēt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus, kas varētu sasaukties ar TI identificētajām COVID-19 krīzes tendencēm. Fokusgrupās kopā piedalījās 19 iedzīvotāji un 6 mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.  

TI 2020. gadā izstrādāja publikāciju par pandēmijas potenciālo iespaidu uz ar pretkorupciju saistītiem jautājumiem un demokrātiju noturīgumu. Balstoties uz TI izstrādāto pārskatu par pandēmijas potenciālo negatīvo ietekmi un tās radītajām iespējām, kā arī Delnas organizētajām fokusgrupu diskusijām, šis ziņojums cenšas izzināt dažas no tendencēm, kas Latvijā aktualizējušās pandēmijas kontekstā. Tāpat ziņojums sniedz vispārīgus ieteikumus, kas varētu palīdzēt identificētās problēmas risināt. Ziņojumā identificētie problēmjautājumi ļāvuši izcelt vismaz deviņas tēmas, kas var radīt izaicinājumus, domājot par Latvijas pretkorupcijas iniciatīvu spēcināšanu un demokrātijas noturīgumu nākotnē. 

Delna atzīst, lai pilnībā izprastu ietekmi, ko izraisījusi COVID-19 krīze, vajadzēs paiet ilgākam laikam. Vēl šobrīd, valstīm sasniedzot ar vien lielāku progresu iedzīvotāju vakcinācijas virzienā, pastāv virkne izaicinājumu, kas var ietekmē pandēmijas turpmako pārvaldību. Piemēram, jaunu vīrusa variantu rašanās iespējamība, risks, ka esošās vakcīnas iedzīvotājus nepasargās no jaunajiem vīrusa variantiem.  Šie izaicinājumi attīstās dinamiski un pieprasa valstu valdībām atbilstoši reaģēt. Plašāk lasiet ziņojumā šeit ->.

 

Ziņojums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņojuma saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52