×

AICINĀM VAIROT ATKLĀTĪBU, ATBALSTOT DELNAS INICIATĪVAS

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina iepazīties ar četrām Delnas iniciatīvām platformā Manabalss.lv, aicinot ikvienu izvērtēt tajās sniegtos argumentus.

Iniciatīva par atklātu algu valsts pārvaldē strādājošajiem

Sabiedrībai ir tiesības zināt valsts pārvaldē strādājošo atlīdzību, tādēļ Delna, 2019. gadā reaģējot uz Satversmes tiesas spriedumu, kura rezultātā vairs netiek publicēta informācija par valsts pārvaldē strādājošajiem ik mēnesi izmaksāto atlīdzību, iesniedza iniciatīvu “Par atklātu algu valsts pārvaldē”. Iniciatīvas mērķis ir noteikt, ka visām valsts un pašvaldības institūcijām savās mājaslapās ik mēnesi ir jāpublisko amatpersonām un darbiniekiem izmaksātā atlīdzība, līdz ar personas vārdu un uzvārdu.

Iniciatīva publicēta 2019. gada jūnijā un šobrīd tā ir savākusi 4 853 parakstus, aicinām atbalstīt iniciatīvu ->.

Iniciatīva par ierobežotas pieejamības statusa dokumentu publiskošanu

Šobrīd likums paredz tiesības iedzīvotājiem iepazīties ar iestādes ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, taču likumā nav noteikts iestādes pienākums publicēt šādus sarakstus iestādes mājaslapā. Saraksta publicēšana ievērojami atvieglos iedzīvotāju iespēju uzzināt par iestādes rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju. Dažas iestādes to dara brīvprātīgi, tomēr ne vienmēr saraksti ir viegli atrodami.

Iniciatīvas mērķis ir veikt grozījumus Informācijas atklātības likuma 9. pantā, nosakot pienākumu iestāžu mājaslapās publicēt sarakstu ar sarakstu,  kam iestāde noteikusi ierobežotas pieejamības statusu.

Grozījumi veicinās atklātību par informāciju, kas ir valsts pārvaldes rīcībā, kā arī atvieglos žurnālistu, pētnieku, un pilsoniskās sabiedrības iespējas pieprasot informāciju un uzraugot, ka ierobežotas informācijas pieejamības statuss ir noteikts pamatoti.

Iniciatīva publicēta šī gada 17. martā un šobrīd tā ir savākusi 129 parakstus, aicinām atbalstīt iniciatīvu ->.

Iniciatīva par publiski pieejamiem Saeimas komisiju audio ierakstiem

Saeimas komisijas ir tās, kur notiek galvenās diskusijas par valstiski svarīgiem jautājumiem un likumprojektiem. Šobrīd esošais regulējums paredz to, ka iedzīvotājam, lai saņemtu komisijas sēžu ierakstu, ir jāiesniedz iesniegums Saeimas lietvedībā un tikai pēc iesnieguma izskatīšanas ir pieejams pieprasītās sēdes ieraksts. Komisijām nav pienākums  publiskot to sēžu audioierakstus, kā rezultātā nav iespējams sekot līdzi Saeimas deputātu darbam un argumentācijai komisiju sēdēs. Delna ierosina, ka komisijas sēžu audioierakstus piecu dienu laikā pēc sēdes beigām ievieto Saeimas mājaslapā.

Iniciatīva publicēta 2016. gada decembrī, šobrīd par to ir parakstījušies 1 532 iedzīvotāji, aicinām parakstīt iniciatīvu ->.

Iniciatīva par Publisku Saeimas revīziju Saeimas budžetam

Saeimu pašlaik nevar revidēt Valsts kontrole, Saeimas budžeta revīziju neveic arī Publisko izdevumu un revīzijas komisija. Tādēļ 2012. gadā Delna publicēja iniciatīvu par Publisku Saeimas revīziju Saeimas budžetam. Par iniciatīvu jau ir parakstījies nepieciešamais iedzīvotāju skaits, tai ir 11 096 paraksti, tādēļ tā 2018. gada novembrī iniciatīva ir iesniegta Saeimā. Vairāk par iniciatīvais virzību aicinām lasīt šeit.

 

Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla  saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52