×

DELNA PIEDALĀS KNAB PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNA 2021-2024 IZSTRĀDĒ

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir viena no 20 nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriski konsultatīvajā padomē (Padome) un piedalās KNAB Pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2024. gadam projekta (Pretkorupcijas pasākumu plāna projekts) izstrādē un savas atbildības ietvaros sniedz atzinumus par aktuālajām pretkorupcijas aktivitātēm. 

Šī gada pavasarī KNAB rīkoja sabiedrisko apspriešanu par pretkorupcijas pasākumu plāna projektu, kuras laikā saņēma un izvērtēja vairāk nekā 50 priekšlikumus no nevalstiskajām organizācijām, kā arī no vienas politiskās partijas. Lielāko daļu priekšlikumu par paredzētajiem pasākumiem korupcijas novēršanā un apkarošanā Latvijā nākamajos gados KNAB ņēma vērā vai ņēma vērā daļēji. Ar Delnas priekšlikumiem var iepazīties šeit.

Pamatojoties uz saņemto priekšlikumu saturu, KNAB Pretkorupcijas pasākumu plāna projektā precizēja vairāku uzdevumu izpildes termiņus un līdzšinējos pasākumus, kā arī papildināja šo plāna projektu ar vairākiem jauniem pasākumiem korupcijas novēršanai un apkarošanai. 

Noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai, pretkorupcijas pasākumu plāna projektu izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, uz kuru savu atzinumu sniedza arī Delna. Delna novērtē, ka KNAB pretkorupcijas pasākumu plāns sniedz visaptverošu priekšstatu par ar korupciju saistītajām problēmām un norāda uz izpildāmiem rezultātiem. Turklāt paplašina jau esošo darbības jomu, aptverot arī privāto sektoru un darbu ar augstskolu studentiem. Delna novērtē arī KNAB apņemšanos izvērtēt līdzšinējo sadarbību ar sabiedrību, šāds izvērtējums varētu sekmēt sabiedrības iesaisti pretkorupcijas darbā, mazināt sabiedrības toleranci pret korupciju un veicināt pilsonisko aktīvismu un godprātību.

Delnas ieskatā būtu jāpievērš pienācīga uzmanība arī pretkorupcijas rīcības virzienu ieviešanas progresam un starpposma izvērtējumam, iesaistot tajā ne vien galvenās institūcijas, kas nodarbojas ar korupcijas novēršanu un apkarošanu, bet arī sabiedrību, līdzīgi kā tas notika pretkorupcijas pasākumu plāna projekta sabiedriskās apspriešanas laikā šī gada pavasarī. Ar Delnas sniegto atzinumu var iepazīties šeit.

Delna novērtē KNAB darbu pie šāda pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādes, jau paveikto padomē un aicina sabiedrību sekot līdzi šī plāna tālākai izstrādei un ieviešanai.

 

Šis ieraksts ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52