×

ATSĀKOTIES SAEIMAS RUDENS SESIJAI, SĀKAM JAUNU CĒLIENU PIE LOBĒŠANAS REGULĒJUMA

Atsākoties Saeimas rudens sesijai, “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) apkopo pašu veidotos ar interešu pārstāvības (lobēšanas) jomu saistītos un publiski pieejamos materiālus un apkopojumu nosūta 13. Saeimai. 13. Saeima šī sasaukuma laikā ir apņēmusies pieņemt interešu pārstāvības atklātības likumu. Delna par šo jautājumu ir runājusi jau vairāk nekā sešus gadus un cer, ka līdz šim veiktie pētījumi un gadu garumā gūtā pieredze sarunās ar vietējiem un ārvalstu lobēšanas jomas ekspertiem un lobētājiem, kas ir aprakstīta šajos materiālos, noderēs turpmākā 13. Saeimas darbā un 2022. gadā Latvija varēs lepoties ar vēl vienu sasniegumu  – atklātu, pārskatāmu lobēšanas procesu. 

 • 2015. gadā Delna publicēja visaptverošu pētījumu par lobēšanu Latvijā “Lobēšanas atklātība Latvijā”.  
 • 2016. gadā izstrādājām lobēšanas atklātības iniciatīvas rokasgrāmatu “Demand Fair Lobbying”.
 • 2020. gada nogalē, starptautiskajā pretkorupcijas nedēļā, kopā ar Valsts Kanceleju un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju rīkojām lobēšanas regulējuma izstrādei veltītu konferenci “Ceļā uz interešu aizstāvības tiesisko regulējumu Latvijā”. Ar konferences kopsavilkumu var iepazīties mājaslapā www.interesuaizstaviba.lv. Pasākumā apskatījām Latvijas paveikto un dažādu Eiropas valstu pieredzi lobēšanas regulējuma izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā. Vēlamies vērst uzmanību arī uz to, ka šī mājaslapa kalpo kā platforma, kur publicējam visu ar interešu pārstāvību Latvijā saistīto informāciju, šajā mājaslapā arī izsludinājām 2021. gada sākumā sabiedrisko apspriešanu par dokumentu “Interešu pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipi. Publiska apspriešana pirms likumprojekta izstrādes Saeimā” un sabiedriskās apspriešanas noslēgumā publicējām saņemtos atzinumus. Arī turpmāk plānojam šo mājaslapu izmantot, stāstot par lobēšanu Latvijā.
 • 2021. gada aprīlī kopā ar ASV vēstniecību organizējām tiešsaistes ekspertu forumu un apaļā galda diskusiju “Kādam jābūt interešu pārstāvības regulējumam Latvijā”. Pasākuma laikā apspriedām Saeimas Darba grupas Lobēšanas atklātības regulējuma izstrādei paveikto. Uzaicinātie starptautiskie eksperti dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem regulējuma izstrādātājiem Latvijā. Ar diskusijas kopsavilkumu var iepazīties šeit. 
 • Pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām organizējām divas publiskas diskusijas, kurās prezentējām Delnas veiktā lobēšanas pētījuma rezultātus, kas attiecas uz pašvaldībām, un aicinājām pašvaldību un interešu pārstāvjus no dažādiem Latvijas novadiem atklāt savu līdzšinējo komunikāciju un praksi ar interešu pārstāvjiem. Diskusijas dalībnieki pauda pārliecību, ka izstrādājot Interešu pārstāvības atklātības regulējumu Latvijā, no tā nevar izslēgt lobēšanas regulēšanu pašvaldībās, taču joprojām ir jāturpina diskusijas par pašvaldībām atbilstošāko regulēšanas modeli. Ar publisko diskusiju ierakstu un apkopojumu var iepazīties šeit. 
 • 2021. gada jūnijā publicējām plašu pētījumu “Izstrādājot lobēšanas regulējumu Latvijā” par lobēšanas līdzšinējo praksi Latvijā nacionālā līmenī un pašvaldībās, ētisku un neētisku interešu pārstāvību, interešu pārstāvju komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem. Ņemot vērā, ka šis ir Delnas jaunākais pētījums, tā rezultātus izmantosim tālākā atzinumu sniegšanā par topošo interešu pārstāvības atklātības regulējumu.  
 • 2021. gada septembrī publicējam podkāstu ar Viktoriju Soņecu – juridiskā biroja “Sorainen” juristi, žurnāla “Jurista Vārds” galveno redaktori un Latvijas universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūras studenti. Viktorija 2020. gadā publicēja pētījumu “Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī” un klausītājus iepazīstina ar demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincipiem un priekšrocībām, ko sniedz lobēšanas jomas regulēšana. 

 

Delnas podkāstus kanālā “Kā uz DELNAS” klausies Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts un citās podkāstu platformās.

 

Interešu pārstāvības atklātības regulējums ir viens no Latvijas iztrūkstošajiem elementiem ceļā uz atklātāku, atbildīgāku un godprātīgāku valsts pārvaldi. Tas ir arī viens no veidiem, kas noteiks to, kā dažādas sabiedrības grupas komunicēs viena ar otru un lēmumu pieņēmējiem. Turklāt Delnas komanda ir novērojusi, ka Latvijas pilsoniskā sabiedrība, biznesa asociājas un uzņēmēji mainās, salīdzinot ar pieredzi vairākus gadus atpakaļ, tie vēlas redzēt izsekojamu un regulētu interešu pārstāvību un saprast, kādas intereses un kā vārdā tiek pārstāvētas komunikācijā ar lēmumu pieņēmējiem. 

 

Šis ieraksts ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52