×

DELNA VEICINA DIGITĀLO RĪKU IZSTRĀDI CĪŅAI AR KORUPCIJU

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sadarbībā ar Igaunijas partneri – Transparency International Igaunijas nodaļu un Zviedrijas partneri Open Knowledge Sweden uzsāk jaunu projektu “Digitālo rīku izmantošana korupcijas apkarošanai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā”. Projekta, ko finansē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, mērķis ir veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību būtisku pretkorupcijas datu atklāšanā un digitālo rīku attīstīšanā, dodot iespēju iedzīvotājiem un žurnālistiem novērst un atklāt korupciju.

Projekts norisinās no 2021. gada septembra līdz 2022. gada februārim un tajā paredzētas šādas aktivitātes:

  • Rīka “Deputāti uz Delnas” atjaunošana, tostarp jaunas interaktīvas kartes izveide, lai izpētītu Saeimas deputātu amatpersonu deklarācijās atklātās privātās intereses Latvijas teritorijā.
  • Koncepcijas dokumentu izstrāde, ieskicējot turpmāko rīka “Opener” attīstību (ko 2020. gadā izstrādāja TI Igaunijas nodaļa un Delna) un “Open Up!” (ko 2021. gadā izstrādāja Open Knowledge Sweden). Abu platformu mērķis ir veicināt atklātību publiskajos iepirkumos. “Opener” mērķis ir palīdzēt identificēt interešu konfliktus un favorītismu publisko iepirkumu līgumos Latvijā un Igaunijā, savukārt “Open Up!” koncentrējas uz pašvaldību izdevumiem Zviedrijā.
  • Veikt pētījumu un analīzi, lai sniegtu ieteikumus Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas valdībām, par vienotu datu standartu ieviešanu politiskā finansējuma, publiskā iepirkuma, uzņemumu īpašumtiesību un valsts amatpersonu interešu un aktīvu deklarāciju jomā.
  • Organizēt reģionālu apaļā galda sanāksmi, lai vienotos par pamatprincipiem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju kopienai un valdības aģentūrām, kas apņēmušās nodrošināt attiecīgu ar korupciju saistītu datu kopu pieejamību un inovatīvu digitālo rīku izstrādi, izmantojot šos datus korupcijas novēršanai.

 

Delna mudina pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, žurnālistus, datu zinātniekus un valsts amatpersonas, kas ir ieinteresētas projektā, sazināties un iepazīstināt ar savām idejām.

Papildus informācija:  Antonio Greko (antonio@delna.lv)

Šo projektu finansē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs projekta koordinators, un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes viedokli un politiku.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52