×

DEPUTĀTI UZ DELNAS – PALĪGS CEĻĀ UZ ATKLĀTĀKU POLITIKU LATVIJĀ

Lai īstenotu atklātu un godīgu politiku, politisko partiju finansējumam un partiju tēriņiem ir jābūt publiski pieejamiem un lietotājam draudzīgiem. “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) izstrādātais interaktīvais tiešsaistes rīks “Deputāti uz Delnas” ir gan lietotājam draudzīgs, gan sniedz datos balstītu informāciju par politisko partiju saņemtajiem ziedojumiem, biedru naudām, Saeimas deputātu deklarētajām privātajām interesēm. Turklāt ikviens šī rīka lietotājs var vizualizēt statistiku par šobrīd Saeimā esošajiem deputātiem, piekļūt informācijai par viņu maksājumiem politiskajām partijām un iespējamiem interešu konfliktiem.

 

Kas ir Deputāti uz Delnas?

Deputāti uz Delnas ir tiešsaistes rīks, kas interaktīvā veidā ļauj apskatīt datus par politisko partiju finansēšanu Latvijā, Saeimas deputātu deklarētajām interesēm (viņu ienākumu avotiem, kapitāldaļām uzņēmumos un citām interesēm), tādējādi ļaujot saskatīt iespējamus pārkāpumus, interešu konfliktus un attiecīgi rīkoties, lai tos novērstu. Šis rīks ikvienam no mums dod iespēju būt pilsoniski aktīvam un sekot līdzi Latvijas politikā notiekošajam. Ikviens var ieraudzīt kādu faktu vai atrast kādu sakarību, ko mediji nav pamanījuši, apskatīt un analizēt politisko partiju finansēšanu, iepazīties ar politisko partiju ienākumu avotiem – ziedojumiem, biedru naudām, Saeimas deputātu veiktajiem maksājumiem un to apjomu.

 

Kā izmantot Deputātu uz Delnas?

Runājot par politisko partiju finansēšanu, lietotājs var atlasīt partiju lielākos ziedotājus un ziedojumus un salīdzināt tos starp vairākām partijām vai arī vienas partijas ietvaros. Piemēram, aplūkojot kādu konkrētu partiju vai vairākas partijas vienlaicīgi, lietotājs var redzēt ziedojuma apjomu, ziedotājus, kā arī laika periodu, kurā ziedojums veikts.

Līdztekus privātpersonu veiktajiem ziedojumiem, rīks ļauj aplūkot arī Saeimas deputātu veiktos ziedojumus politiskajām partijām, kā arī sniedz informāciju par iemaksātajām biedru naudām. Šis rīks ļauj arī aplūkot pakalpojumu apmērus, ko deputāti ziedojuši politiskajām partijām. Tāpat rīks ļauj apskatīt partiju tēriņus. Ar šī rīka palīdzību ir iespējams aplūkot 20 partijas ar lielākajiem izdevumiem. Kopumā iespējams iepazīties ar katras partijas 10 lielākajām izdevumu pozīcijām un izdevumu veidiem.

Visbeidzot, šajā rīkā ir pieejamas arī Saeimas deputātu deklarācijas. Saskaņā ar likumu, valsts amatpersonām ir pienākums iesniegt deklarācijas, kurās jānorāda ienākumu avoti, parādsaistības, informācija par kustamo un nekustamo īpašumu, skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumu apjoms, kā arī citi dati, kas ir būtiski interešu konfliktu novēršanā. Deputāti uz Delnas sniedz pārskatu pār deputātu deklarācijām, tādējādi ļaujot iepazīties ar deputātu mantiskajām interesēm un iespējamiem interešu konfliktiem.

Deputāti uz Delnas sabiedrībai sniedz iespēju būt pilsoniski aktīviem, tā ir informācijas platforma, kas ieved lietotāju politisko datu pasaulē, ļauj ar vienu klikšķi atlasīt, sarindot un kārtot datus un vērtēt tendences Latvijas politiskajā vidē. Delnas pētnieks Antonio Greko (Antonio Greco) norāda: “Ikviens lietotājs var izmantojot šo rīku, lai meklētu saikni starp naudu un politiku Latvijā, identificētu partiju finanšu plūsmas un tendences, vai pat divreiz pārbaudītu, vai deputātu deklarētās intereses atbilst patiesībai. Tas ir sākumpunkts plašākai analīzei, ko var izmantot mediji, pētnieki, studenti, sabiedriski un politiski aktīvi cilvēki un ikviens interesents, turklāt viņi savā analīzē var iet arī plašāk, jo šī datubāze ir daļa no projekta ar nosaukumu “Integrity Watch: Digital Tools to Fight Political Corruption in Europe”, kas iekļauj vēl septiņas Eiropas Savienības valstīs un ļauj piekļūt šo valstu datiem.”.

 

Delnas pētījums, izmantojot Deputāti uz Delnas

2020. gadā Delna publicēja pētījumu “Izgaismojot saikni starp naudu un politiku Latvijā”, pētījuma tapšanā izmantojām rīku “Deputāti uz Delnas” un ar tā palīdzību identificējām Latvijas politisko organizāciju (tajā skaitā politisko partiju un politisko partiju arodbiedrību) finansēšanas tendences un Saeimas deputātu ārējās intereses. Pētījums atklāja Latvijas politisko organizāciju finansēšanas paradumus un Saeimas deputātu deklarētās ārējās intereses. Pētījuma noslēgumā Delna publicēja arī ieteikumus atbildīgajām iestādēm un lēmumu pieņēmējiem saistītā ar informācijas pieejamību par amatpersonu deklarētajam interesēm, politisko finansējumu un atvērtajiem datiem. Papildus tam, pētījumā iekļāvām arī pamācību, kā efektīvi veikt analīzi, izmantojot Deputāti uz Delnas.

Analizējot politisko partiju finansēšanu, Delna secināja, ka starp 20 analizētajām politiskajām organizācijām, privātie ziedojumi veidoja 81% no politisko organizāciju kopējiem ieņēmumiem (kas arī ietver biedru naudas un valsts budžeta finansējumu). Attiecībā uz interešu atklāšanu Delna secināja, ka 2019. gadā no 100 Saeimas deputātiem, kas tai paša gada beigās ieņēma deputāta amatu, 54 deputāti ieņēma 1-2 ārējos amatus, 67 deputāti guva ārējos ienākumus vidēji EUR 10 601 apmērā, 36 deputātiem piederēja akcijas un / vai kapitāldaļas komercsabiedrībās vidēji EUR 60 000 apmērā. Šie ir tikai daži no piemēriem, kā izmantot Deputātu uz Delnas un iegūt datos balstītu informāciju, izmantot to sava redzesloka paplašināšanā, atklāt un novērst iespējamus pārkāpumus, ka arī ziņot par tiem atbildīgajām iestādēm.

Deputāti uz Delnas ir piemērs tam, kā izmantot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas politiskā godaprāta uzturēšanā un veicināšanā, veicināt pilsonisko aktīvismu, izglītot medijus un pētniekus par plašajām datu izmantošanas iespējām pretkorupcijas darbā.

Šis raksts ir pieejams arī krievu valodā “Депутаты на Ладони – помощник на пути к более открытой политике в Латвии“.

 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa. Delna ir Latvijas vadošā nevalstiskā organizācija pretkorupcijas jomā. Delnas mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās. Viens no Delnas darbības virzieniem ir veicināt mediju, pilsoniskās sabiedrības un pētnieku piekļuvi datiem, kas ļauj labāk uzraudzīt politisko partiju finanšu plūsmu, amatpersonu deklarētās intereses un identificēt iespējamos pārkāpumus.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52