×

TRAUKSMES CELŠANA – NESAMIERINĀŠANĀS AR PĀRKĀPUMIEM DARBA VIETĀ

Ko iesākt, ja pildot darba pienākumus vai dibinot darba tiesiskās attiecības persona pamana pārkāpumus, kas var kaitēt sabiedrības interesēm? “Sabiedrībai par atklātību – Delna” (Delna) ir atbilde – neklusēt un celt trauksmi! 2019. gada 1. maijā Latvijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums, kura mērķis ir motivēt un iedrošināt cilvēkus ziņot par pārkāpumiem, kas var apdraudēt sabiedrības intereses vai kādu tās daļu un garantēt iespēju saņemt valsts tiesisko aizsardzību. Delna ir izstrādājusi vairākus rīkus ar mērķi atbalstīt trauksmes cēlējus un sagatavot viņus trauksmes celšanas procesam.

 

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir nesamierināšanās ar savā darba vietā novērotajiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kas:

  • Sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu;
  • Uzskata sniegto informāciju par patiesu;
  • Ieguvis informāciju par iespējamo pārkāpumu, veicot darba pienākumus, vai dibinot darba tiesiskās attiecības.

Likums paredz vairākus veidus, kā persona var celt trauksmi par iespējamo pārkāpumu. Pirmkārt, darbinieks var ziņot izmantojot iestādes iekšējās trauksmes celšanas sistēmas. Likumā noteikts, ka valsts un pašvaldības uzņēmumos, kuros ir vairāk kā 50 darbinieku, ir jāievieš iekšējās trauksmes celšanas sistēmas. Otrkārt, persona trauksmi var celt kompetentajā iestādē, kas ir atbildīga par konkrēto pārkāpumu novēršanu. Piemēram, saskaroties ar korupciju, persona ar trauksmes cēlēja ziņojumu var vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Treškārt, personas var vērsties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā vai biedrībās un nodibinājumos, piemēram, biedrībā “Sabiedrība par atklātību – Delna.” Visbeidzot, gadījumos, kad personai nav iespēju celt trauksmi kādā no iepriekš norādītajiem veidiem, trauksmi var celt publiski.

Delnas trauksmes celšanas rīki iedzīvotājiem – kā tos izmantot?

Jau vairāk kā 16 gadus Delna atbalsta trauksmes cēlējus un ziņotājus – gan cilvēkus, gan uzņēmumus, kuri vēlas ziņot par korupciju vai citiem sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem. To atbalstam ir izveidots Trauksmes celšanas centrs, kurā Delnas eksperti uzklausa katru potenciālo trauksmes celšanas gadījumu, sniedzot praktiskus ieteikumus par to, kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā un nepieciešamības gadījumā palīdz sagatavoties tiesas procesam.

Trauksmes cēlēju atbalstam, Delna ir izstrādājusi arī vairākus noderīgus rīkus, piemēram, Delna un Alianse pret korupciju Latvijā izstrādāja Trauksmes cēlēju rokasgrāmatu. Rokasgrāmatā uzskaitīti iespējami pārkāpumi, par kuriem celt trauksmi, kā to darīt un ar kādu aizsardzību trauksmes cēlējs var rēķināties, izvēloties neklusēt par kaitējumu sabiedrības interesēm. Rokasgrāmata apkopo būtiskākos aspektus, ko nepieciešams apsvērt, pirms ziņot.

Līdztekus Delna ir izveidojusi mājaslapu www.celtrauksmi.lv, kurā publicē aktuālo informāciju par trauksmes celšanas likumu, trauksmes celšanas procesu un reālu trauksmes cēlēju pieredzes stāstus.

Lai veicinātu izpratni par trauksmes celšanas nozīmīgumu, Delna kopā ar Valsts kanceleju un Valsts administrācijas skolu 2020. gada novembrī rīkoja Trauksmes celšanas konferenci, kurā divas dienas kopā ar ekspertiem diskutēja par Trauksmes celšanas mehānismu un uzklausīja trauksmes cēlēju pieredzes stāstus.

Runājot par Delnas izstrādātajiem rīkiem, Delnas juridiskā konsultante Krista Asmusa norāda: “Trauksmes celšanas likums paredz aizsardzības garantijas indivīdiem, kas nolēmuši neklusēt par sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem, kas pamanīti darba vietā vai dibinot darba tiesiskās attiecības. Tomēr personām, kas ikdienā nesaskaras ar likuma tekstiem, var sagādāt grūtības izprast trauksmes celšanas likumā ietvertos aspektus attiecībā uz trauksmes celšanas procesu. Delnas izstrādātie rīki kalpo kā palīgi likuma iztulkošanā vai interpretācijā. Piemēram, Trauksmes cēlēju rokasgrāmata skaidri apraksta situācijas, kurās nepieciešams celt trauksmi, kādas ir trauksmes cēlēja aizsardzības garantijas, vienlaikus arī skaidri norādot, kādas situācijas neatbildīs trauksmes celšanai likuma izpratnē.”

Delnas izstrādātie rīki kalpo, kā labs pamats izpratnes veicināšanai par trauksmes celšanu un ļauj sabiedrībai pamanīt trauksmes celšanas gadījumus. Delna iesaka, saskaroties ar sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem savā darba vietā vai dibinot darba tiesiskās attiecības, izvēlēties neklusēt. Neskaidrību gadījumā trauksmes cēlējus aicinām sazināties ar Delnas Trauksmes celšanas centru:

  • zvanot uz konsultatīvo tālruni +371 2575665,
  • rakstot e-pastu konsultacijas@delna.lv vai
  • sūtot vēstuli uz adresi Veru iela 6, Rīgā, LV-1010, Latvija.

 

Šis raksts ir pieejams arī krievu valodā “Поднятие тревоги – неудовлетворенность из-за нарушений на рабочем месте”.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International Latvijas nodaļa. Delna ir Latvijas vadošā nevalstiskā organizācija pretkorupcijas jomā. Delnas mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās. Viens no Delnas darbības virzieniem un stratēģiski svarīga prioritāte ir pilsoniskā vide un atbildība – sabiedrības informēšana un izglītošana par atklātību un pretkorupciju, atbalsts trauksmes cēlējiem un trauksmes celšanas veicināšana.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52