×

DELNA – DAĻA NO DZĪVOTSPĒJĪGA PROKURATŪRAS ĒTIKAS KODEKSA IZSTRĀDES

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2021. gada pavasarī uzsāka sadarbību ar Latvijas Republikas Prokuratūru Ētikas kodeksa aktualizēšanā un tā “iedzīvināšanas” veicināšanā.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 2021. gada pētījumā par Prokuratūras darbību Latvijā identificēja nepieciešamību pārskatīt un aktualizēt prokuroru Ētikas kodeksu, kā arī nodrošināt, ka tas netiek uztvers tikai kā formāls dokuments bez nekādas ietekmes uz prokuroru rīcību. OECD secinājumiem pievienojās arī Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā par prokuroru darbību, īpaši uzsverot nepieciešamību “iedzīvināt” ētikas kodeksu. Šobrīd spēkā esošais Latvijas prokuroru Ētikas kodekss ir izstrādāts un apstiprināts 1998. gadā, tas ir, pirms 23 gadiem. Šo gadu laikā dokuments nav pārskatīts vai aktualizēts.

Sadarbības ietvaros Delna piesaistīja ārvalstu ekspertus (Vācijas, Nīderlandes, Amerikas Savienoto Valstu un Igaunijas) Latvijas Republikas Prokuratūras esošā Ētikas kodeksa caurskatīšanai un rekomendācijām – tā aktualizēšanai un uzlabošanai. Delna tikās un organizēja tikšanās ar Prokuratūru un ārvalstu ekspertiem, lai dalītos ar ieteikumiem, pieredzi un labās prakses piemēriem par Ētikas kodeksa piemērošanas un integritātes (godprātības) jautājumiem.

Delnai bija svarīgi nodrošināt, lai Prokuratūras Ētikas kodekss tiek pārstrādāts, ņemot vērā aktuālo straptautisko praksi –starptautisko ekspertu ieteikumus un rekomendācijas. Visām procesā iesaistītajām pusēm tika dota iespēja pilnvērtīgi izpētīt Ētikas kodeksa jautājumu un kopīgiem spēkiem izveidot dokumentu, kas ne tikai atbilst starptautiskai praksei ētikas jautājumu regulēšanā, bet arī tiks iedzīvināts prokuroru ikdienas darbā.

Līdzšinējās sadarbības laikā Delna novēroja strauju izaugsmi gan Prokuratūras Ētikas kodeksa kvalitātē, gan Prokuratūras skatījumā uz Ētikas kodeksu. Ja gada sājumā OECD secināja, ka esošais Ētikas kodekss Prokuratūrā tiek uztverts kā formalitāte, tad šobrīd varam apgalvot, ka aktualizētais dokuments ir konkrētāks, praktiskāks, caurspīdīgāks un daudz dzīvāks nekā tā priekštecis.

Lai sekmīgāk īstenotu Delnas iesaisti darbā pie Ētikas kodeksa, laikā no 8.jūlija līdz 15.oktobrim Delna īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) finansēto rīcības projektu “Delna – daļa no dzīvotspējīga Prokuratūras Ētikas kodeksa izstrādes”. Projekta mērķis bija nodrošināt pilsoniskās sabiedrības organizācijas iesaisti dzīvotspējīga Prokuratūras Ētikas kodeksa izstrādē.

“Delnas un Prokuratūras sadarbība, kā arī šis projekts parāda, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšana ir liels ieguvums gan iestādēm, gan sabiedrībai kopumā. Ceram, ka šis ir tikai viens no vairākiem sadarbības projektiem starp Delnu un valsts iestādēm,” Inese Tauriņa, Delnas direktore.

Delnas un Prokuratūras sadarbība nebeidzas ar AIF rīcības projekta beigām – šī gada nogalē tiek kopīgi plānota attālināta konference, lai atskatītos uz aktualizētā Ētikas kodeksa izstrādes procesu un iepazīstinātu ar to Prokuratūras kolektīvu. Savukārt nākamā gada pirmajā pusē plānojam aktīvi iesaistīties prokuroru apmācībās par ētikas un integritātes jautājumiem.

 

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un  Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52