×

SEKMĪGI NOSLĒDZIES PRETKORUPCIJAS DATU HAKATONS

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), Valsts administrācijas skolas un “Sabiedrības par atklātību – Delna” organizētajā tiešsaistes pasākumā “Pretkorupcijas datu hakatons” uzvaras laurus plūca divas komandas. Viena komanda izstrādāja un piedāvāja iepirkumos iesaistīto personu un darījumu monitoringa rīku, ar kura palīdzību būtu iespējams identificēt potenciālus koruptīvus darījumus. Savukārt otra komanda piedāvāja veidot indeksu, kas novērtē valsts un pašvaldību institūcijās nodarbināto korupcijas tolerances līmeni, atklājot, cik lielā mērā institūcijas ieviesušas pretkorupcijas pasākumus.

Hakatons noritēja divu dienu garumā – 12. un 13. novembrī, 30 stundas. Deviņas komandas ar mentoru un nozares ekspertu palīdzību diskutēja, analizēja datus, izstrādāja analītisko un tehnoloģisko rīku prototipus, kas varētu palīdzēt sekmēt korupcijas risku identificēšanu dažādās jomās, t.sk. iepirkumu procesā, kā arī padarītu valsts un privāto sektoru caurspīdīgāku, atklātāku un pieejamāku. Pasākumā kopumā piedalījās 70 dalībnieki no dažādām valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm un privātā sektora, t.sk. datu zinātnieki un analītiķi, programmētāji un revidenti.

Dalībnieku veikumu vērtēja ekspertu žūrija, kuras sastāvā bija KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, Nīderlandes Karalistes vēstniece Latvijā Klaudija Pītersa (Claudia Pieterse),  Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores vietniece Indra Kārkliņa, “Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš, SIA “Lursoft” valdes locekle Daiga Kiopa,  Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta direktora vietniece Olga Guza. Žūrijas locekļi bija vienisprātis, ka visu komandu ieguldītais darbs ir vērtīgs un radītajiem rīkiem ir liels nākotnes potenciāls.

Balvu fondu dala četru labāko komandu dalībnieki. Labākās komandas saņem arī KNAB un Nīdelrandes vēstniecības speciālās balvas.

Paldies KNAB un Valsts administrācijas skolai par atsaucību un ieguldīto darbu pasākuma īstenošanā, kā arī ikvienam pasākuma dalībniekam par vērtīgu un praksē attīstāmu ideju un risinājumu radīšanu.

Pretkorupcijas datu hakatons īstenots no projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52