×

KORUPCIJAS RISKI LATVIJAS AIZSARDZĪBAS NOZARĒ IR ZEMI

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International Latvijas aizsardzības nozari novērtējusi ar zemu korupcijas risku. 2020. gada Valstu aizsardzības sektora pretkorupcijas indeksā (Government Defence Integrity Index, GDI) Latvija punktu skalā no 0 līdz 100 uzrāda 67 punktus, kas nozīmē, ka korupcijas risks ir zems un valsts ierindojas starp tādām valstīm, kā Vācija, Nīderlande, Norvēģija, Šveice, Beļģija un Lielbritānija. Kopumā ir vērtētas 85 valstis un valstu vidējais rādītājs ir 39 punkti.  

Lai apzinātu valstu aizsardzības nozares korupcijas riskus, Transparency International katrā valstī vērtēja ar sektoru saistītās jomās piecās kategorijās: 

  • Politiskie riski: aizsardzības politikas veidošanas process valstī, likumdevēja (Saeimas) loma, atbildība un kontrole pār jomas likumdošanas procesu, Aizsardzības ministrijas kompetence un  pretkorupcijas sistēmas, kā arī sabiedrības iespējas iesaistīties nozares veidošanā un paust viedokli. 
  • Finanšu riski: budžeta veidošanas un pieņemšanas process, budžeta atklātība un kontrole.
  • Personāla pārvaldība: personāla vadība un darbs ar personālu, pretkorupcijas un trauksmes celšanas sistēmas.
  • Militāro operāciju pārvaldība: dalība militārajās operācijās, pievēršot uzmanību tam, vai Aaizsardzības ministrijai ir izstrādāts korupcijas risku novērtējums un ētikas kodekss karavīriem, esot militārajās operācijās, kā arī ir atbilstošas karavīru apmācības.  
  • Iepirkumu pārvaldība: aizsardzības jomas iepirkumu procesa izsekojamība un uzraudzības process, kā arī skaidrība par aizsardzības jomas vajadzībām ilgtermiņā.  

 

Visaugstākos vērtējumus Latvija uzrādīja finanšu risku (94 punkti), politisko risku (85 punkti), personāla pārvaldības (75 punkti), iepirkumu pārvaldības (74 punkti) kategorijās, savukārt viszemākais vērtējums ir militāro operāciju risku pārvaldībā (8 punkti), kas norāda uz ļoti augstu korupcijas risku un vajadzību Aizsardzības ministrijai apzināt korupcijas riskus karavīriem, esot militārajās operācijās, un izstrādāt riskos balstītas godprātības vadlīnijas un veikt atbilstošas apmācības. 

Veidojot 2020. gada GNI, pētnieki apskatīja datus laika posmā no 2018. gada jūnija līdz 2020. gada martam. GNI vērtē valstu korupcijas riskus aizsardzības un drošības jomā. Pasaulē šī ir viena no noslēgtākajam un korupcijas riskam visvairāk pakļautajām jomām. Ar šī indeksa palīdzību Transparency International demonstrē sektora godaprāta, atklātības un uzraudzības standartus globālā mērogā un sekmē šo vērtību nostiprināšanos arī nacionālajā līmenī. Līdzās šim indeksam Transparency International arī izstrādā Aizsardzības industrijas pretkorupcijas un atklātības indeksu (Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI)).

 

Šis ieraksts ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52