×

DELNA, ATBALSTOT TRAUKSMES CĒLĒJU, PALĪDZ NOVĒRST KĀDAS DOMES PRETTIESISKU RĪCĪBU

Ko iesākt, ja pildot darba pienākumus vai dibinot darba tiesiskās attiecības persona pamana pārkāpumus, kas var kaitēt sabiedrības interesēm? Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) iesaka neklusēt un celt trauksmi! Pieņemam, ka cilvēkiem var būt dažādas neskaidrības, kā un kam ziņot par iespējamo pārkāpumu, šādās situācijās iesakām vērsties pēc palīdzības un atbalsta Valsts kancelejā, biedrībās un nodibinājumos, piemēram, Delnas Trauksmes celšanas centrā. Jāsaka, ka cilvēki šo iespēju arī izmanto un ir prieks par katru gadījumu, kurā varam palīdzēt un kopīgi stiprināt tiesiskumu Latvijā.

2021. gada februārī Delnas Trauksmes celšanas centrs saņēma iesniegumu par iespējamu kādas pašvaldības domes (turpmāk – dome) prettiesisku rīcību, pieņemot lēmumu par apbūves tiesību piešķiršanu privātpersonai. Apbūves tiesību piešķiršanas objekts bija zemes gabals, par kuru jau bija noslēgts patapinājuma līgums, piešķirot zemes platību vietējai biedrībai. Patapinājuma līgums paredzēja domes pienākumu paziņot par jebkādām izmaiņām vismaz divus mēnešus iepriekš.

Ņemot vērā, ka iesniedzējs situāciju sākotnēji vēlējās atrisināt sarunu ceļā ar domi, Delna veica situācijas juridisko analīzi un sagatavoja rekomendējoša rakstura vēstuli, kas iesniedzējam varētu palīdzēt sarunās ar domi. Tā kā sarunas nerezultējās ar situācijas risinājumu, Delna par radušos situāciju informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM), kas uzrauga pašvaldību darbību.

VARAM secināja, ka domes rīcība, veicot izmaiņas patapinājuma līgumā pretēji tā noteikumiem, neliecina par labu pārvaldību. Analizējot situāciju pēc būtības, VARAM konstatēja, ka pieņemtais lēmums neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas paredz domes pienākumu rīkot izsoli. Konkrētajā gadījumā nomnieks jau bija izvēlēts, bet izsoli dome organizētu tikai gadījumā, ja nomai pieteiktos arī citas personas. VARAM ieskatā domes rīcība radīja prettiesiski labvēlīgus nosacījumus privātpersonai, uz kuras iesnieguma pamata tika pieņemts domes lēmums. Tāpat VARAM apšaubīja, vai dome izsoles organizēšanā nodrošinājusi atklātību un nav radījusi labvēlīgākus nosacījumus pretendentam, ar kuru noslēgts apbūves tiesību līgums un kurš visticamāk jau bija zināms pirms lēmuma par nomu pieņemšanas. VARAM arī norādīja uz citiem trūkumiem domes rīcībā, kas saistīta ar apbūves tiesību piešķiršanu.

VARAM secināja, ka minētie fakti rada šaubas par domes rīcības un noslēgtā līguma par apbūves tiesību piešķiršanu atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, un apšaubīja līguma tiesiskumu, lūdza domei izvērtēt iespējas izbeigt piešķirtās apbūves tiesības un rīkot jaunu tiesību izsoli.

Ne vienmēr ir iespējams uzreiz konstatēt, vai kādā sitācijā ir vai nav noticis tiesību normu pārkāpums. Tomēr šis un līdzīgi gadījumi pierāda, ka gadījumos, kad ir šaubas par kādas iestādes, uzņēmuma vai organizācijas rīcības tiesiskumu, par to ir jāziņo. Lielāki vai mazāki pārkāpumi, tam nav nozīmes. Izvēloties ziņot par tiem, mēs varam kopīgiem spēkiem veicināt demokrātiskas un tiesiskas sabiedrības veidošanos un pastāvēšanu, un nodrošināt, ka pašvaldības un valsts iestādes rīkojas sabiedrības kopējās interesēs.

Viens no Delnas darbības virzieniem un stratēģiski svarīga prioritāte ir pilsoniskā vide un atbildība, atbalsts trauksmes cēlējiem un trauksmes celšanas veicināšana. Delna iesaka, saskaroties ar sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem savā darba vietā vai dibinot darba tiesiskās attiecības, izvēlēties neklusēt. Neskaidrību gadījumā trauksmes cēlējus aicinām sazināties ar Delnas Trauksmes celšanas centru:

  • zvanot uz konsultatīvo tālruni +371 25756653,
  • rakstot e-pastu konsultacijas@delna.lv vai
  • sūtot vēstuli uz adresi Citadeles ielā 8, Rīgā, LV-1010, Latvija.

Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” atbalsts trauksmes cēlējam bija iespējams pateicoties ziedojumiem – paldies ikvienam, kurš mūs atbalsta!

Iesakām arī iepazīties ar Delnas palīgu trauksmes cēlējiem  – rokasgrāmatu!

 

Delna Trauksmes celsanas centrs

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52