×

TIEŠRAIDE: PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBAS INDEKSA PREZENTĀCIJA

Aicinām 2021. gada 30. novembrī plkst. 15.00–16.30 piedalīties “Sabiedrības par atklātību – Delna” organizētajā tiešsaistes pasākumā “Pašvaldību atklātības indeksa prezentācija”, kurā iepazīstināsim ar Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļas un “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna, TI Latvijas nodaļa) Pašvaldību atklātības indeksa rezultātiem.

Pašvaldību atklātības indeksa mērķis ir novērtēt Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni. TI Norvēģijas nodaļa novērtēja 10 pašvaldību, Latvijas nodaļa (Delna) – 41 pašvaldības mājaslapas, lai noteiktu pašvaldību informācijas atklātības apjomu tādās jomās, kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi; organizatoriskā struktūra; finanses un publisko līdzekļu izmantošana; sabiedrības līdzdalības mehānismi; pretkorupcija un ētika; publiskie iepirkumi; pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības un finanses.

Pasākumā iepazīstināsim ar indeksa rezultātiem un prezentēsim pētījumu.

Aicinām piedalīties projekta sadarbības partnerus no Latvijas un Norvēģijas, pašvaldību pārstāvjus, kā arī iedzīvotājus un uzņēmumu pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar pašvaldību atklātības indeksa rādītājiem.

Aicinām reģistrēties dalībai pasākumā šeit.

Pasākuma programma pieejama šeit.

“Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem” saņem dotācijas 49 250 EUR no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt pašvaldību atklātību Latvijā un Norvēģijā.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    bilde

    empiric_1