×

DELNA AICINA UZŅĒMĒJUS IESAISTĪTIES INICIATĪVĀ “NULLES TOLERANCE PRET KORUPCIJU”

“Sabiedrības par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) aicina uzņēmumus pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. Pievienojoties šai iniciatīvai uzņēmums apņemas ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu un publiskošanu uzņēmumā un uzņēmējdarbības vidē kopumā. Pirmais uzņēmums, kas iniciatīvai pievienojās dienā, kad to uzsākām, ir SCHWENK Latvija. Turklāt, Delna ir publicējusi pētījumu par Latvijas uzņēmumu atklātību – kā uzņēmumos ir ieviestas pretkorupcijas programmas; kā arī “Atklāta biznesa vadlīnijas”, ko uzņēmumi var izmantot kā pašvērtējumu, lai noteiktu esošo informācijas atklātības līmeni un sāktu veidot un stiprināt iekšējās pretkorupcijas sistēmas.

“Latvija jau daudzus gadus stagnē cīņā pret korupciju – Transparency International Korupcijas uztveres indeksā mūsu rādītāji kopš 2014. gada nav būtiski uzlabojušies. Turklāt, viens no zemajiem rādītājiem šajā indeksā ir tieši biznesa integritātes jomā. Uzņēmējdarbības vide Latvijā ir atkarīga arī no uzņēmumu spējas novērst, atklāt un cīnīties ar korupciju. Lai veidotu Latviju kā drošu vietu uzņēmējdarbībai, mums ir jāmudina uzņēmumus pieņemt inovatīvu praksi – apņemties atklāt datus un informāciju, kas ir būtiska integritātei, piemēram, iekšējās korupcijas novēršanas politiku un statistiku par to izpildi, patiesajiem labuma guvējiem un operācijām citās valstīs, kā arī politisko iesaistīšanos (piemēram, lobēšanas aktivitātes un finanšu darījumi ar valsts amatpersonām un politiķiem). Tādēļ Delna, sadarbojoties ar Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformu (turpmāk – CSR Latvia) uzsāk iniciatīvu uzņēmējiem “Nulles tolerance pret korupciju”” uzsvēra Delnas direktore Inese Tauriņa.

Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā otrais sekretārs Hanness Tordengrens (Hannes Tordengren) norādīja uz Delnas īstenotā projekta “Ceļā uz atklātu biznesa vidi Latvijā” nozīmi un potenciālu korupcijas apkarošanā, ekonomikas un labklājības veicināšanā. H. Tordengrens pauda pārliecību, ka “Zviedrijas uzņēmumi uzņēmējdarbības vidi Latvijā kopumā vērtē kā labvēlīgu, tomēr vēl jo īpaši ir jāstrādā pie atklātības veicināšanas un korupcijas mazināšanas jomas. Ņemot vērā, ka Zviedrijas uzņēmumi Latvijā aktīvi darbojas dažādās nozarēs, mēs patiesi varam apgalvot, ka Latvijas uzņēmējdarbības vidē ir pārstāvētas skandināvu vērtības, kas prioritāri izvirza labklājības, atklātības veicināšanu un korupcijas izskaušanu. Delnas iniciatīva ir lielisks veids, kā mācīties no labākajiem piemēriem un vienam no otra, lai šīs vērtības popularizētu un ieviestu arī praksē”.

CSR Latvia valdes priekšsēdētāja, Delnas padomes locekle Agnese Alksne–Bensone, prezentējot Delnas veiktā pētījuma rezultātus un vadlīnijas, skaidroja, kāpēc uzņēmēju pārstāvjiem jādomā par korupcijas mazināšanu, kāda ir motivācija atklātībai no uzņēmēju puses un, kā reāli ieviest pretkorupcijas principus uzņēmumā. A. Alksne–Bensone uzsvēra: “Agrāk caurspīdīgums biznesā bija tabu jēdziens. Jo nepārskatāmākas sabiedrībai un pašu darbaspēkam bija organizācijas, jo lielākas bija uzņēmuma īpašnieku un vadītāju izredzes gūt panākumus.  Šobrīd redzam pārmaiņas gan regulējumā, gan uzņēmumu attieksmes maiņā par atklātību. Mūsdienu tirgus attiecībās uzņēmumi, kas greizsirdīgi glabā savu panākumu noslēpumus, var radīt pretēju efektu – atturot darbiniekus no iesaistīšanās uzņēmuma attīstībā, klientus un partnerus no sadarbības vai mazināt sabiedrības uzticību uzņēmumam. Jaunais zelta standarts savstarpēji saistītajā pasaulē arvien vairāk ir caurspīdīgums. Augošie uzņēmumi dalās ar visu – sākot no līderu peļņas un to, kur un kā viņi iegūst savas izejvielas, līdz pat darbinieku dažādībai un arī pretkorupcijas pasākumiem. Uzņēmumam, kuram vērtība ir ilgtermiņa attīstība, pretkorupcijas principi, prakse, atklātība par īpašniekiem un politiskajām vai lobēšanas interesēm nav atklātības un uzticības mazināšana, bet pierādījums šo vērtību praksei.”

Aicinām uzņēmumus pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”

Pirmais uzņēmums, kas ir pievienojies Delnas un CSR Latvija uzsāktajai iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”, ir SCHWENK Latvija SIA. Uzņēmuma valdes locekle, Vides un juridiskā direktore Evita Goša skaidro, ka uzņēmums ir pilnībā motivēts atbalstīt šo iniciatīvu, jo tā tiešā veidā saskan ar SCHWENK Latvija vērtībām un īstenoto politiku attiecībā uz atklātību un no korupcijas brīvu vidi. E. Goša uzsver, ka atklātības veicināšanā un korupcijas mazināšanā nozīmīga ir uzņēmumu savstarpējā sadarbība, kā arī, uzņēmumiem ir nepieciešami vienkārši un saprotami materiāli un konkrēti soļi, kā ieviest atklātības principus. Uzņēmumiem savstarpēji sadarbojoties un mācoties mēs varam cerēt, ka arvien vairāk uzņēmēji būs gatavi dalīties savā pieredzē atklātības veicināšanā un atbalstīs iniciatīvu “Nulles tolerance pret korupciju”.

Delna un CSR Latvija aicina uzņēmumus pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”, lai kopīgi veicinātu biznesa integritāti un atklātību uzņēmumos Latvijā. Sadarbojoties mudināsim uzņēmumus publiskot informāciju par uzņēmuma pretkorupcijas politiku un procedūrām, palīdzēsim uzņēmumiem izprast, kāda būtu labākā prakse informācijas publiskošanā, aktualizēsim korupcijas novēršanas pasākumu ieviešanu un uzlabošanu uzņēmumos kopumā.

 

Aicinām iepazīties ar projekta ietvaros veikto pētījumu un vadlīnijām par biznesa vides atklātību Latvijā, vairāk lasi šeit->.

Aicinām uzņēmējus pievienoties Delnas iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”, vairāk lasi šeit->.

Pasākums “Kāpēc uzņēmumam būt atklātam. Situācija Latvijā un atklāta biznesa principu prezentācija”, sk. šeit ->.

Papildu informācija:
Inese Tauriņa,
inese.taurina@delna.lv

 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” projektu “Ceļā uz atklātu biznesa vidi Latvijā” finansē Zviedru institūts un Atklātības fonds, atbalsta Zviedrijas Karalistes vēstniecība Latvijā.

.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52