×

JAUNIEŠU PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA DEMOKRĀTISKĀ SABIEDRĪBĀ. PĒTĪJUMS UN MATERIĀLI

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk –  Delna) no 2021. gada 15. maija līdz 31. decembrim īstenoja projektu “Skolēnu līdzdalības tīkls”. Projekta galvenais mērķis bija stiprināt skolu kapacitāti un zināšanas, iesaistot skolēnus lēmumu pieņemšanā savās skolās un pašvaldībās, sniedzot priekšzināšanas tajā, kā uzraudzīt lēmumu izpildi un prasīt atklātību.

Aicinām iepazīties ar projekta ietvaros izstrādātajiem materiāliem:

  • īsu pētījumu par jauniešu pilsonisko līdzdalību demokrātiskā sabiedrībā (latviešu valodā un saīsināto versiju krievu valodā),
  • infografikām,
  • skolēnu līdzdalības bingo.

 

Projektā iepazīstinājām skolēnus ar lēmumu pieņemšanas un izpildīšanas procesiem viņu skolās un pašvaldībās, kā arī piešķīrām viņiem lielāku lomu savu skolu budžeta noteikšanā, īstenojot arī skolu līdzdalīgās budžetēšanas projektu. Šī iniciatīva bija nākamais solis skolu integritātes (godprātības) stiprināšanā un skolēnu iesaistē pilsoniskajās aktivitātēs. Delnas 2020. gada nogalē īstenotā iniciatīva “Īsteno savu ideju skolā” bija pamats šī projekta tālākai attīstībai arī 2021. gadā.

Projekta ietvaros Delna strādāja ar skolu jaunatni, lai sasniegtu projekta primāro mērķi par skolu kapacitātes stiprināšanu, iesaistot skolēnus, kā arī veica pētniecību par jauniešu līdzdalību, analizējot aktuālos pētījumu datus un atziņas.

Ikviens projekta dalībnieks atzina projekta ideju par aktuālu un vērtīgu, tāpat arī liela daļa no skolām turpinās projekta idejas un veicinās jauniešu līdzdalību ikdienā. Projekta norise un rezultāti viennozīmīgi liecina par to, ka motivācija veicināt jauniešu līdzdalību skolu vidē ir. Vienlaikus dažādu pētījumu dati par situāciju liecina, ka jauniešu līdzdalības rādītāji Latvijā kopumā ir vāji.

Lai jaunietis varētu īstenot līdzdalību, viņam jāapzinās savas intereses un vērtības, jāpiemīt konkrētām zināšanām un prasmēm. Katram no šiem komponentiem ir ļoti būtiska loma, un tiem jārezultējas uzņēmībā rīkoties. Rīcībai savukārt jābūt tādai, lai uzlabotu sabiedrības dzīvi un risinātu reālās dzīves problēmas. Lai sasniegtu šo rezultātu vajadzīgs laiks, darbs un atbalsts. Pozitīvais aspekts ir tajā, ka mums ir pieejams atbalsts un sadarbojoties var sasniegt šo rezultātu efektīvāk. Tamdēļ būtiski ir sīkāk apskatīt iemeslus, kādēļ Latvijā ir svarīgi domāt par līdzdalību, kas vispār ir līdzdalība, kā tā izpaužas un kā varam veicināt jauniešu līdzdalību.

Lasiet Delnas izstrādāto materiālu “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātiskā sabiedrībā” un uzziniet sīkāk, kāpēc ir svarīgi iesaistīt jauniešus pilsoniskajās aktivitātēs, kas ir pilsoniskā aktivitāte un kāpēc tā ir nozīmīga, kādi ir tās veidi un formas, kā arī par to, kādas ir jauniešu iespējas būt pilsoniski aktīviem, kāda ir Latvijas jauniešu pilsoniskā aktivitāte, kā līdzdarboties mācību procesā, tāpat arī esam apkopojuši Delnas rekomendācijas, kā iesaistīt jauniešus pilsoniskajās aktivitātēs un papildu resursus.

Aicinām izmantot arī infografikas un jauniešu līdzdalības bingo! Aicinām aizpildīt “Skolēnu līdzdalības BINGO” un padomāt par to, ko varētu īstenot šajā un turpmākajos gados. Aizpildot bingo aicināma arī pārdomāt un pārrunāt paveiktās aktivitātes, minēt konkrētus piemērus un papildināt aktivitāšu sarakstu ar jaunām idejām, tādējādi iedrošinot un motivējot sevi un citus aktīvāk iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs.

Pētījums pdf formātā latviešu valodā ->

Pētījuma saīsinātā versija pdf formātā krievu valodā ->

Skolēnu līdzdalības bingo pdf formātā ->

 

 

 

Projektu finansē Vācijas Federālā ārlietu ministrija, Atklātības fonds.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52