×

AICINĀM IKVIENU PIEDALĪTIES PRETKORUPCIJAS NOTIKUMU TOPA VEIDOŠANĀ

2021. gads bijis dažādiem izaicinājumiem bagāts. Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina Jūs atskatīties uz 2021. gada notikumiem un lēmumiem labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā. Mēs esam identificējuši vairākas politiskās un sabiedriskās aktivitātes un aicinām Jūs balsot un izveidot 2021. gada pretkorupcijas notikumu topu! Lūgums aizpildīt aptaujas anketu līdz 2022. gada 13. februārim šeit->.  

Ja aptaujas anketas pildīšanas laikā vēlaties gūt papildu informāciju par pretkorupcijas notikumiem valstī un Delnas paveikto 2021. gadā, iesakām atvērt šajā rakstā ievietotās saites uz papildu informāciju. 

Latvijas pretkorupcijas notikumu TOPS

 • Top Jauns Trauksmes celšanas likums. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskata jauno Trauksmes celšanas likumu, ar kuru plānots uzlabot jau esošo trauksmes celšanas kārtību publiskajā un privātajā sektorā. Likums ir jāpapildina atbilstoši Eiropas Komisijas Trauksmes celšanas direktīvai, kas primāri nosaka nepieciešamību aizsargāt trauksmes cēlējus. Likumu plānots pieņemt 2022. gada sākumā. Vairāk informācijas ->.
 • Prokuratūras darbības uzlabošana. 2021. gada sākumā publicētie Valsts kontroles un OECD revīzijas ziņojuma izpētes rezultātā tapušie ieteikumi prokuratūras darbības uzlabošanai, kas apkopoti ziņojumā “Performance of the Prosecution Services in Latvia: A Comparative Study” tiek ieviesti dzīvē. 2021. gada 9. decembrī ģenerālprokurors parakstīja jaunizstrādāto Prokuroru ētikas kodeksu, kas skaidri nosaka Latvijas prokuroru ētiskās un profesionālās rīcības standartus un ir izstrādāts, ņemot vērā aktuālo starptautisko praksi. Vairāk informācijas ->.
 • Jauni pavērsieni bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča lietā. Sākts kriminālprocess, kur Ilmārs Rimšēvičs ir apsūdzēts par liecinieka iespaidošanu korupcijas lietā, kas jau pirms pāris gadiem nonāca tiesā. Tagad Rimšēvičam draud sods par jauno lietu un arī 100 tūkstošus eiro lielās vecajā kriminālprocesā iemaksātās drošības naudas zaudēšana un bargāka drošības līdzekļa piemērošana. Vairāk informācijas ->.
 • Aivars Lembergs cietumā. Pēc 12 gadus ilgušas tiesāšanās pirmās instance tiesa 2021. gada 22. februārī pasludināja spriedumu Aivara Lemberga tiesas prāvā un piesprieda viņam piecus gadus cietumā, 20 000 eiro naudas sodu un mantas konfiskāciju 350 milj. eiro apmēra. A. Lembergs tika atzīts par vainīgu kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā, dokumentu viltošanā, kā arī savu īpašumu slēpšanā un par nepatiesas informācijas norādīšanu, iesniedzot amatpersonas deklarācijas. 
 • Rīgas domes “Progresīvo” līderis Mārtiņš Kossovičš ziņoja KNAB, ka viņam piedāvāja 2,1 miljonu eiro kukuli. Kukuli piedāvāja kāda uzņēmuma pārstāvis, lai uzvarētu koncesijas konkursā un pārņemtu daļu no pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmuma “Rīgas namu pārvaldnieks”  apsaimniekotajām mājām. 
 • OECD atzinīgi novērtē Latvijas spējas ārvalstu amatpersonu kukuļošanas krimināllietu sekmīgā izmeklēšanā un tālākā virzībā. KNAB pirmoreiz iestādes vēsturē sekmīgi izmeklēja un rosināja uzsākt kriminālvajāšanu divās krimināllietās par ārvalstu amatpersonu iespējamu kukuļošanu, tādējādi apliecinot KNAB spējas sekmīgi izmeklēt pārrobežu kukuļošanas gadījumus. Atzinīgi ir vērtējama arī KNAB sadarbība ārvalstu amatpersonu kukuļošanas un ar to saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumu izmeklēšanā ar citām iestādēm, tostarp Finanšu izlūkošanas dienestu. Vairāk informācijas ->  
 • Pārskatīta līdzšinējā Noziedzības novēršanas padomes darbība un pieņemts rīcības plāns (2021–2026). Plāna mērķis ir nodrošināt efektīvu sadarbību starp izpildvaru un tiesu varu tiesiskuma stiprināšanai. Vairāk informācijas ->  
 • Aizturēti muitnieki. Aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā tika veiktā viena no vislielākajām aizturēšanām un aizturētas 29 amatpersonas.  
 • Diskvalificēts Latvijas futbola klubs “Ventspils” līdz 2027./2028.gada sezonai par privātā sektora korupciju. Eiropas Futbola federāciju asociācija atklāja, ka klubs ir pretlikumīgi ietekmējis spēles un sacensību rezultātus, iesaistījies krāpniecībā, aktīvā vai pasīvā kukuļošanā un/vai korupcijā, nav ievērojis ētikas, uzticamības, godīguma un sportiskas rīcības principus. Vairāk informācijas ->  
 • Latvijas tiesu sistēmas neatkarība, kvalitāte un efektivitāte cīņā ar korupciju. 2021. gada janvārī izveidotā Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra un martā izveidotā Ekonomisko lietu tiesa ir uzsākušas darbu un turpina specializēties un audzēt savu kompetenci. Abas iestādes ir būtiskas, lai sauktu pie atbildības vainīgās personas KNAB, Iekšējās drošības biroja un Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ar korupciju saistītajās izmeklētajās lietās. 
 • “Būvnieku kartelis”. Konkurences padome konstatēja desmit būvniecības uzņēmumu ilggadēju aizliegtu vienošanos par dalības nosacījumiem publiskajos un privātajos iepirkumos visā Latvijā. Lai arī šis atklājums nepierādīja korupcijas gadījumu, tas vedināja domāt par būvnieku un politiķu ciešajām saitēm un par īstenoto konkurences tiesību pārkāpumu uzņēmumiem tika piemērots naudas sods kopumā 16 652 027,40 eiro apmērā. Vairāk informācijas ->.
 • Rīgas domes reformas, lai izskaustu korupciju. Rīgas dome līdzšinējo Birokrātijas apkarošanas centru pārveidoja par Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļu. Atšķirībā no līdzšinējā Birokrātijas apkarošanas centra, nodaļa ne tikai veiks korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanu un pārkāpumu atklāšanu pašvaldības institūcijās, bet izmeklēs arī disciplinārlietas par pašvaldības institūciju darbinieku pārkāpumiem, būs atbildīga arī par pretkorupcijas aktivitātēm domes centrālajā administrācijā, koordinēs un pārraudzīs pretkorupcijas pasākumu īstenošanu visās Rīgas pašvaldības institūcijās un nodrošinās vienotas trauksmes celšanas sistēmas darbību pašvaldībā.

 

Delnas nozīmīgāko darbu tops

 • Publicējām ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa (KUI) rezultātus un 2020. gada Globalā korupcijas barometra rezultātus kopā ar rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem. Atsaucoties uz KUI un GKB rezultātiem, aicinājām Saeimu un valdību 2021. gadā stiprināt politisko godaprātu, izstrādāt un pieņemt lobēšanas atklātības likumu, veicināt tiesībsargājošo iestāžu un tiesu sistēmas efektivitāti ar korupciju saistītās lietās, kā arī aicinājām uzņēmējus aktīvi piedalīties ar korupciju saistīto problēmu risināšanā, atklājot datus un informāciju par uzņēmumu struktūru un iekšējām korupcijas apkarošanas sistēmām, komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem un lobēšanu. Paralēli šiem darba virzieniem izglītojām sabiedrību par korupciju un tās negatīvajām sekām un veicinājām pilsonisko aktīvismu.  
 • Darbs pie interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma. Atbalstījām 13. Saeimu šī likumprojekta izstrādes darba grupā, sniedzām atzinumus un priekšlikumus likumprojekta izstrādes gaitā, kā arī skaidrojām sabiedrībai ieguvumus, ko šis likums sniegtu mūsu demokrātijai. 2021. gadā izstrādājām interešu pārstāvībai veltītu mājaslapu www.interesuaizstaviba.lv, kurā ievietojam aktuālo informāciju un 13. Saeimas progresu šī likumprojekta izstrādē. 2021. gada jūnijā publicējām plašu pētījumu par līdzšinējo lobēšanas praksi Latvijā “Izstrādājot lobēšanas regulējumu Latvijā” un rakstu izdevumā “Jurista Vārds” par lobēšanu ES un tās sasaisti ar Latvijas politiku.
 • Izstrādājām vadlīnijas augsta līmeņa amatpersonu atlases procesa novērošanai un uzsākām novērot augstskolu padomju atlases procesu.  Lai nodrošinātu to, ka nevalstisko organizāciju līdzdalība amatpersonu izraudzīšanas procesā ir jēgpilna, Delna izstrādāja vadlīnijas, kas sniedz īsu ieskatu atlases procedūru regulējošos normatīvajos aktos, Delnas pieredzē augstāko amatpersonu atlases procesu novērošanā, kā arī starptautiski atzītajā labajā praksē. 
 • Skolēnu iesaiste lēmumu pieņemšanā skolās. Organizējām skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektu 23 Latvijas skolās un tā ietvaros veicinājām skolēnu izpratni par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā un budžeta veidošanā savā skolā un pašvaldībā, kā uzraudzīt lēmuma izpildi un pieprasīt atklātību. Ar projekta materiāliem var iepazīties šeit->.
 • Papildinājām “Deputāti uz Delnas”. Delna papildināja un popularizēja sabiedrībā populāro tīmekļa vietni “Deputāti uz Delnas”, kurā ikviens interesents var gūt informāciju par politisko partiju finansēšanu Latvijā, privātajiem ziedojumiem un 13. Saeimas deputātu deklarētajām interesēm. Aicinājām pilsonisko sabiedrību un medijus izmantot šo rīku, lai sekotu līdzi deputātu interesēm. 
 • Interešu konflikta pārvaldība. Sekojām līdzi grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un proaktīvi reaģējam uz augsta līmeņa amatpersonu (augstskolu padomju locekļu un valsts kapitālsabiedrību padomju locekļu) deklarāciju  noslepenošanas mēģinājumu novēršanu. Vērsām uzmanību interešu konflikta pārvaldības trūkumiem Latvijā un vajadzību pārvērtēt esošo sistēmu un ieviest GRECO rekomendācijas. 
 • Analizējām atklātību COVID-19 laikā. Publicējām ziņojumu par Covid-19 laikā valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā. Šī izpēte var kalpot kā viens no atskaites punktiem, vērtējot pandēmijas ietekmi uz Latvijas sabiedrību, un piedāvā vispārīgus rīcības virzienus pandēmijas negatīvo seku mazināšanai un demokrātijas noturīguma spēcināšanai.
 • Sniedzām atbalstu Prokuratūrai ētikas kodeksa atjaunošanā atbilstoši Valsts kontroles un OECD rekomendācijām. Prokuroru ētikas kodekss tika izstrādāts, līdzdarbojoties prokuratūrai un Delnai, pieaicinot arī ārvalstu ekspertus no Vācijas, Nīderlandes, Amerikas Savienotajām Valstīm un Igaunijas.
 • Rīkojām apmācības un pretkorupcijas datu hakatonu valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Apmācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem par interešu konfliktu novēršanu, korupciju, profesionālo ētiku, datu un tehnoloģiju izmantošanu korupcijas atklāšanā un novēršanā.
 • Vērsām uzmanību uz jaunajam tendencēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā. Publicējām pētījumu par nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas (naudas atmazgāšanas) gadījumiem Baltijas valstīs un vērsām uzmanību uz Latvijas finanšu sistēmas aktuālajiem apdraudējumiem, kas ir saistīti ar čaulas veidojumu un profesionālo pakalpojumu sniedzēju ļaunprātīgu izmantošanu, elektroniskās naudas un digitālo maksājumu nozares augošo popularitāti pasaulē. Pētījums pieejams angļu valodā šeit. Vērsām uzmanību arī uz kriptovalūtu izmantošanu korupcijas gadījumu shēmās. 
 • Publicējām pašvaldību atklātības indeksu. Delna veica pilotpētījumu “Pašvaldību atklātības indekss” un  novērtēja Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni tādās jomās kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi, organizatoriskā struktūra, finanses un publisko līdzekļu izmantošana, sabiedrības līdzdalības mehānismi, pretkorupcija un ētika, publiskie iepirkumi, pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības un finanses. Pētījumā vērtējām publiski pieejamo informāciju pašvaldību oficiālajās mājaslapās un skaidrojām pašvaldību informācijas atklātības apjomu.  
 • Sniedzām priekšlikumus KNAB pretkorupcijas pasākumu plāna 2021–2024 izstrādē. KNAB plāns sniedz visaptverošu priekšstatu par ar korupciju saistītajām problēmām un norāda uz izpildāmiem rezultātiem. Turklāt paplašina jau esošo darbības jomu, aptverot arī privāto sektoru un darbu ar augstskolu studentiem. Ar Delnas priekšlikumiem var iepazīties šeit. 
 • Analizējam 13. Saeimas darbu par paveikto korupcijas mazināšanai, atklātības un labas pārvaldības veicināšanai. Analīzi balstījām uz Saeimas deputātu frakciju un neatkarīgos deputātu viedokli par viņuprāt svarīgākajām korupcijas apkarošanas un atklātības veicināšanas iniciatīvām, kuras jau ir pieņemtas un vēl ir jāpieņem. Analīzi var apskatīt šeit. 
 • Reaģējām uz notikumiem un  vērsām uzmanību uz likuma ievērošanu valsts budžeta projekta sagatavošanā, un labas pārvaldības principiem neatbilstošu praksi. 
 • Pētījam uzņēmumu atklātību un pretkorupcijas politikas. Delna veica pētījumu “Pretkorupcijas datu publiskošanas prakse uzņēmumos Latvijā 2021”, publicēja  atklāta biznesa vadlīnijas un aicināja uzņēmumus pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

 

 

Šis ieraksts ir publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par ieraksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

 

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52