×

STARPZIŅOJUMS PAR DARBU AUGSTSKOLU PADOMJU LOCEKĻU KANDIDĀTU ATLASES KOMISIJĀS

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna), atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 636 “Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 9.3.1.punktam, tika iekļauta Ministru kabineta virzītu valsts augstskolu padomju locekļu kandidātu atlases komisijās (turpmāk – atlases komisijas).

Pirms uzsākt darbu, Delna izstrādāja un publicēja vadlīnijas darbam atlases komisijās (pieejams Delnas mājaslapā ->), kur kā savus galvenos mērķus izvirzīja: pārliecināties, ka atlases komisijā izskatītie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, ka atlases komisijas darbs tiek pilnīgi dokumentēts, ka kandidātu vērtēšanas process notiek atbilstoši atlases komisijā apstiprinātajam nolikumam un normatīvajiem aktiem, ka atlases komisijas darbā, īpaši kandidātu vērtēšanas procesā, komisijas locekļi neatrodas interešu konflikta situācijās.

Ņemot vērā izvirzītos mērķus un galvenos darba virzienus, Delna ir sagatavojusi starpziņojumu, apkopojot līdz šim atlases komisijās novēroto, kas pieejams šeit ->

“Delnas starpziņojums par darbu augstskolu padomju locekļu kandidātu atlases komisijās” (pdf fails).

Tā kā darbs vairākās komisijās vēl turpinās, tad šis ir Delnas starpziņojums par darbu komisijās. Noslēguma ziņojumu publicēsim, kad visu augstskolu komisiju darbs noslēgsies.

Delna šo darbu veic bez atlīdzības (pro bono), izmaksas sedzot no Delnas līdzekļiem – ziedojumiem. No 2021. gada 29. oktobra, kad notika pirmās komisiju sēdes, līdz šim (14.02.2022.) Delna darbam ir veltījusi vismaz 200 stundas.

Delnu atlases komisijās pārstāv:

  • direktore Inese Tauriņa,
  • interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule un
  • juridiskā konsultante Krista Asmusa.

 

Papildu informācija:
“Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore
Inese Tauriņa
Inese.taurina@delna.lv, +371 67285585

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52