×

DELNA AICINA JAUNIEŠUS PIEDALĪTIES ZĪMĒJUMU KONKURSĀ “ES REDZU”

Kas ir godīgums, atbildība, drosme un cieņa jauniešu acīm? Kā jaunieši vērtē šīs vērtības un, kā tās izpaužas viņu ikdienā, attiecībās ar citiem cilvēkiem un sabiedrībā, kurā viņi dzīvo? “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aktualizē jauniešu lomu demokrātijas, atbildīgas un tiesiskas valsts stiprināšanā un aicina jauniešus vecumā no 12 līdz 19 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā “Es redzu”. Aicinām izvēlēties vienu no tēmām “Es un Godīgums”, “Es un Atbildība”, “Es un Drosme” vai “Es un Cieņa” un savos zīmējumos atainot, kā izvēlētā vērtība izpaužas jauniešu un cilvēku, kuri atrodas līdzās, rīcībā un attieksmē. Zīmējumu konkurss norisinās līdz 2022. gada 31. martam.

Konkursa mērķis ir veicināt skolu jauniešu vispārējo izpratni par pretkorupcijas tēmām, godīgumu, atbildību, cieņu un drosmi kā ieguvumu, veidojot attiecības ar cilvēkiem, darbojoties un iesaistoties savas apkārtējās vides un valsts attīstībā. Delna vēlas dot jauniešiem zināšanas un iedvesmu, lai viņi nezaudētu vēlmi paust savu attieksmi, nākotnē iestātos pret negodprātīgu rīcību un izrādītu atbildību attiecībās ar cilvēkiem un valsti.

Nīderlandes Karalistes vēstniece Latvijā Klaudija Magdalena Njo Pīterse (Claudia Magdalena Njoo Pieterse) uzsver, ka: “Nīderlande un Latvija ir līdzīgi domājošas Eiropas Savienības dalībvalstis, kurām ir vienādas pamatvērtības. Ņemot vērā, ka abas valstis ir ilgstoši tirdzniecības partneri un daļa no Eiropas iekšējā tirgus, mūsu kopējās interesēs ir saglabāt ekonomisko izaugsmi un attīstību. Izpratnes veicināšana par korupcijas negatīvajām sekām un godaprātu kā ieguvumu ir nozīmīga daļa no cīņas pret korupciju. Sevišķi svarīga ir jauniešu izglītošana par to, ko korupcija un godaprātā balstītas rīcības trūkums nodara ekonomikai un sabiedrībai. Izglītībai ir būtiska nozīme korupcijas novēršanā, jo šī jaunā paaudze veidos mūsu nākotnes politiku un regulējumu.”

Delnas direktore Inese Tauriņa pauž: “Sākot ar 2007. gadu Delna ir īstenojusi vairākus jauniešu izglītošanas projektus. Šo gadu laikā redzam, ka jauniešu vidū ir augusi interese par apkārtējiem procesiem, ir cēlusies jauniešu motivācija uzzināt vairāk par savām iespējām iesaistīties un novērst netaisnību. Mūsu nesenais projekts “Skolēnu līdzdalības tīkls” pierādīja, ka skolēniem ir atbildīgas idejas apkārtējas vides uzlabošanai, un skolēni ir vairāk motivēti rīkoties gadījumā, ja kaut kas apkārtējā vidē viņus neapmierina. Mūsu pieredze apliecina, ka ir ļoti svarīgi pašiem jauniešiem pajautāt – kas viņus neapmierina, kādas pārmaiņas viņi vēlētos. Un zīmējumu konkurss “Es redzu” ir iespēja jauniešiem parādīt, kā viņi redz savu apkārtējo vidi un valsti.”

Konkursā iesūtītos zīmējumus Delna izmantos kā avotu, lai radītu komiksu un video-animāciju par tēmu “Godaprāts jauniešu acīm”. Komiksu un video tālāk izmantosim, lai stāstītu pārējiem Latvijas jauniešiem, kas ir godaprāts un, kādu ieguvumu sniedz godaprātā balstīta rīcība un attiecības ar līdzcilvēkiem un valsti. Iesūtītos zīmējumus, komiksu un video-animāciju izstādīsim 2022. gada jūlijā un augustā trīs publiskās vietās, labāko zīmējumu autorus aicināsim uz izstāžu atklāšanu un apbalvosim ar pārsteiguma balvām.

Zīmējumu konkursu atbalsta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā, Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds. Delnas sadarbības partneri piekrīt, ka jauniešu pilsoniskā izglītība ir jāveicina jau skolās, jo jaunieši ir nākamie darītāji, kas piedalīsies politiskajos un sociālajos procesos, ar savu attieksmi un viedokli veidos ne tikai attiecības ar sev tuvajiem cilvēkiem, bet arī ar valsti un stiprinās demokrātiskās vērtības Latvijā. Jaunieši piedalīsies valsts attīstībā un, ņemot vēra mūsdienu globālo raksturu, arī attiecībās ar citām valstīm, šo valstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Zīmējumu iesniegšana ir līdz 31. martam (ieskaitot), sūtot uz pasta adresi: “Sabiedrība par atklātību – Delna”, Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010, Latvija. Vairāk par nosacījumiem dalībai zīmējumu konkursā lasiet šeit ->.

Delnai ir svarīga ikviena jaunieša izpratne un skatījums par vērtībām “godīgums”, “atbildība”, “cieņa” un “ drosme”. Aicinām Latvijas ģimenes un skolas atbalstīt šo zīmējumu konkursu un pārrunāt ar jauniešiem šo vērtību nozīmi un vietu ikviena jaunieša attīstībā.

 

Delnas kontakti

  • Inese Tauriņa, direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585
  • Agnija Birule, interešu aizstāvības un projektu vadītāja, agnija.birule@delna.lv

 

Šīs preses relīzes sagatavošanu finansē Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā, Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā un Atklātības fonds.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52