×

ZĪMĒJUMU KONKURSS, KOMIKSA UN VIDEO IZVEIDE “GODĪGUMS KĀ IEGUVUMS” JAUNIEŠIEM

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.02.2022.–31.09.2022.

PROJEKTA IZMAKSAS: 9361 EUR

FINANSĒTĀJS: Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā, Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds.

PROJEKTA MĒRĶIS: izglītot skolēnus un jauniešus vecumā no 12 līdz 19 gadiem par to, kas ir godaprāts, ētiska un neētiska rīcība un, kā ikviens jaunietis, pieņemot godprātīgus lēmumus, var sekmēt korupcijas mazināšanos, veicināt atklātību un iesaistīties sociālajos un politiskajos procesos.

Projekta ietvaros taps vairāki izglītojoši materiāli jauniešiem (komikss, video), pirms tam organizējot zīmējumu konkursu Latvijas skolās un ar zīmējumu palīdzību noskaidrojot jauniešu pieredzi un attieksmi pret godaprātu un rīcību dažādās situācijās, kurās parādās ētikas dilemmas.

Iesūtītos zīmējumus, komiksu un video-animāciju izstādīsim 2022. gada jūlijā un augustā trīs publiskās vietās, labāko zīmējumu autorus aicināsim uz izstāžu atklāšanu un apbalvosim ar pārsteiguma balvām.

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES:

  • Zīmējumu konkurss jauniešiem vecumā no 12 līdz 19 gadiem Latvijas skolās.
  • Komiksa un video izstrāde, balstoties no jauniešu iesūtītajiem zīmējumiem.
  • Zīmējumu, komiksa un video izstādīšana trīs publiskās vietās.
  • Projekta ietvaros tapušo izglītojošo materiālu izplatīšana jauniešu vidū.

 

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52