×

DELNA IEPAZĪSTINA AR NOZĪMĪGĀKAJIEM PRETKORUPCIJAS NOTIKUMIEM 2021. GADĀ

Kuri ir 2021. gada nozīmīgākie pretkorupcijas notikumi? Kā sabiedrība redz un uztver pretkorupcijas darbus? “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2021. gada nogalē apkopoja svarīgākos politiskos un sabiedriskos darbus un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā un aicināja Delnas darba atbalstītājus balsot par gada notikumiem pretkorupcijas jomā. Sabiedrības balsojums parāda, kā iedzīvotāji redz un uztver valstī notiekošos pretkorupcijas darbus. Varam teikt, ka šajā balsojumā ir novērtēts arī lēmumu pieņēmēju, valdības, tiesībsargājošo un izmeklējošo iestāžu darbs. Aptaujāto vērtējumā trīs nozīmīgākie 2021. gada pretkorupcijas notikumi ir: Aivars Lembergs cietumā pēc 12 gadus ilgušas tiesāšanās, 29 muitnieku aizturēšana aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā un “Būvnieku karteļa” atklāšana un negodīgās prakses būvniecības nozarē publiskošana.

Gada sākumā Delna aicināja ikvienu balsot un izteikt domas par nozīmīgākajiem pretkorupcijas notikumiem, lēmumu pieņēmēju, valdības, tiesībsargājošo un izmeklējošo iestāžu darbu cīņā ar korupciju. Ar Delnas pretkorupcijas notikumu apkopojumu (aptaujas jautājumiem) var iepazīties šeit ->

Balsojuma rezultāti rāda, ka aptaujātie iedzīvotāji nosoda korupciju augsta līmeņa amatpersonu un tiesībsargājoši iestāžu vidū, netaisnības un negodīgo praksi privātā sektora attiecībās ar valsti un izprot korupcijas negatīvo ietekmi uz sabiedrību un valsti kopumā. Trīs populārākie pretkorupcijas notikumi signalizē, ka iedzīvotāji vēlas taisnīgu tiesu ar korupciju saistītos gadījumos, taisnīgumu un godīgumu privātā un publiskā sektora attiecībās, kā arī novērtē ikvienu iniciatīvu, kas veicina taisnīgumu darbībā. Aptaujas dalībnieki novērtēja arī Delnas darbu cīņā ar korupcijas izskaušanu, atzīmējot, ka vislielākā pievienotā vērtība ir Delnas darbam pie lobēšanas atklātības regulējuma izstrādes un pieņemšanas, pie atbalsta trauksmes cēlējiem un izglītojošais darbs par trauksmes celšanu. Aptaujāto vērtējumā vairāki pretkorupcijas notikumi un Delnas darbi topā ieņem dalītu vietu.

 

PRETKORUPCIJAS TOP NOTIKUMI

1. Aivars Lembergs cietumā.

2. Aizturēti 29 muitnieki aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā.

3. “Būvnieku karteļa” atklāšana.

4. Rīgas domes partijas “Progresīvie” līdera Mārtiņa Kossoviča ziņošana KNAB par to, ka viņam piedāvāja 2,1 miljonu eiro kukuli.

5. Rīgas domes reformas, lai izskaustu korupciju.

6. – 8.

Jaunais Trauksmes celšanas likums.

Prokuratūras darbības uzlabošana, atjaunojot Prokuroru ētikas kodeksu.

Latvijas tiesu sistēmas stiprināšana, izveidojot Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru un Ekonomisko lietu tiesu.

9. Jauni pavērsieni bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča lietā, kuru rezultātā ir uzsākts kriminālprocess un celtas jaunas apsūdzības pret I. Rimšēviču par liecinieka iespaidošanu korupcijas lietā.

10. OECD atzinīgi novērtē Latvijas spējas ārvalstu amatpersonu kukuļošanas krimināllietu sekmīgā izmeklēšanā un tālākā virzībā.

11. – 12.

Pārskatīta līdzšinējā Noziedzības novēršanas padomes darbība un pieņemts rīcības plāns (2021–2026).

Diskvalificēts Latvijas futbola klubs “Ventspils” līdz 2027./2028. gada sezonai par privātā sektora korupciju.

13. Saeimas darbs pie lobēšanas atklātības regulējuma izstrādes un pieņemšanas.

 

Aptaujāto skatījumā visnozīmīgākais pretkorupcijas notikums valstī 2021. gadā ir tas, ka Aivars Lembergs nonāca cietumā pēc 12 gadus ilgušas tiesāšanās. Otrajā vietā ierindojas 29 muitnieku aizturēšana aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā, kas ir viena no līdz šim veiktajām vislielākajām aizturēšanām. Savukārt trešajā vietā ierindojas desmit būvniecības uzņēmumu ilggadēju aizliegtu vienošanos par dalības nosacījumiem publiskajos un privātajos iepirkumos jeb tā saucamā “Būvnieku karteļa” atklāšana un negodīgās prakses publiskošana.

Līdzās šiem notikumiem aptaujātie novērtē arī Latvijas darbu pie 2022. gada janvārī pieņemtā jaunā Trauksmes celšanas likuma, kas uzlabo jau esošo trauksmes celšanas kārtību publiskajā un privātajā sektorā un primāri nosaka nepieciešamību aizsargāt trauksmes cēlējus, izstrādes. Aptaujātie atzinīgi vērtē arī tiesībsargājošo iestāžu stiprināšanu, kas izpaužas kā tiesu un prokuratūras specializēšanās korupcijas lietu pierādīšanā, apsūdzības uzturēšanā un iztiesāšanā, tādejādi sekmējot to, ka par pārkāpumu tiek saņemta taisnīga tiesa. Aptaujātie pozitīvi vērtē arī to, ka Prokuratūra pārskatīja savu ētikas kodeksu un profesionālās rīcības standartus, ņemot vērā aktuālo starptautisko praksi.

 

DELNAS DARBU TOPS

1.- 2.

Darbs pie lobēšanas atklātības likuma izstrādes un pieņemšanas.

Atbalsts trauksmes cēlējiem, tīmekļa vietnes www.celtrauksmi.lv uzturēšana un rokasgrāmatas trauksmes cēlējiem izstrāde.

3. Vadlīnijas augsta līmeņa amatpersonu atlases procesa novērošanai un augstskolu padomju atlases procesa novērošana.

4. Apmācības un pretkorupcijas datu hakatona valsts pārvaldē nodarbinātajiem par interešu konfliktu novēršanu, korupciju, profesionālo ētiku, datu un tehnoloģiju izmantošanu korupcijas atklāšanā un novēršanā.

5. Ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa un Globālā korupcijas barometra izziņošana kopā ar analīzi un rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem.

6. Populārās tīmekļa vietnes “Deputāti uz Delnas” atjaunošana un popularizēšana sabiedrībā.

7.-8.

Pilotpētījums “Pašvaldību atklātības indekss”, kas vērtē publiski pieejamo informāciju pašvaldību oficiālajās mājaslapās.

Skolēnu pilsoniskās līdzdalības veicināšana 23 Latvijas skolās, ieviešot projektu “Skolēnu līdzdalības tīkls”.

9. Sniegtais atbalsts Prokuratūrai ētikas kodeksa atjaunošanā atbilstoši Valsts kontroles un OECD rekomendācijām.

10. Reaģējām uz notikumiem un vērsām uzmanību uz likuma ievērošanu valsts budžeta projekta sagatavošanā, un labas pārvaldības principiem neatbilstošu praksi.

11. Ziņojums par Covid-19 laikā valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā.

12.-13.

Vērsām uzmanību uz interešu konflikta pārvaldības trūkumiem Latvijā un ieviest GRECO rekomendācijas, tajā skaitā proaktīvi reaģējam uz augsta līmeņa amatpersonu deklarāciju noslepenošanas mēģinājumu novēršanu.

Pētījums “Pretkorupcijas datu publiskošanas prakse uzņēmumos Latvijā 2021”, atklāta biznesa vadlīnijas un aicinājums uzņēmumiem pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

14-15.

Priekšlikumi KNAB pretkorupcijas pasākumu plāna 2021–2024 izstrādē.13. Saeimas darba analīze par paveikto korupcijas mazināšanai, atklātības un labas pārvaldības veicināšanai.

 

Līdzās sabiedriskajām un politiskajām aktualitātēm valsts mērogā, aptaujātie vērtēja arī Delnas paveikto 2021. gadā. Visaugstāk novērtētais Delnas darbs ir sniegtais atbalsts lobēšanas atklātības likuma izstrādes gaitā, atbalsts trauksmes cēlējiem un Delnas Trauksmes celšanas centra darbs sabiedrības un potenciālo trauksmes cēlēju izglītošanā par trauksmes celšanas būtību. Pēc tam ierindojas vadlīniju izstrāde augsta līmeņa amatpersonu atlases procesa novērošanai un augstskolu padomju atlases procesa novērošana. Savukārt ceturtajā vietā ierindojas apmācību un pretkorupcijas datu hakatona valsts pārvaldē nodarbinātajiem par interešu konfliktu novēršanu, korupciju, profesionālo ētiku, datu un tehnoloģiju izmantošanu korupcijas atklāšanā un novēršanā organizēšana.

Aptaujātie atzinīgi vērtē Delnas darbu un iesaka komandai un plašajai Delnas saimei vairāk sekot līdzi notiekošajam reģionos un pašvaldībās, sekmējot to, ka pašvaldību amatpersonas izturas atbildīgi un savā darbībā ievēro ētikas principus un prot pārvaldīt interešu konflikta situācijas, kā arī nodrošina mehānismus efektīvai interešu konfliktu kontrolei. Aptaujātie iesaka Delnai aktīvāk skaidrot pretkorupcijas iniciatīvu nozīmi un ietekmi uz sabiedrību, tādējādi pastiprinot arī Delnas izglītojošo darbu.

Pretkorupcijas notikumu topa izveide, iesaistot sabiedrību, ir daļa no Delnas informatīvā darba par pretkorupcijas iniciatīvām un aktualitātēm. Aptaujas rezultātus izmantojam, plānojot Delnas aktivitātes un iesaisti pretkorupcijas iniciatīvās. Aptaujā piedalījās 101 cilvēks – Delnas pretkorupcijas darba atbalstītājs un biedrs, aptaujātie pārstāv publisko, privāto un nevalstisko sektoru.

 

Šis ieraksts ir publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52