×

DELNA TRENĒ JAUNIEŠUS BŪT PILSONISKI AKTĪVIEM

Kas ir korupcija jauniešu acīm un kā to atpazīt? Kā jauniešiem rīkoties, saskaroties ar korupciju un negodprātīgu rīcību? “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) pirms 14. Saeimas vēlēšanām aktualizē jauniešu vecumā no 16 līdz 20 gadiem lomu demokrātijas, atbildīgas un tiesiskas valsts stiprināšanā – ko jaunieši var darīt, lai veicinātu Latvijas demokrātiju un labklājību.

Apmācību mērķis ir izglītot jauniešus par demokrātijas un godprātības principiem, veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu un spēju atpazīt korupciju un atbilstoši rīkoties, saskaroties ar to dažādās dzīves situācijās. Apmācībām kopā saņēmām pieteikumus no 23 jauniešiem no Rīgas, Aizputes, Rēzeknes, Jelgavas, Talsiem, Kuldīgas, Dobeles, Skrundas un Daugavpils. Jaunieši savos pieteikumos ir norādījuši, ka ir aktīvi savā skolas dzīvē un ārpus skolas nodarbībās, interesējas par to, kas notiek apkārt un ietekmē viņu ikdienu, taču tieši par korupciju un tās negatīvajām sekām lielākoties nekad nav mācījušies. Jaunieši apmācības uzskata par iespēju pilnveidot sevi un uzlabot savas zināšanas par labas pārvaldības principiem, korupcijas apkarošanu un atklātības veicināšanu.

Apmācībās Delnas darbinieki, Datu skolas un jauniešu nevalstiskās organizācijas Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai pārstāvji ar jauniešiem pārrunā, kas ir demokrātija un korupcija, kādas negatīvās sekas korupcija atstāj uz ikviena iedzīvotāja iespējām un valsts labklājību. Situācijas, kurās jaunieši nonāk ir dažādas, un arī lēmumus pieņemt nav viegli, līdz ar to viena no apmācībām ir veltīta dažādu “ētikas dilemmu” izspēlei un “špikera”, kā pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās, izstrādāšanai. Daudziem jauniešiem 14.  Saeimas vēlēšanas būs pirmās vēlēšanas, kurās viņi piedalīsies un izteiks savu politisko gribu, līdz ar to Delna apmācības noslēgs ar vēlēšanu pratības treniņu – iepazīstinās ar dažādiem interneta rīkiem un datubāzēm, kur meklēt informāciju par deputātu kandidātiem un politiskajām partijām.

Delnas direktore Inese Tauriņa pauž: “Sākot ar 2007. gadu Delna ir īstenojusi vairākus jauniešu izglītošanas projektus. Mūsu nesenais projekts “Skolēnu līdzdalības tīkls” rāda, ka skolēnu viedoklis par jauniešu pilsonisko aktivitāti skolās atšķiras. Daļa skolēnu uzskata, ka vispārējā aktivitāte un iesaiste skolas darbībā ir augsta, to veicina paši skolēni, skolotāji un skolas vadība. Taču ir arī skolēni, kas jauniešu aktivitāti kopumā vērtē kā viduvēju vai zemu. Iemesls šādam vērtējumam ir pašu jauniešu nevēlēšanās iesaistīties, kā arī pēdējā gada laikā ieviestie ierobežojumi klātienes mācībām, kas ir mazinājuši motivāciju iesaistīties skolas darbībā. Delnas pieredze rāda, ka svarīgi ir runāt ar jauniešiem kā ar pieaugušajiem, izglītot viņus par iespējām iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs un parādīt, kā viņi var veidot savas pilsoniskās aktivitātes gudri un mērķēti. Tāpat ļoti svarīgi ir pašiem jauniešiem pajautāt – kas viņus neapmierina, kādas pārmaiņas viņi vēlētos un ko viņi ir gatavi darīt, lai tās sasniegtu.”

Pēc apmācību cikla motivētākos skolu jauniešus Delna aicinās kļūt par labas pārvaldības un pretkorupcijas vēstnešiem un piedāvāsim iespēju kopā ar Delnas komandu doties uz kādu no Latvijas skolām (arī savu skolu) un pastāstīt vienaudžiem par apmācību laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm un dažādiem ieguvumiem, ko sniedz pilsoniskais aktīvisms.

Delna piecu apmācību ciklā izglīto jauniešus par demokrātijas un godprātīgas politikas principiem un trenē jauniešu spēju atpazīt korupciju un atbilstoši rīkoties. Apmācības notiek no 2022. gada 18. februāra līdz 18. martam piektdienu pēcpusdienās konferenču platformā Zoom.

Ar apmācību programmu var iepazīties šeit -> 

 

Delnas kontakti

  • Inese Tauriņa, direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585
  • Agnija Birule, interešu aizstāvības un projektu vadītāja, agnija.birule@delna.lv

 

Šīs preses relīzes sagatavošanu finansē ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52