×

DELNA PAR PUBLISKU REVĪZIJU SAEIMAS BUDŽETAM

Kas notiek ar 2018. gadā Saeimā iesniegto manabalss.lv iniciatīvu  “Par publisku revīziju Saeimas budžetam“? “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) vērš uzmanību uz šīs iniciatīvas lēno virzību 13. Saeimā un aicina ikvienu piedalīties ekspertu forumā un apaļā galda diskusijā, kas ir veltīta šīs iniciatīvas mērķim un progresam Saeimā. Pasākums “Par Saeimas budžeta publisku revīziju” notiks 2022. gada 25. martā 14.00–16.00 (EET) konferenču platformā Zoom (ar reģistrāciju -> šeit). Tiešraide būs pieejama arī Delnas mājaslapā un Facebook lapā.

Šī pasākuma mērķis ir skaidrot, kāds ir iniciatīvas progress 13. Saeimā, un reizē paplašināt sabiedrības un lēmumu pieņēmēju informētību par citu valstu revīzijas pieredzi parlamentos (revīzijas modeļiem) un ieguvumiem. Esam aicinājuši piedalīties 13. Saeimas deputātus, tajā skaitā Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Juridiskās komisijas vadību, Latvijas un ārvalstu ekspertus, ar šo jomu saistītās atbildīgās iestādes Latvijā, tajā skaitā Valsts kontroli, medijus un ikvienu interesentu.

Ekspertu forumā (14:00-15:00) runāsim par labo praksi citās valstīs neatkarīgu auditu veikšanā parlamentos un ieguvumiem, ko sniedz neatkarīga parlamenta budžeta revīzija. Atsaucoties uz ekspertu forumā runāto, pasākuma otrajā daļā rīkojam publisko diskusiju (15:00-16:00) par Latvijai piemērotāko revīzijas veidu un pilnvarām, kādas būtu jāpiešķir Valsts kontrolei un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai, lai izvairītos no funkciju dublēšanas un sekmīgi īstenotu budžeta kontroli.

Šī pasākuma laikā centīsimies arī noskaidrot, kas būtu jāmaina Latvijas likumos, lai ieviestu neatkarīgu kontroli pār Saeimas budžeta izlietojumu un kāpēc manabalss.lv platformā vairāk nekā 10 975 balsis savākusī iniciatīva “Par publisku revīziju Saeimas budžetam” kopš 2020. gada nav tikusi tālāk par 1. lasījumu.

Aicinām iepazīties ar pasākuma programmu šeit ->.

 

Kāds ir iniciatīvas mērķis un progress 13. Saeimā?

Sabiedrības uzmanību regulāri piesaista dažādi skandāli saistībā ar Saeimas budžeta izlietojumu. Aktuālākie no tiem bija par Saeimas apjomīgo autoparku, par nepamatotām dzīvokļu un transporta kompensācijām. Atšķirībā no citām valsts institūcijām Saeimas izdevumu likumību un lietderību Valsts kontrole nerevidē, tā vietā Saeimas grāmatvedību, izdevumu lietderību, likumību un gada pārskatus pārbauda Publisko izdevumu un revīzijas komisija un auditorkompānija auditē finanšu pārskatu.

Lai šo mainītu un ļautu sabiedrībai sekot līdzi likumdevēja tēriņiem, manabalss.lv platformā 2012. gada 28. septembrī Delna uzsāka iniciatīvu “Par publisku revīziju Saeimas budžetam” un līdz 2018. gada 27. novembrim to parakstīja 10 975 Latvijas pilsoņi un 30. novembrī tā tika iesniegta Saeimā – likumprojekts “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (Nr.178/Lp13) (Likumprojekts). Iniciatīva aicina veikt izmaiņas Saeimas kārtības rullī un Valsts kontroles likumā, lai Saeimas budžeta revīziju turpmāk varētu veikt Valsts kontrole.

2020. gada 12. augustā Saeimas Juridiskās komisijas sēdē deputāti (“par” – 10, “pret” – 0, “atturas” – 1) šo iniciatīvu atbalstīja un kopš tā laika praktiski nenotika tās tālāka virzība. Pēc Delnas aicinājuma Saeimas Juridiskā komisija 2022. gada 2. februāra komisijas sēdē atsāka skatīt Likumprojektu un Delna šobrīd cerīgi raugās uz tās tālāku virzību.

Šīs iniciatīvas pozitīva virzība un pieņemšana veicinātu lielāku atklātību un pārliecību par godprātību Saeimas budžeta izlietojumā, kā arī celtu sabiedrības uzticību valsts varai. Delnu apbēdina fakts, ka Likumprojekts tiek skatīts jau teju piecus gadus un rodas bažas, vai to paspēs pieņemt līdz 13.  Saeimas pilnvaru beigām, jo Likumprojekts vēl ir jāizskata 2. un 3. lasījumā.

 

Šīs aktivitātes rīkošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52