×

VAI PAŠVALDĪBU DEPUTĀTI VIENLAICĪGI VAR SĒDĒT UZ DIVIEM KRĒSLIEM

Vai skolu direktoriem un citiem pašvaldības iestāžu vadītājiem būtu nosakāms ierobežojums ieņemt vienlaicīgi pašvaldības deputāta un iestādes vadītāja amatu? Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija šobrīd strādā pie topošā Pašvaldību likuma, ar kuru ir paredzēts veicināt sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, pārskatīt labas pārvaldības un tiesiskuma principus, starp kuriem ir arī interešu konflikta pārvaldības jautājums un lēmējvaras attiecības ar izpildvaru. Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) rīko tiešsaistes ekspertu forumu un publisko diskusiju un vērš uzmanību uz interešu konflikta pārvaldību un deputātu ierobežojumiem savienot amatus pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Pasākums notiek 2022. gada 14. aprīlī plkst. 10.00–12:00 konferenču platformā Zoom, ar tiešraidi Delnas Facebook lapā.

Kopā ar pretkorupcijas un labas pārvaldības ekspertiem runāsim par Latvijas paveikto, lai novērstu interešu konfliktu pašvaldību amatpersonu vidū. Runāsim par labas pārvaldības un politiskā godaprāta principiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi lēmumu pieņemšanas un politiku veidošanas procesos un pie kuru iestrādes jaunajā Pašvaldību likumā šobrīd strādā Latvija.

Pasākumu atklās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Inga Goldberga. Kā eksperti līdzās Delnai runās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktora vietniece – Pašvaldību darbības tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Marta Bergmane, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve (KNAB) Inta Nolle un vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos no Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Līga Stafecka.

Pasākuma otrajā daļā – publiskajā diskusijā piedalīsies 13. Saeimas un pašvaldību deputāti, tajā skaitā deputāti no Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Piedalīsies arī Tieslietu ministra padomnieks un Ķekavas novada domes deputāts, Attīstības komitejas priekšsēdētājs Andris Vītols, KNAB pārstāve Iluta Kalniņa, Latvijas lielākās pašvaldības – Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks Māris Knoks, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča, kā arī ikviens interesents, kas būs gatavs iesaistīties sarunās par labo praksi interešu konflikta pārvaldībā pašvaldībās.

Diskusijas moderatores un LV portāla direktores Zaidas Kalniņas vadībā vērtēsim 13. Saeimas deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu likumprojektam “Pašvaldību likums” Nr. 262, kas aicinā izslēgt no likumprojekta 76. pantu un tā izslēgšanas sekām. Proti, priekšlikums paredz, ka likumprojektā “Pašvaldību likums” nebūs nodrošināta interešu konflikta pārvaldība un nebūs noteikti domes deputātiem amatu savienošanas ierobežojumi, kas nodrošinātu lēmējvaras nošķiršanu no izpildvaras un tādējādi būs radīta atkāpe no labas pārvaldības principa. Taču pašvaldības uzrauga savas iestādes, cik labi un efektīvi tās strādā, pieņem ar iestādes darbību saistītus lēmumus, tādēļ labā prakse ir, ka deputāti, pārstāvot lēmējvaru, nevar būt arī iestādes vadītāji, kuru darbību kā deputāti uzrauga.

Delna uzskata, ka Latvijai jaunajā Pašvaldību likumā ir jāspēj saglabāt labas pārvaldības un tiesiskuma principi, lai nerodas aplamas situācijas, ka uz vairākiem krēsliem gan lēmējvarā, gan izpildvarā sēž vieni un tie paši cilvēki. Atteikšanās no šādām aplamībām signalizētu par politiskā godaprāta un atbildības briedumu reģionos un veicinātu lielāku iedzīvotāju ticību pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un attīstības mērķiem,” komentē Delnas direktore Inese Tauriņa.

Tiešsaistes pasākumā aicinām piedalīties valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjus, nevalstisko sektoru, pētniekus, žurnālistus un ikvienu interesentu. Pasākuma pilna programma pieejama šeit ->. Reģistrēšanās pasākumam šeit ->.

 

Delnas kontakti

  • Inese Tauriņa, direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585
  • Agnija Birule, interešu aizstāvības un projektu vadītāja, agnija.birule@delna.lv

 

Pasākumu atbalsta ASV vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds, ar kuru atbalstu jau 2021. gadā rīkojām četrus pasākumus par dažādām pretkorupcijas, tiesiskuma un labas pārvaldības tēmām. Šogad turpinām iesākto un uzsākam jaunu pasākumu sēriju, kas arī ir veltīta Latvijas progresam korupcijas apkarošanā. Šis ir pirmais pasākums šogad četru pasākumu sērijā.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52