×

KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU – 2

KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU – 2

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2022.–31.10.2022.
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 32 455,10 EUR
  • FINANSĒTAJS: Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”.
  • KONTAKTPERSONA: Liene Dreimane

 

DELNA PAR JAUNO TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMU. 2022. gada 4. februārī stājās spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums, kas tika izstrādāts, lai pārņemtu 2019. gada 23. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (turpmāk – Direktīva). Jaunais Trauksmes celšanas likums ir balstīts uz iepriekš spēkā esošo likumu, kas stājās spēkā 2019. gadā, un zaudēja spēku līdz ar jauno Trauksmes celšanas likumu.

 

Ziņu lapas – Delnas pētījumu bibliotēka “Kopā par atklātību”

 

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52