×

ATKLĀJ INICIATĪVU “NULLES TOLERANCE PRET KORUPCIJU”

“Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) un Korporatīvās sociālās atbildības platforma (CSR Latvia), piedaloties pirmajiem pieciem uzņēmumiem, 2022. gada 30. maijā atklāja iniciatīvu “Nulles tolerance pret korupciju”. Pievienojoties šai iniciatīvai uzņēmumi ir apņēmušies ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu un publiskošanu uzņēmumā un uzņēmējdarbības vidē kopumā. Kā pirmie iniciatīvai pievienojušies: Bonava Latvija, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Meži, Schwenk Latvija un Valsts nekustamie īpašumi. Pasākumā piedalījās Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, OECD Biznesa pretkorupcijas komitejas priekšsēdētājs Nikola Aloka un Ārlietu ministrijas OECD un ekonomiskās sadarbības nodaļas vadītāja Dace Liberte.

Gan cīņa ar korupciju kopumā, gan uzņēmējdarbības vide Latvijā ir atkarīga ne tikai no publiskā sektora, bet arī no uzņēmumu spējas novērst, atklāt un cīnīties ar korupciju. Latvija jau daudzus gadus stagnē cīņā pret korupciju – Transparency International Korupcijas uztveres indeksā Latvijas rādītāji kopš 2014. gada nav būtiski uzlabojušies. Turklāt, viens no zemajiem rādītājiem šajā indeksā ir tieši uzņēmējdarbības godprātības jomā. “Lai veidotu Latviju kā drošu vietu uzņēmējdarbībai, mums ir jāmudina uzņēmumus pieņemt inovatīvu praksi – aktīvi un skaļi iestāties pret korupciju,” uzsvēra Delnas direktore Inese Tauriņa.

CSR Latvia valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne–Bensone: “Man ir patiess gandarījums un lepnums par tem uzņēmējiem, kuri ir pievienojušies šai iniciatīvai, lai apņemtos ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu un publiskošanu uzņēmumā un uzņēmējdarbības vidē kopumā. Kāda ir uzņēmuma lielākā ētikas dilemma? Kurš uzņēmumā ir atbildīgs par ētisku biznesa praksi, caurspīdību un nulles toleranci pret korupciju? Lai uzņēmējdarbības vide kļūtu netoleranta pret korupciju, kam ir jāmainās pirmajam: sabiedrībai, uzņēmējam, valsts iestādēm? Šie ir vien daži jautājumi, uz kuriem ir svarīgi atbildēt tiem uzņēmumiem, kas ir pievienojušies iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju!””

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsvēra, ka korupcija ir cilvēka vērtību sairšana, kam līdzi sairst visa sabiedrība, uzņēmumi, ekonomika un publiskā pārvalde, un tas noved pie nabadzības. Vienlaikus ministrs norādīja – ja Latvijā vēlamies nulles korupciju, tad ir jāmainās pašiem un arī attieksmei pret tiem, kas cīnās pret korupciju. Nozīmīgi ir novērtēt trauksmes cēlējus un viņu drosmi rīkoties, būt gataviem zaudēt, lai pēc tam uzvarētu.

“Korupcija ir globāla problēma, ar kuru mēs šobrīd saskaramies, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni nākamajām paaudzēm. OECD 2021 Rekomendācijas ir jāizmanto kā pagrieziena punkts cīņā pret korupciju. Tas ir ne tikai dokuments valdībām pašām sev, bet, pateicoties daudzu dažādu dalībnieku atgriezeniskajai saitei un zināšanām, tas veido pamatu sadarbībai un dialogam, kas ir ļoti svarīgi, ja vēlamies izskaust korupciju. Lai panāktu nulles korupciju, mums ir jāstrādā kopā un jāveicina jauns – 18. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķis – nulles korupcija,” aicina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Biznesa pretkorupcijas komitejas priekšsēdētājs Nikola Aloka (Nicola Allocca).

Atbildīgas uzņēmējdarbības standartiem var atbilst tikai uzņēmums, kas apzina korupcijas riskus un rīkojas, lai tos novērstu. Šo risku samazināšanai galvenais ir caurredzamība iekšējās procedūrās un atklātība ar saviem darbiniekiem, sadarbības partneriem un sabiedrību. “To konsekventi uzsver OECD rekomendācijas korporatīvās pārvaldības un atbildīgas uzņēmējdarbības jomā. OECD ieteikumiem par pienācīgas rūpības veikšanu atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanai jākļūst par katra sevi cienoša uzņēmuma rokasgrāmatu,” norāda Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktore, Latvijas Nacionālā kontaktpunkta atbildīgai uzņēmējdarbības praksei priekšsēdētāja vietniece Alise Balode.

Kāpēc uzņēmumi iesaistās iniciatīvā “Nulles tolerance pret korupciju”?

“Korupcijas negatīvā ietekme ir tik daudzšķautņaina un visaptveroša, ka vienaldzīgs nedrīkst būt neviens. SCHWENK Latvija pretkorupcijas politika – nulles tolerance pret korupciju – ir neatņemama uzņēmuma korporatīvās kultūras daļa. Vēlamies aktīvi iesaistīt citus uzņēmumus pretkorupcijas iniciatīvā, lai kopā stiprinātu Latvijas neatkarību, drošību, ekonomisko izaugsmi, labklājību un cilvēktiesības,” skaidro SCHWENK Latvija valdes locekle, vides un juridiskā direktore Evita Goša.

“Mēs dzīvojam laikā, kad atvērtība, godīgums, atbildīga attieksme un drošība nostiprinās kā jebkuras organizācijas veiksmīgas pastāvēšanas pamats un kultūra. Laba pārvaldība, nulles tolerance pret korupciju un arī neētisku rīcību ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pienākums pret sabiedrību, sadarbības partneriem, klientiem un arī uzņēmuma darbiniekiem. To iedzīvināšanā jāpiedalās ikvienam – darbiniekiem, organizācijām, sadarbības partneriem, klientiem un katram no mums,” aicina Valsts nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

“Korupcija tiek raksturota kā slimība un tās ietekme uz veselības aprūpes sistēmu var būt īpaši graujoša, apdraudot sabiedrības veselību kopumā un negatīvi ietekmējot ārstniecības pakalpojumu kvalitāti, un nozares izaugsmi,” norāda Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Jānis Naglis.

“Mēs ikkatrs viens ar savu rīcību un “nē” varam apstādināt korupciju. Korupcija ir kā infekcija. Vislabākā profilakse, lai to izskaustu sabiedrībā, ir sākt ar sevi, lai rūpētos, ka tā nepielīp un nekļūstu par tās izplatītāju,” aicina Bonava Latvija Procesu un ilgtspējas vadītāja Baltijā Agnese Gaile.

Uzņēmumā “Rīgas Meži” lielais pagrieziena punkts bija 2021. gada sākums, kad atbildīgs darbinieks iesniedza pašvaldībai trauksmes cēlēja ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem uzņēmuma pārvaldībā. Tam sekoja pašvaldības konkrētas rīcības un lēmumi, tajā skaitā audita pārbaude un ziņojums, kurā tika identificēti 46 pārkāpumi. Uzņēmuma pārmaiņu vadība tos novērsa nepilna gada laikā. “No šā brīža skatu punkta raugoties – ja nebūtu šī ziņojuma, nebūtu arī visas pēdējā gada radikālās pārmaiņas uzņēmumā,” stāsta “Rīgas Mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. “Kopš 2021.gada, kad Rīgas dome mainīja uzņēmuma vadību, mūsu pirmie darbi bija ne tik vien audita ziņojumā konstatēto pārkāpumu novēršana, bet arī labas korporatīvās pārvaldības sistēmas izveide un praktiska ieviešana. Esam izstrādājuši un apstiprinājuši arī “Interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politiku”, kā arī citus iekšējos normatīvos dokumentus. Lai nodrošinātu pilnīgu nulles toleranci pret korupciju, mums ir ne tikai sistēma un dokumenti, bet arī regulāri notiek darbinieku apmācības un teorija tiek pielietota praksē.”

Kā pievienoties iniciatīvai?

Delna un CSR Latvija aicina uzņēmumus pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”, lai kopīgi veicinātu biznesa integritāti un atklātību uzņēmumos Latvijā. Sadarbojoties mudināsim uzņēmumus publiskot informāciju par uzņēmuma pretkorupcijas politiku un procedūrām, palīdzēsim uzņēmumiem izprast, kāda būtu labākā prakse informācijas publiskošanā, aktualizēsim korupcijas novēršanas pasākumu ieviešanu un uzlabošanu uzņēmumos kopumā.

Kā pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”, šeit->.

Saite uz 30.05.2022. “Iniciatīvas Nulles tolerance pret korupciju” prezentācijas pasākuma tiešraides video ->

 

Papildu informācija:

Inese Tauriņa, inese.taurina@delna.lv

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52