×

DELNAS OTRAIS ZIŅOJUMS PAR ATKLĀTĪBU COVID-19 LAIKĀ UN PARLAMENTĀRĀS IZMEKLĒŠANAS KOMISIJU

“Sabiedrības par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) publicē otro ziņojumu par Covid-19 laikā veikto lēmumu un pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā. Šis ir 2021. gada ziņojuma “COVID-19 LAIKĀ VALDĪBAS VEIKTO PASĀKUMU IETEKME UZ ATKLĀTĪBU” turpinājums.

Lai gan 2022. gadā, palielinoties vakcinēto cilvēku īpatsvaram, lielā daļā valstu mazināti ar pandēmiju saistītie ierobežojumi, tomēr pārmaiņas, piemēram, attiecībā uz pārvaldes digitalizāciju un attālinātā darba izplatību, lielā mērā ir saglabājušās. Arī vīruss kļuvis par daļu no “jaunās normalitātes” un tā pilnīga izskaušana vairs netiek uzskatīta par reālistisku mērķi.

Delna 2022. gada pavasarī veica 13 daļēji strukturētas intervijas ar dažādu demogrāfisko grupu Rīgas, Liepājas un Daugavpils iedzīvotājiem. Intervijas deva izpratni par iepriekš identificēto problēmjautājumu aktualitātes noturīgumu laikā. Tāpat Delna šajā ziņojumā sniedz ieskatu 2021. gada aprīlī izveidotās Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas krīzes pārvaldībā, darbā un tā rezultātos.

Balstoties uz veikto analīzi, Delna precizējusi un papildinājusi savu 2021. gadā sniegto rekomendāciju sarakstu.

Pilnu ziņojumu “COVID-19 LAIKĀ VALDĪBAS VEIKTO PASĀKUMU IETEKME UZ ATKLĀTĪBU UN SAEIMAS PARLAMENTĀRĀS IZMEKLĒŠANAS KOMISIJAS DARBS” lasiet šeit ->

 

2021. gada ziņojumu lasiet šeit ->

 

Ziņojums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņojuma saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52