×

DELNA DISKUTĒ “KĀPĒC BŪT PARTIJĀ?”

“Sabiedrība par atklātību – Delna” 2022. gada 29. jūnijā rīkoja publisku pasākumu “Kāpēc būt partijā?”, kurā piedalījās politisko partiju pārstāvji. Diskusijas dalībnieki atbildēja uz jautājumiem, kas viņus motivēja iesaistīties politikā un konkrētajā partijā, kā arī par partijas iekšējiem procesiem un iespējām pārstāvēt savas intereses. Diskusijas laikā vērojams, ka pastāv atšķirīgas prakses gan biedru līdzdalības, gan tieši jauniešu iesaistes mehānismos, bet visas politiskās organizācijas pakāpeniski pilnveidojas un ir motivētas piesaistīt arvien vairāk biedrus.

Diskusijā iesaistījās pārstāvji no partijām: “VIENOTĪBA”, Latvijas Zemnieku savienība, Konservatīvie, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK”, Kustība “Par!” un “PROGRESĪVIE”, kā arī sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa”. Daļa dalībnieku ir esošie vai bijušie partiju jaunatnes organizāciju biedri.

KAS MOTIVĒ STĀTIES PARTIJĀ

Process, kā katrs partijas pārstāvis nonācis līdz kļūšanai par partijas biedru, atšķiras. Vienam tas ir kāda uzticama cilvēka pamudinājums, otram – partijas publiskais tēls un redzamākie darbi, savukārt trešais ilgstoši bijis pilsoniski aktīvs un stāšanās partijā bija loģisks nākamais solis. Tomēr visus vieno kopīgais elements – atbalsts partijas pārstāvētajām vērtībām un vēlme ietekmēt situāciju valstī sev būtiskos jautājumos, kā arī atbildība pret valsti, saredzot, kā savas spējas var izmantot, lai uzlabotu situāciju kādā jomā.

Lai pārliecinātos, vai konkrētās partijas ideoloģija ir pieņemama, pirms uzņemšanas biedram ir jāiesniedz pieteikums, pirms tam iepazīstoties ar partijas programmu un ideoloģiskajām nostādnēm. Tam seko pārrunas ar partijas valdi, kuru laikā abas puses saprot, vai vērtības un intereses sakrīt. Alternatīva iespēja jauniešiem ir līdzdalība partijas jaunatnes organizācijā.

Partiju biedri atzīst, ka jāņem vērā, ka arī partijas iekšienē pastāv dažādi viedokļi. Partijas tēlu veido tās biedri, tādēļ ar laiku ikviens var gūt lielāku ietekmi un kļūt par šī tēla veidotāju. To pamato arī fakts, ka Latvijā aktīvo biedru skaits partijās nav liels, tādēļ vieglāk tikt sadzirdētam. Katram biedram ir savi prioritārie jautājumi un idejas, par ko viņš iestājas, tādēļ jo svarīgāk partijai attīstīt demokrātiskus, iekļaujošus pasākumus.

KĀ LĪDZDARBOTIES PARTIJĀ

Diskutējām par to, ka sabiedrībā radies maldīgs priekšstats, ka, iesaistoties partijā, nākas tai veltīt lielu daļu savas ikdienas. Dalībnieki norādīja, ka tā nav tiesa, jo partijās pastāv dažādas prakses un formas, kā biedriem iesaistīties. Tas ir katra biedra personīgs lēmums, cik daudz laika veltīt partijas aktivitātēm. Tā var būt referātu prezentēšana par personīgi interesējošām tēmām, tāpat arī līdzdalība darba grupās, piemēram, ārpolitikas, sociālo lietu, izglītības, kur tiek lemts par partijas kopējo nostāju konkrētajā jautājumā.

Visās partijās regulāri notiek valdes, reģionālo nodaļu, frakciju sēdes, kurās biedriem ir iespēja iegūt jaunāko informāciju par aktualitātēm, tāpat arī iesaistīties diskusijā. Progresīvie izcēla praksi partijas programmu veidot kopīgi, atklātā sēdē pārrunājot katru teikumu, panākot, ka ikkatrs biedrs var izteikt savu viedokli. Ja partija iekļūst Saeimā, ir iespējams izrādīt iniciatīvu un kļūt par kāda partijas deputāta palīgu.

Partiju biedri norādīja, ka partijā iespējams iegūt jaunus kontaktus, satikt līdzīgi domājošus cilvēkus un gūt atbalstu savām idejām, piemēram, tīri praktiskā veidā – iegūstot tehnisko ekipējumu video filmēšanai un izveidojot studiju. Arī biedra naudas maksājumi ir būtisks atbalsts partijai, īpaši gadījumā, ja valsts finansējums ir neliels vai netiek saņemts vispār.

KĀDA IR PARTIJAS BIEDRA REĀLĀ IETEKME

Ir aplami domāt, ka politisko situāciju valstī var ietekmēt tikai tie politiķi, kas nokļūst pie varas. Demokrātiskā valstī ne mazāk būtiska loma ir pilsoņiem, kas aktīvi iesaistās dažādās biedrībās, organizācijās, iestājoties par savām interesēm un viedokli.

Pastāv dažādi veidi, kā partija nodrošina atklātību un stiprina demokrātiskos principus partijas iekšienē, garantējot, ka partijas biedrs piedalās arī kopējās organizācijas politikas un nostājas veidošanā. Vairākas partijas norādīja, ka darba grupās pieņemtos lēmumus pēc tam prezentē plašākam biedru lokam, valdei, un ņem vērā, veidojot partijas kopējo pozīciju kādā jautājumā. Pastāv arī komisijas, kas atbildīgas par partiju iekšējās kultūras veidošanu un cieņpilnas komunikācijas veicināšanu.

Atsevišķi izcelta jauniešu iesaiste politisko lēmumu pieņemšanā. Vienotības gadījumā rasta iespēja iesniegt idejas Jaunatnes likuma grozījumu sakarā, kā arī iniciētas neformālas tikšanās reizes ar deputātiem, ministriem. Jāizceļ arī jauniešu pārstāvība organizāciju valdē, tai skaitā Nacionālās Apvienības gadījumā. Kustības “Par!” pārstāvis izklāstīja personīgu piemēru, kā, strādājot par deputāta palīgu, spējis aktualizēt sev būtiskos cilvēktiesību jautājumus. “Saskaņas” pārstāvis savukārt norādīja, ka partija nodrošinājusi iespēju viesoties Eiropas Parlamentā un tikties ar deputātiem, iepazīstot darba vidi un diskutējot par aktuālajiem ārpolitikas jautājumiem.

Darbība partijā pilnveido izpratni par politisko procesu norisi kopumā un motivē izglītoties. Konservatīvo pārstāvis uzsvēra, ka, gūstot pieredzi, partijas biedrs var kļūt par nākamo līderi, norādot tieši uz izglītības ministres Anitas Muižnieces piemēru. Partija ir arī platforma caur kuru iegūt jaunus kontaktus un sadarboties ar citām organizācijām, kas veicina pilsonisko aktivitāti, kā arī apmeklēt pasākumus, seminārus un konferences. Līdz ar to katrs biedrs var paplašināt savas zināšanas un gūt vērtīgu pieredzi.

Diskusija norādīja gan uz kopīgo, gan atšķirīgo partiju iekšējos procesos un jauniešu iesaistes veidos. Lai izprastu, kura partija pārstāv Tavas intereses un vērtības, Delna aicina iepazīties ar partiju mājaslapām, uzticamiem ziņu portāliem un sociālajiem tīkliem, kuros publicēta aktuālā informācija par partijas darbību un nostāju svarīgos jautājumos.

 

Papildu informācija: Diskusija notika 2022. gada 29. jūnijā. Pasākumā aicinājām piedalīties to politisko partiju pārstāvjus, par kurām (partijām un apvienībām) pēc jaunākajiem reitingiem balsotu vismaz 2% vēlētāju, dalībai pieteicās 7 politiskās organizācijas. Katras partijas pārstāvjiem devām 3 minūtes īsai uzrunai – kāpēc pilsoniskā līdzdalība ir būtiska, kā kļūt par partijas biedru, kāda ir biedra pieredze un darbība partijā, kas raksturo organizāciju un kāda ir iekšējā darbība. Pēc tam devām 2 minūtes jautājumiem un atbildēm. Otrajā daļā partiju jauniešu pārstāvjiem jautājām par viņu motivāciju un pieredzi, kā arī argumentiem, kāpēc darboties partijā un interesēties par politiku.

 

 

Raksts un pasākums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52