×

DELNA PREZENTĒ JAUNĀKO IZVĒRTĒJUMU PAR PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBU LATVIJĀ

Aicinām pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, nevalstisko sektoru, medijus un ikvienu interesentu apmeklēt biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) veiktā atkārtotā izvērtējuma “Pašvaldību atklātības indekss 2022” rezultātu prezentācijas pasākumu, kurā iepazīstināsim ar jaunākajām tendencēm pašvaldību atklātībā un informācijas publicēšanā mājaslapās. Pasākums notiek konferenču platformā Zoom 2022. gada 22. jūlijā plkst. 10.00–11.00, ar iepriekšēju reģistrāciju šeit ->.

PASĀKUMA ROGRAMMA

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša uzruna.
  • Delnas pētnieka asistente Trīne Žagare iepazīstina ar pašvaldību sniegumu informācijas publicēšanā mājaslapās.
  • Jautājumi & atbildes.

 

 

Ir pagājis gads kopš administratīvi teritoriālās reformas un gandrīz gads kopš plašākai sabiedrībai Delna prezentēja pilotpētījumu “Pašvaldību atklātības indekss” un atklāja Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni, novērtējot publicējamās informācijas apjomu 41 Latvijas pašvaldības mājaslapā un 10 – Norvēģijas. Delnas sākotnēji publicētais pilotpētījums deva ieguldījumu diskusijas uzsākšanai par sabiedrības ieguvumiem no atklātības pašvaldību darbā un vērsa uzmanību uz mājaslapu izmantošanas praksi atklātības veicināšanā. Ar pašvaldību pārstāvjiem pārrunājām to, kā uzlabot atklātības rādītājus, kā arī sniedzām vispārīgus padomus par to, kā pasniegt informāciju, lai tā labāk kalpotu gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem.

Strādājot pie atkārtotā izvērtējuma, Delna pilnveidoja pētījuma metodoloģiju, iesaistot privātā un valsts (tajā skaitā pašvaldību) sektora pārstāvjus, vērtēja ne vien informācijas publicēšanas formālo raksturu, bet arī to, kā attiecīgo informāciju pašvaldība pasniedz savam lietotājam. Atkārtotā izvērtējuma rezultāti liecina, ka atsevišķas pašvaldības savas mājaslapas ir attīstījušas un saņem labākus novērtējumus. Šī ir uzskatāma par pozitīvu tendenci un liecina, ka pašvaldības ir gatavas mācīties no labās prakses un veiksmīgiem piemēriem, lai padarītu savu darbu atklātāku tādās jomās kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi; organizatoriskā struktūra; finanses un publisko līdzekļu izmantošana; sabiedrības līdzdalības mehānismi; pretkorupcija un ētika; publiskie iepirkumi; pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības un finanses.

Informācijas publicēšana pašvaldību mājaslapās lietotājam draudzīgā veidā ir atklātības, atbildības un labas pārvaldības zīme, kas veicina sadarbības iespējas un zināšanu apmaiņu.

Aicinām Jūs reģistrēties pasākumam (reģistrācijas saite šeit ->), visiem reģistrētajiem dalībniekiem pasākuma rītā nosūtīsim Zoom saiti. Prezentācijas pasākumu ierakstīsim un plānojam to publicēt Delnas mājaslapā pēc pasākuma.

 

Šis ieraksts ir publicēts ar Atklātības fonda finansiālu atbalstu. Par ieraksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52