×

PAŠVALDĪBAS LĒNĀM ATVERAS SAVIEM IEDZĪVOTĀJIEM

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) veica atkārtotu izvērtējumu par atklātības līmeni Latvijas pašvaldību mājaslapās gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas un 2022. gada 22. jūlijā plkst. 10.00–11.00 prezentē izvērtējuma rezultātus. Pasākums notiek konferenču platformā Zoom (ar iepriekšēju reģistrāciju) un tiešraidē Delnas Facebook lapā. Izvērtējums ir daļa no Delnas darba pašvaldību atklātības un atbildības veicināšanā un 2021. gadā veiktā pilotpētījuma “Pašvaldību atklātības indekss” turpinājums.

Prezentācijas pasākumu atklās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, ar izvērtējuma rezultātiem un pašvaldību sniegumu informācijas publicēšanā mājaslapās iepazīstinās Delnas pētnieka asistente Trīne Žagare.

Atkārtotā izvērtējuma rezultāti liecina, ka neviena pašvaldība nav konsekventi uzlabojusi sniegumu visās vērtētajās jomās1 un pārmaiņas lielākas atklātības virzienā notiek palēnām. Turklāt līdzīgi kā iepriekš labāku sniegumu uzrāda pašvaldības ar lielāko iedzīvotāju skaitu, kurās attiecīgi vērojama plašāka pilsoniskā aktivitāte un administratīvie resursi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību. Kopumā labākie rezultāti visām pašvaldībām ir organizatoriskās struktūras un administrācijas jomā. Informācija, kur uzrādīts sliktākais sniegums ir: pretkorupcijas joma, mēra jeb priekšsēdētaja kalendārs, ziedojumi politiskajām partijām vai deputātiem, amatpersonu deklarācijas un  iepirkumu sūdzību joma.

Šāds atkārtots pašvaldību mājaslapu izvērtējums ir svarīgs, jo administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir palielinājies arī vērtējamo pašvaldību skaits, apvienošanās rezultātā ir izveidoti divi jauni novadi – Augšdaugavas un Dienvidkurzemes. Turklāt izvērtējums ļauj novērtēt pašvaldību progresu atklātības un informācijas pieejamības virzienā, kas ir priekšnoteikums, lai pašvaldības tuvinātos saviem iedzīvotājiem un iedzīvotāji pašvaldībai. Ir jāpatur prātā, ka atklātība ir arī viens no rādītājiem, kam potenciālie investori pievērš uzmanību, meklējot vietu savas biznesa idejas uzsākšanai,” komentē Delnas interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule.

Delnas sākotnēji publicētais pilotpētījums deva ieguldījumu diskusijas uzsākšanai par sabiedrības ieguvumiem no atklātības pašvaldību darbā un vērsa uzmanību uz mājaslapām kā rīku, lai veicinātu atklātību un informētu pašvaldības iedzīvotājus un potenciālos investorus par pašvaldības darbību. Strādājot pie atkārtotā izvērtējuma, Delna vērtēja ne vien informācijas publicēšanas formālo raksturu, bet arī to, kā attiecīgo informāciju pašvaldība pasniedz savam lietotājam. Delna 43 pašvaldību mājaslapu izvērtējumu veica no 2022. gada aprīļa sākuma līdz 5. jūlijam. Izvērtējumu publicēsim pēc prezentācijas pasākuma www.delna.lv.

Delna atgādina, ka informācijas publicēšana pašvaldību mājaslapās lietotājam draudzīgā veidā ir atklātības, atbildības un labas pārvaldības zīme, kas veicina sadarbības iespējas un zināšanu apmaiņu.

 

 

Delnas kontakti

  • Inese Tauriņa, direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585
  • Agnija Birule, interešu aizstāvības un projektu vadītāja, agnija.birule@delna.lv

 

politika un lēmumu pieņemšana, organizatoriskā struktūra un administrācija, finanses un publisko līdzekļu lietojums, sabiedrības līdzdalības mehānismi, korupcijas apkarošana un ētika, publiskais iepirkums, pašvaldību īpašumā esošo uzņēmumu īpašumtiesības un finanses un subjektīvais lietotājdraudzīgums.

 

Šī preses relīze ir publicēta ar Atklātības fonda finansiālu atbalstu. Par ieraksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52